Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este

     

Cho a mol Na với b mol cha vào 200 ml hỗn hợp BaCl2 0,3M, thu được hỗn hợp X. Dẫn ung dung tới dư khí CO2 vào hỗn hợp X, công dụng thí nghiệm được trình diễn trên vật dụng thị sau:

Giá trị của a là
Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este

Hỗn hòa hợp X bao gồm axit oxalic, axit ađipic, glucozơ, saccarozơ trong các số ấy số mol axit ađipic bằng 3 lần số mol axit oxalic. Đốt m gam các thành phần hỗn hợp X thu được tất cả hổn hợp Y gồm khí cùng hơi trong các số đó có 16,56 gam H2O. Hấp thụ tất cả hổn hợp Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được (m+168,44) gam kết tủa. Giá trị của m là


Khi cho tới dư từng lượng nhỏ tuổi Na vào 3 cốc cất dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2và AlCl3thì hiện tượng xẩy ra ở cả 3 cốc là


Cho sơ đồ thay đổi sau (E, Q, X, Y, Z là hợp hóa học hữu cơ, từng mũi tên bộc lộ một phản bội ứng hoá học) :

Công thức của E, Q, X, Y, Z phù hợp với sơ thiết bị trên theo thứ tự là:


Làm phân tách như hình vẽ:

Hiện tượng xẩy ra trong ống thử (2) là


Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol 1 peptit X (mạch hở, được sinh sản bởi những α- amino axit có 1 nhóm –NH2 cùng 1 team –COOH) bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được hóa học rắn có trọng lượng lớn hơn khối lượng của X là 52,7 gam. Số links peptit trong X là


Cho các quy trình sau:

(1) quá trình hô hấp của sinh vật;

(2) quy trình thối rữa của những xác sinh vật;

(3) quy trình đốt cháy nhiên liệu;

(4) quy trình quang đúng theo của cây xanh.

CO2 được sinh ra giữa những quá trình nào?


Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy tạo thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch BaCl2 là
Xem thêm: Tuyển Chọn 6 Bài Cảm Nghĩ Của Em Về Lão Hạc Hay Nhất, Tuyển Chọn 6 Bài Cảm Nhận Về Nhân Vật Lão Hạc

Cho 9,36 gam lếu láo hợp có 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một tổ amino) vào dung dịch cất 0,1 mol axit malonic, thu được hỗn hợp X. Thêm tiếp 400 ml hỗn hợp KOH 1M vào dung dịch X, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng chiếm được 36,76 gam chất rắn khan Y. Tổng hợp Y trong hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


Cho hỗn hợp bột bao gồm 5,4 gam Al với 11,2 gam fe vào 800 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là


Cho láo hợp tất cả 0,14 mol Mg cùng 0,01 mol MgO phản nghịch ứng vừa đủ với hỗn hợp HNO3, chiếm được 0,448 lít (đktc) khí nitơ và dung dịch X. Trọng lượng muối vào X là


Bảng bên dưới đây khắc ghi hiện tượng khi làm cho thí nghiệm với những chất sau ở trạng thái lỏng (nguyên chất hoặc dung dịch nước): X, Y, Z, T cùng Q

Các chất X, Y, Z, T với Q theo thứ tự là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí tổn dành cho người Việt.


khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài xích tập các môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn phí

Thông tin lao lý


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất Của Con Người

gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền