TÍNH SỐ CHỈ VÔN KẾ

     

*
tải xuống (3)
Hiệu điện cầm giữa hai điểm B, Dkhông đổi khi mở và đóng khoá K, vôn kế thứu tự chỉ hai cực hiếm U1 với U2.

Bạn đang xem: Tính số chỉ vôn kế

*
hiểu được R2 = 4R1 cùng vôn kế bao gồm điện trở khôn cùng lớn.Tính hiệu điện cụ giữa nhị đầu B, D theo U1 và U2.Giải
*
*
Bài 2:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. R1 = R3 = R4 = 4W R2 = 2W , U = 6V a. Khi nối giữa A và D một vôn kế thì vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết RV khôn cùng lớn. B. Khi nối giữa A và D 1 ampe kế thìampe kế chỉ bao nhiêu? Biết RA rất nhỏ dại Tính điện trở tương đương của mạch vào từng trường hợp.
*
*
b. Vị RA rất nhỏ tuổi Þ A º D mạch bao gồm <(R1// R3)nt R2> // R4
*
*
bài bác 3
: mang lại mạch điện như hình vẽ:R1 = R2 = R3 = 6 W ; R4 = 2 W, UAB = 18 va. Nối M với B bởi một vôn kế. Search số chỉ của vôn kếb. Nối M với B bởi 1 am pe kế điện trở không đáng kể. Tìm kiếm số chỉ của ampe kế, chiều dòng qua A.

Xem thêm: Ngữ Văn Bản Cây Tre Việt Nam Của Thép Mới, Cây Tre Việt Nam

*
*
Bài 4:
Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 Va. Nối A, D bởi một vôn kế bao gồm điện trở cực kỳ lớn. Tra cứu chỉ sốcủa vôn kế?b.

Xem thêm: Một Số Thành Tựu Khoa Học Kỹ Thuật Của Nước Ta Hiện Này, 10 Thành Tựu Khoa Học Thế Giới Nổi Bật Năm 2021

Nối A, D bằng một Ampe kế bao gồm điện trở không đáng kể. Kiếm tìm số chỉ của Ampe kế cùng điện trở tương đương của mạch.Giải
*
a. Bởi vì vôn kế gồm điện trở rất to lớn nên cường độ chiếc điện qua nó xem như bởi không.Vậy ta tất cả mạch điện: R1 thông liền R2 // ( R3 nt R4). Suy ra R34 = R3 + R4 = 8
*
*
*
Bài 4
: cho 4 năng lượng điện trở R1 = 10 ôm
*
; R2 = R5 = 10 ôm; R3 = R4 = 40 ômđược mắc vào nguồn tất cả hiệu điện gắng U = 60 V và mắc như hình mẫu vẽ . Ampe kế bao gồm điện trở lí tưởng bằng 0 a. Tính số chỉ của ampe kế .b. Nạm ampe kế bởi vôn kế thì số chỉ của vôn kế là từng nào ?c. Chuyển đổi vôn kế bởi một năng lượng điện trởR6. Biết cường độ cái điện qua R6 là I6 = 0,4 A . Hãy tính quý giá điện trở của R6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
TH1: chiếc điện đi từ bỏ M cho N U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 – U­v = 4 – 2 = 2V U3 = U – U4 = 12 – 2 = 10 V I34 = U3 / R3 = 10/6 =5/3 AR4 =U4 / I34 = 2/5/3= 1,2 TH2: Dũng điện đi trường đoản cú N mang đến M U2 = I12. R2 = 1 . 4 = 4 V U4 = U2 + U­v = 4 + 2 = 6V U3 = U – U4 = 12 – 6 = 6 V I34 = U3 / R3 = 6/6 =1 A R4 =U4 / I34 = 6/1= 6