Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n

     
Đề bàiLời giải

Đề bài

Viết lịch trình liệt kê toàn bộ các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn n.

Bạn đang xem: Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n

Định nghĩa: Số yếu tắc là số lớn hơn 1 cùng chỉ phân tách hết cho một và bao gồm nó.Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là hầu hết số nguyên tố.Chú ý: Số 0 và 1 không hẳn là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số yếu tố chẵn, toàn bộ các số chẵn khác chưa hẳn là số nguyên tố bởi chúng phân chia hết mang đến 2.

Lời giải

/** * Chuong liet ke cac so nguyen khổng lồ nho hon n. * *
return 1: la so nguyen so, * 0: khong la so nguyen lớn */int isPrimeNumber(int n) { // so nguyen n = 2 int i; int squareRoot = (int) sqrt(n); for (i = 2; i = 2) printf("%d ", 2); for (i = 3; i

Kết quả:

Nhập n = 100Tat ca cac so nguyen lớn nho hon 100 la: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Tìm USCLN và BSCNN của 2 số

Liệt kê n số thành phần đầu tiên


Đề bài:

Nhập số n vào từ keyboard in ra toàn bộ các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bằng n, tính tổng các số yếu tắc đó. Yêu thương cầu cần sử dụng vòng lặp FOR.
*

Tổng số nguyên tố

Biến KT dùng để làm xác định số i (chạy tự 2 mang đến n) liệu có phải là số nguyên tố giỏi không.

4.5 4 votes

Đánh giá bài xích viết


Mô tả nhé................Cảm ơn trước_________________________>B2: ví như i>=n thì kết thúc. Còn ko thì : nếu như i là số yếu tố thì S:=S+i.B3: i+1 ->i. Trở lại B2 Mã:USES crt; VAR n,i,j,dem,tong:INTEGER; BEGIN clrscr; tong:= 0; dem:= 0; write("Nhap N: "); readln(n); FOR i:= 1 to lớn n-1 do BEGIN FOR j:= 2 lớn i-1 bởi IF i hack j = 0 THEN dem:= dem + 1; IF dem = 0 THEN tong:= tong + i; dem:= 0; END; write("Tong cac so nguyen to lớn nho hon N la: ",tong); readln END.

Video liên quan


Home

C Căn Bản

Tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

March 01, 2015

Viết chương trình nhập vào số N, tiếp nối xuất ra màng hình tổng những số nguyên tố nhỏ dại hơn N.Ví dụ: Nhập vào N=20. Xuất ra màng hình cùng với dạng:

2 3 5 7 11 13 17 19

=> Tong = 77

Bài Giải

...Tải về Full Code .CPP...

(Click vào đây)


static void send_binary(esp_mqtt_client_handle_t client) spi_flash_mmap_handle_t out_handle; const void *binary_address; const esp_partition_t *partition = esp_ota_get_running_partition(); esp_partition_mmap(partition, 0, partition->size, SPI_FLASH_MMAP_DATA, &binary_address, &out_handle); // sending only the configured portion of the partition (if it"s less than the partition size) int binary_size = MIN(CONFIG_BROKER_BIN_SIZE_TO_SEND,partition->size); int msg_id = esp_mqtt_client_publish(client, "/topic/binary", binary_address, binary_size, 0, 0); ESP_LOGI(TAG, "binary sent with msg_id=%d", msg_id);

Nội dung bao gồm Show

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ tuổi hơn N bởi CTính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ dại hơn N bởi C++Video liên quan

Trong bài này họ sẽ tiến hành chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ tuổi hơn N bằng C / C++.

Bạn đang xem: Tính tổng những số nguyên tố nhỏ tuổi hơn n

Mình sẽ triển khai hai công tác để tính tổng bằng hai ngôn ngữ khác biệt là C cùng C++. Vày vậy chúng ta cần có kiến thức căn phiên bản về hai ngữ điệu này đã nhé.

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương bé dại hơn N bởi C

Trong lấy ví dụ như này mình sẽ tiến hành chương trình tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương bé dại hơn N bằng ngôn ngữ C.

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Bi Tráng Của Người Lính Tây Tiến Trong Đoạn 3

Đầu tiên chúng ta cần khai báo hai đổi mới là n (số nguyên) với sum (tổng các số lẻ nhỏ hơn N). Kế tiếp yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím bằng phương pháp sử dụng printf() và scanf().

Sử dụng vòng lặp for lặp từ một đến N, với bước nhảy là i += 2 để đưa các quý giá lẻ. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta đem sum += i, cho đến khi dứt vòng lặp thì ta được sum chính là tổng các giá trị lẻ bé dại hơn N.

Quảng cáo

//sử dụng vòng lặp for lặp từ một đến n với bước nhảy là i += 2 để mang các số lẻ for(int i = 1; iNgoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thế cho vòng lặp for.

//sử dụng vòng lặp while nhằm tính int i = 1; while(iDưới đây mình đã viết một chương trình tính tổng những giá trị lẻ bằng ngôn ngữ C, các chúng ta có thể tham khảo nhé !!!

