Tốc độ góc của kim giây đồng hồ là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đáp án C

*


Một hóa học điểm vận động tròn đều triển khai một vòng mất 4s . Tốc độ góc của hóa học điểm là?

A. ω = π/2 (rad/s)

B. ω = 2/π (rad/s)

C. ω = π/8 (rad/s)

D. ω = 8π (rad/s)


Một thứ m = 200 g vận động tròn đa số tâm O trong mặt phẳng Oxy với vận tốc góc ω = π rad / s ω = π(rad/s) như hình vẽ, thời điểm t 0 = 0 vật gồm tọa độ (-5; 0). Động lượng của vật dụng tại thời gian t = 0 , 5 s có

*

A.

Bạn đang xem: Tốc độ góc của kim giây đồng hồ là

 độ béo 0,0314kg.m/s; chiều là chiều âm của Ox.

B. độ lớn 0,314kg.m/s; chiều là chiều âm của Oy.

C. độ béo 0,314kg.m/s; chiều là chiều dương của Oy.

D. độ bự 0,0314kg.m/s; chiều là chiều dương của Ox.


Tốc độ góc ω của một điểm bên trên Trái Đất so với trục Trái Đất là bao nhiêu ?

A. ω ≈ 7,27. 10 - 4 rad/s B. ω   ≈  7,27. 10 - 5 rad/s

C. ω ≈ 6,20. 10 - 6 rad/s D. ω   ≈ 5,42. 10 - 5  rad/s


Hai chất điểm M với N vận động cùng chiều trê tuyến phố tròn tâm O, nửa đường kính 0,4 m. Tại thời gian t = 0, hai hóa học đểm cùng bắt nguồn từ gốc A trên đường tròn với tốc độ góc theo lần lượt là 10 π  (rad/s) với 5 π  (rad/s). Hai hóa học điểm gặp gỡ nhau lần 3 (không tính lần xuất phát) làm việc thời điểm

A. 1,2 s.

B. 0,8 s.

C. 1,6 s.

D.

Xem thêm: Máu Có Màu Đỏ Thẫm Là Máu - Máu Ở Đâu Có Màu Đỏ Tươi / Đỏ Thẫm

0,4 s.


một cánh gió dài 50cm quay đầy đủ với vận tốc góc pi rad/s . Vận tốc dài của một điểm ngơi nghỉ đầu cánh quạt gió là? a. 157cm/s b. 100cm/s c. 50cm/s d.25 cm/s


(2,00 điểm): Một bánh xe pháo quay rất nhiều với vận tốc góc là 2π (rad/s). Bán kính của bánh xe cộ là 30cm. Hãy xác định chu kỳ, tần số, tốc độ dài và vận tốc hướng chổ chính giữa của một điểm trực thuộc vành xung quanh bánh xe. Mang π ² = 10.


Hai chất điểm M với N chuyển động cùng chiều trên phố tròn trọng tâm O, bán kính 0,4 m. Tại thời khắc t = 0, hai chất đểm cùng khởi đầu từ gốc A trên tuyến đường tròn với vận tốc góc theo lần lượt là 10 π (rad/s) và 5 π (rad/s). Hai hóa học điểm gặp gỡ nhau lần 3 (không tính lần xuất phát) ngơi nghỉ thời điểm

A. 1,2 s.

B. 0,8 s.

C. 1,6 s.

D. 0,4 s.


Câu 37: Một hóa học điểm vận động tròn hồ hết với nửa đường kính quĩ đạo R = 0,5 m. Biết tốc độ góc của chất điểm là 3π rad/s. Mang pi^2 = 10 . Gia tốc hướng trung khu của hóa học điểm là : A. 45m/s2 B. 46m/s2 C. 34m/s2 D. 36m/s2Câu 52: đến hai lực đồng quy tất cả độ lớn bởi 18N và 24N. Biết góc tạo vì hai véctơ lực là 90 độ . Vừa lòng lực có độ béo là A. 20N. B. 25N. C. 30N. D. 42N. 


Một đồ dùng đang xoay quanh một trục với vận tốc góc ω = 6,28 rad/s . Nếu tự nhiên momen lực tác dụng lên nó đột nhiên mất đi thì

A. Vật tạm dừng ngay.

B. đồ gia dụng đổi chiều quay.

C. Thứ quay hầu hết với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s.

Xem thêm: Nội Dung Của Bài Lớp Học Trên Đường Lớp 5 Trang 154, Soạn Bài Lớp Học Trên Đường

D. đồ gia dụng quay chững dần rồi dừng lại.

Chọn câu trả lời đúng


Một đồ vật m = 200g chuyển động tròn đông đảo tâm O trong phương diện phẳng Oxy với vận tốc góc ω = π (rad/s) như hình vẽ, thời điểm t 0 = 0 vật gồm tọa độ (-5; 0). Động lượng của đồ tại thời điểm t = 0,5s có 

*