Vbscript là gì

     

Định nghĩa Visual Basic Script (VBScript) là gì?

Visual Basic Script (VBScript) là Visual Basic Script (VBScript). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual Basic Script (VBScript) - một thuật ngữ thuộc team Technology Terms - technology thông tin.

Bạn đang xem: Vbscript là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Visual Basic Script (VBScript) là một trong ngôn ngữ kịch bạn dạng dựa trên nguyên tố được trở nên tân tiến bởi Microsoft. Đây là một phiên phiên bản ánh sáng của Visual Basic cùng với một thông ngôn viên hối hả để thực hiện trên nền tảng Microsoft. VBScripts áp dụng Object Component model (COM) để truy cập các nhân tài của môi trường nơi họ đã chạy. VBScripts được thực hiện trong môi trường máy chủ.

Giải mê thích ý nghĩa

VBScript bao hàm các thủ tục, kết cấu điều khiển, hằng, biến, ngày / tính năng thời gian, vv thủ tục là những kết cấu chính của một VBScript, cho phép mã được tạo thành các module nhỏ. Kết cấu điều khiển vào VBScript sử dụng lặp đi lặp lại và có đk làm vòng lặp cấu trúc, if-then-else báo cáo, trường hợp báo cáo vv vươn lên là trong VBScript gồm một loại đổi mới thể theo mặc định. VBScript vận động như JavaScript, lúc được thực hiện để phát triển web client-side. Nó cũng rất được dùng để chế biến server-side của những trang web, ví dụ, Microsoft Active hệ thống Pages (ASP). Trong những khi có sử dụng cho IE chỉ môi trường xung quanh (nói, ví dụ, một Intranet), tất cả các trình duyệt bao gồm khác cung ứng JavaScript. Như vậy, JavaScript là ngữ điệu kịch bạn dạng ưa thích trên một website phải đương đầu với công chúng.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Sổ Sức Khoẻ Điện Tử Để Kiểm Tra Chứng Nhận Tiêm Vắc

What is the Visual Basic Script (VBScript)? - Definition

Visual Basic Script (VBScript) is a component-based scripting language developed by Microsoft. It is a light version of Visual Basic with a fast interpreter for use on Microsoft platforms. VBScripts use the Component Object mã sản phẩm (COM) lớn access the features of the environment where they are running. VBScripts are executed in the host environment.

Understanding the Visual Basic Script (VBScript)

VBScript consists of procedures, control structures, constants, variables, date/time functions, etc. Procedures are the main construct of a VBScript, which allows codes lớn be divided into small modules. Control structures in VBScript use iterative and conditional do-loop construct, if-then-else statements, case statements, etc. Variables in VBScript have a variant type by default. VBScript works like JavaScript, when used for client-side website development. It is also used for server-side processing of website pages, for example, the Microsoft Active server Pages (ASP). While there are uses for IE only environments (say, for example, an Intranet), all other major browsers support JavaScript. As such, JavaScript is the preferred scripting language on a public facing website.

Xem thêm: Mua Bán Đất Biên Hòa Giá Rẻ Sổ Đỏ, Mua Bán Đất Thổ Cư Tp Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Thuật ngữ liên quan

Hypertext Markup Language (HTML)Scripting LanguageWeb Page (page)Visual Basic (VB)ASP.NETJavaScript (JS)Active hệ thống Pages (ASP)CommitAccess ModifiersAcyclic

Source: Visual Basic Script (VBScript) là gì? technology Dictionary - tubepphuonghai.com - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình coi sóc này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.


Tìm tìm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


tubepphuonghai.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, đơn vị phát triển…) bí quyết mở file và phần mềm mở file. Bên cạnh đó file.com hỗ trợ đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến