To Some Extent Là Gì

     

Written by Ptran . Published on 16 mon 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9806

Gửi e-mail bài này

 Công nghiệp thông tin đã cùng đang là 1 lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn đối với đa số chúng ta trẻ. Mày mò triển vọng về nghề này trên Úc và học một số trong những cách miêu tả trong tiếng Anh thông qua đoạn hội thoại mặt dưới.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Bạn sẽ xem: khổng lồ some extent tức thị gì

Đang xem: to lớn some extent là gì

Dave Bowley là chuyên viên tư vấn công nghệ thông tin tại Melbourne. Chuyên ngành của anh ấy là xây đắp và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin. Anh có bằng kỹ sư về technology Thông tin và thương mại dịch vụ từ Đại học Monash và thao tác làm việc trong ngành này rộng chục năm qua.

Anh cho biết thêm ngành công nghệ thông tin trên Australia phát triển chậm lại tí đỉnh trong thời gian qua tuy vậy vẫn còn cực kỳ nhiều thời cơ việc làm cho tại đây. Anh khuyên chúng ta trẻ muốn thao tác trong ngành này là phải thông thuộc kỹ thuật, mặc dù kỹ năng giao tiếp không kém phần quan liêu trọng.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information công nghệ industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take lớn become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming & IT system design. He has a Bachelor”s degree in IT and Business from Monash University và has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in nước australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to lớn break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to vày quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, to IT tư vấn to writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required to do.

LILY YAN: So why did you choose khổng lồ get into this industry at (in) the first place? Why did you choose khổng lồ study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, và fairly easy to bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what do you think of the IT industry now, as it is, compared to, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to be.

LILY YAN: Is that a difficult industry khổng lồ get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive, lượt thích you need to have really high qualifications and good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have lớn be lucky to a certain extent. But certainly the more you can do to maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose khổng lồ study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer khổng lồ choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to lớn a client and can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to lớn have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, lớn IT support, khổng lồ writing documentation – it really depends on who the client is and what I’m required lớn do.’

Cụm từ “depend on” hay “depend upon” tất cả nghĩa dựa vào vào điều gì.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Điểm Thi Vào 10 Bắc Ninh, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021 Bắc Ninh

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động trường đoản cú ‘burgeon’ tất cả nghĩa phát triển với tốc độ nhanh. Trong lấy ví dụ như trên ‘burgeoning’ được dùng là tính từ và gồm nghĩa tương tự.

bring up

‘Fairly easy to vị as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ cồn từ ‘bring up’ có nghĩa là nuôi dưỡng, giáo dục đào tạo trong một trả cảnh/môi trường làm sao đó, đề cập, chuyển ra, tuyệt ói mửa. Động từ sinh hoạt thời thừa khứ và quá khứ hoàn thành của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

“She”s not well: she brought up her dinner.”

Danh trường đoản cú ‘upbringing’ tức là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing.”

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Cụm từ “quieten down” tức là làm điều gì hay cái gì trở nên yên ắng. Động từ ‘quieten’ có nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành vi làm êm, có tác dụng dịu, nín , vỗ về.

‘Quieten’ khi là ngoại hễ từ, đi cùng với xẻ ngữ tức là làm dòng gì/ vật gì im lặng.

“Please quieten down your baby, she”s disturbing my cats.”

Khi là nội cồn từ, không tồn tại bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’có nghĩa là làm mẫu gì, ai đó bình tâm hơn, im ắng hơn.

“He quietened down after being comforted by his friends.”

Chú ý trong tiếng Anh Mỹ, “quiet down” được dùng thông dụng hơn “quieten down”.

lucrative

“It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used lớn be.’

Tính từ bỏ ‘lucrative’ gồm nghĩa là bổ ích nhuận hấp dẫn, lớn bở.

‘It’s a lucrative business.’

to a certain extent

‘But you have khổng lồ be lucky to a certain extent.’

‘To a certain extent’ tức là ở một nấc độ làm sao đó. Một vài cách miêu tả tương trường đoản cú là “to some extent”, “to some degree” tuyệt “to a degree”.

Xem thêm: Flowmeter Là Gì Về Flowmeter? Các Loại Và Ứng Dụng Thực Tế Của Chúng

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need to look at the big picture as well.’

“I accept what you say to lớn a degree, but I think it”s more complicated than that.”

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can do to maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội động từ ‘maximise’ có nghĩa là phát triển ở tầm mức tối đa.

‘Going lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

“Practising every day will maximise your ability khổng lồ remember your English vocab.”