Use strict là gì

     
This entry is part 26 of 35 in the series Tự học tập lập trình Javascript

Chế độ strict của javascript là gì nhỉ ? Strict là nghiêm khắc, nghiêm ngặt, cũng rất có thể hiểu khi đặt cơ chế này thì javascript không còn dễ tính nữa.