Giải sinh học 7 bài 55: tiến hóa về sinh sản

     

Sinh sản vô tính là: bề ngoài sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực cùng tế bào sinh dục cái.Có 2 hiệ tượng sinh sản chính:

Phân đôi cơ thể: trùng roi xanh, trùng giày …

*

Mọc chồi: san hô, thủy tức …

*


Hình thức tạo ra ưu gắng hơn so với hiệ tượng sinh sản vô tính.Có sự phối hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục dòng (trứng) ( ightarrow)
*
*
​phôi.Có 2 hình thức:Thụ tinh ngoài: trứng thụ tinh ngoài khung người mẹ (cá, ếch …)Thụ tinh trong: trứng thụ tinh bên phía trong cơ thể chị em (thằn lằn, chim, thỏ …)Cá thể lưỡng tính: gồm yếu tố đực cùng yếu tố loại trên thuộc 1 thành viên (giun đất …)

*

Cá thể phân tính: nhân tố đực với yếu tố chiếc trên 2 cá thể khác biệt (giun đũa, thú …)

*


Tùy theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hiệ tượng sinh sản hữu tính được biểu hiện ở những mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng tốt đẻ con, sự phát triển phôi gồm biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc tất cả nhau thai. Quanh đó ra, còn biểu hiện ở tập tính quan tâm trứng và con non.

Sự tạo nên hữu tính và tập tính quan tâm con ở đụng vật

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính đảm bảo an toàn trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Châu chấu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Cá chép

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm mồi

Ếch đồng

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Thằn lằn nhẵn đuôi dài

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Chim người yêu câu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Làm tổ, ấp trứng

Bằng sữa diều, mớm mồi

Thỏ

Thụ tinh trong

Đẻ con

Trực tiếp (có nhau thai)

Đào hang, lót ổ

Bằng sữa mẹ

Nhận xét: vào sự tiến hóa về chế tạo ra thì sinh sản hữu tính có ưu vắt hơn tạo nên vô tính miêu tả ở:

Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức chăm lo trứng, nuôi con góp phần cải thiện tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sinh tồn và sức sống của khung hình con non cao trước sự biến hóa của môi trường.