//Viết công tác tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ dại hơn N#include int main() { //khai báo trở thành n là số nguyên dương cùng sum = 0 là tổng những số lẻ từ 1 đến n int n, sum = 0; //sử dụng printf() với scanf() nhằm yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên n printf(" Nhập vào số nguyên dương n: "); scanf("%d", &n); //sử dụng vòng lặp for lặp từ một đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ for(int i = 1; iKết quả:

Tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ tuổi hơn N bằng C++

Để tính tổng những giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng ngôn ngữ C++ cũng như như ngôn ngữ C. Bởi về cơ bạn dạng thì hai ngữ điệu này khá tương đồng nhau.


Các bạn chỉ cần thay vậy printf() cùng scanf() trong ngôn ngữ C bởi cout() với cin() trong ngôn ngữ C++ là được. Ghi nhớ thêm thư viện trước lúc sử dụng cout() cùng cin() nhé.

//Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ tuổi hơn N#include using namespace std;int main() //khai báo vươn lên là n là số nguyên dương cùng sum = 0 là tổng những số lẻ từ một đến n int n, sum = 0; //sử dụng cout() với cin() nhằm yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên n cout>n; //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với cách nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ for(int i = 1; iKết quả:

Như vậy là họ đã thực hiện hoàn thành chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ tuổi hơn N bằng C / C++. Các chúng ta cũng có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng phù hợp 1000 bài xích tập C / C++ nhé, chúc chúng ta thành công !!!

Câu hỏi thường gặp mặt liên quan:

Các chủ thể liên quan:

Quảng cáo

VPS giá rẻ Hosting giá bèo Domain giá thấp QUẢN TRỊ web » quản lí trị Linux » mẹo nhỏ Hosting » kỹ năng và kiến thức Domain » Windows » bảo mật WEB FRONTEND » Javascript » AngularJS » jQuery » jQuery mobile » HTML và CSS » Bootstrap » TypeScript » SASS CSS » VueJS » NestJS » học tập ReactJS website BACKEND » PHP » Codeigniter » Laravel » WordPress » Phalcon » OpenCart » NodeJS » Blogspot DATABASE » học MySQL » học MongoDB » database căn bạn dạng » học tập Oracle » học tập SQL hệ thống » học tập SQLite PROGRAMMING » Python » Java » Pascal » học tập C# » học Ruby » học Swift » C / C++ » Kotlin » Golang » lời giải » Visual Basic smartphone DEV » React Native » Học game ios » apk CÔNG CỤ » học Git » Testing » Control Panel » Dev Tool » FFmpeg TIN HỌC » Excel » Word » PowerPoint » Access » Photoshop MÔN HỌC » giờ Anh » Toán » giờ Nhật » Văn học ra mắt Giới thiệu Liên hệ cơ chế Điều khoản Guest Post liên kết Thủ thuật tải về Game Ứng dụng Tin học tập Môn học tập Hosting Tinohost Azdigi Vultr INET khóa huấn luyện PHP AZ Laravel Frontend FullStack Javascript jQuery Javascript NodeJS + ReactJS


*

Viết công tác nhập vào số N, tiếp đến xuất ra màng hình tổng các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn N.

Ví dụ: Nhập vào N=20. Xuất ra màng hình với dạng:

...Tải về Full Code .CPP...

int i,test=1;

for (i=2;iif (k%i==0)test=0; return test; main()

int n,s=0;

printf(" - Nhap vao gia tri N= "); scanf("%d",&n);printf(" => Cac so nguyen to lớn be hon N: ");for (int i=2;iif (test(i))printf("%6d",i);s+=i;printf(" => Tong cac so nguyen to lớn be hon N = %d",s);getch();return 0;

http://codepad.org/33FW7DHOEm run chỉ ra tác dụng là 2 bất kể n.

Bạn nêu hướng có tác dụng rồi mọi tín đồ cùng phân tích được ko nào.

Xem thêm: Cách Tải Gacha Life Trên Máy Tính, Gacha Life 1

2 Likes

MÌnh tạo phát triển thành dùng 2 vòng for lồng nhau đếm số ước. Nếu như số cầu =2 thì cùng thêm. Như links code trên ạ.

#include #include #include int main() { int n,i,j,souoc=0,s=0; vị printf("Nhap n:");scanf("%d",&n); while(n=50); for(i=2;i3 Likes

Đề là tổng các số nguyên tố nhỏ dại hơn n (0

Chẳng có cái đề nào ghi sơ sài cụ cả. Đã yêu ước hướng dẫn giải đề thì bắt buộc ghi không thiếu thốn cái đề ra, hoặc phải ghi nhận cách tóm tắt. Ghi sơ sài cố gắng này đã thiếu tin tức như:

n là gì?

Tổng những số nguyên tố nhỏ dại hơn n? Vậy là tính tổng à, tính hoàn thành rồi có in ra màn hình hay cái gì đấy không?

Cho dù phần đa thành viên bên trên DNH rất có thể hiểu được yêu ước của đề mà chúng ta cho vị đã giải bài xích tập những nhưng bài toán cho đề bài bác thiếu thông tin thế này là không gật đầu đồng ý được. Sau cùng là bạn đang yêu cầu hay nhờ vào gì? Sửa code xuất xắc giải bài bác tập?