WHEEL LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Wheel là gì

*
*
*

wheel
*

wheel /wi:l/ danh từ bánh (xe) ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng))front wheel: bánh trướcback wheel: bánh sauthe wheel of history: bánh xe lịch sử (số nhiều) khối hệ thống bánh xe pháo (của máy...) xe cộ hình (để cáo buộc nhân vào mà lại đánh)to break on the wheel: xử xe cộ hình (kỹ thuật) bàn tảo (của bạn làm đồ gốm) bánh lái, tay láiman of the wheel: fan cầm lái, người lái tàu sự tảo tròn, sự xoay; (quân sự) sự quayleft wheel: sự xoay sang trái (nghĩa bóng) sự thăng trầmthe wheels of life: đông đảo thăng trầm của cuộc đờifortune"s wheel: sự thăng trầm của số phận (nghĩa bóng) cỗ máythe wheel of government: cỗ máy chính quyền (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xe cộ đạpbig wheels (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đàn tai to phương diện lớn, bọn quyền cao chức trọngto go on wheels chạy, trôi chy, tiến hành thuận lợiwheels within wheels trang thiết bị phức tạp (nghĩa bóng) tình trạng rắc rối phức tạp (nghĩa bóng) mưu đồ đen tối ngoại cồn từ lăn, đẩy cho lănto wheel a barrow: đẩy (cho lăn) một xe phới kít dắt (xe đạp) làm cho quay tròn, xoayto wheel one"s chair: xoay loại ghế chở trên một xe pháo lănto wheel something in a barrow: chở thứ gì bằng xe chim cút kít xử tội xe cộ hình; tấn công nhừ tử (quân sự) đến (hàng quân) quay nội động từ quay, xoay lượn vòngthe sea-gulls wheeled over the sea: những bé chim mòng biển lớn lượn vòng xung quanh biển (quân sự) quayright wheel!: mặt phi quay! (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi xe đạpto wheel round (about) tảo lại, xoay xoả lại
danh từ o bánh xe; bánh lái, tay lái § calf wheel : trống kéo nâng (trong cáp khoan) § driving wheel : bánh dẫn động, bánh chủ động § guide wheel : bánh dẫn hướng § pulley wheel : bánh puli, bánh ròng rã rọc § rod backoff wheel : dụng cụ toá ren cần bơm bị kẹt § steering wheel : bánh lái § water wheel : tuabin thủy lực § worm wheel : bánh vít vô tận § wheel-type back-off wrench : chìa vặn hình bánh xe
*Xem thêm: Hệ Tọa Độ Wgs84 Là Gì ? Wgs Hệ Tọa Độ Vn2000 Và Wgs84 Là Gì

*

*

wheel

Từ điển Collocation

wheel noun

1 on a bicicyle, car, etc.

ADJ. bicycle, car, etc. | spare | front | back, rear | nearside | offside | loose, wobbly | alloy

WHEEL + VERB change, replace A tyre blew và we had to lớn change the wheel.

WHEEL + VERB go round, spin, turn The wheels were still going round. (figurative) The political wheel had turned full circle, và he was back in power. | skid, slide, slip He braked suddenly, causing the front wheels khổng lồ skid. | crunch, scream, shriek the sound of wheels crunching over snow | come off, fall off | lock She braked too hard & the wheels locked.

WHEEL + NOUN arch, base, bearings, hub, nut, rim, trim | clamp

PREP. on ~s A child was pulling along a little dog on wheels. | under the ~s She fell under the wheels of a bus.

2 (also steering wheel)

VERB + WHEEL grip | turn | take I drove the first 200 miles & then Steve took the wheel.

WHEEL + NOUN lock

PREP. at the ~ The bus phối off again with a fresh driver at the wheel. | behind the ~ I saw the oto drive past, but didn"t recognize the woman behind the wheel.

Từ điển WordNet


n.

a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)forces that provide energy and direction

the wheels of government began lớn turn

a circular helm to control the rudder of a vessel

v.
Xem thêm: Đi Chúc Tết Tiếng Anh Là Gì ? Những Câu Chúc Tết Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất

English Synonym and Antonym Dictionary

wheels|wheeled|wheelingsyn.: bicycle xe đạp cycle pedal rack roll roulette wheel steering wheel wheel around