TỈ LỆ THUẬN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

proportionality, proportionality là các phiên bản dịch hàng đầu của "tỉ lệ thuận" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: cùng số chi phí bạn đầu tư chi tiêu tỉ lệ thuận ↔ và the amount you spend on something is proportionate


*

*

In mathematics, two variables are proportional if a change in one is always accompanied by a change in the other, and if the changes are always related by use of a constant.


For Faraday"s first law, M, F, and z are constants, so that the larger the value of Q the larger m will be.

Bạn đang xem: Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì


Do diện tích luôn tỉ lệ thuận với vượt trình tách rời của cặp quark-phản quark, những quark từ do đã trở nên trấn áp.
Since the area is proportional to lớn the separation of the quark–antiquark pair, free quarks are suppressed.
Theo định phép tắc Faraday sản phẩm nhì, Q, F, và z là số bất biến, M / z (trọng lương tương đương) tỉ lệ thuận với m.
For Faraday"s second law, Q, F, và z are constants, so that the larger the value of M/z (equivalent weight) the larger m will be.
Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh, công dụng học tập của học sinh không duy nhất thiết buộc phải tỉ lệ thuận với mức thu nhập của nước nhà đó.
And, as the report highlights, student performance isn’t necessarily tied to a country’s income level.
Chính áp lực đè nén này là nguồn cho đầy đủ sự công phá nó tỉ lệ thuận với mức độ nổ với tầm ảnh hưởng của tốc độ sóng chấn cồn nổ.
This pressure is the source of the damage & is proportional lớn the explosive density & the square of the detonation velocity.
Dân chủ tất yêu chữa trị được bệnh lý này, vì dễ dàng là trở thành nhiều phần không đồng nghĩa với tubepphuonghai.comệc tỉ lệ thuận với tubepphuonghai.comệc khôn ngoan và sự công bằng.
Democracy is no cure for this, as majorities simply by tubepphuonghai.comrtue of being majorities vày not also gain the tubepphuonghai.comrtues of wisdom & justice.
Văn hóa dân tộc diễn giải khoảng cách quyền lực tỉ lệ thuận với tỉ lệ doanh nghiệp có một trong các ba dạng quá trình sáng tạo thành được đồng ý trong nước (yếu tố đưa ra quyết định sự đối sánh là 28%).
The national culture measure of power nguồn distance is positively correlated with the ratio of companies with process innovation only over the companies with any of the three types of innovation considered in the country (determinant of correlation: 28%).
Đó là 1 thới giới trang thiết bị mà bọn họ ước gì bọn họ sống vào đó, nơi hiện diện hiểu quả nằm trong bảng tính gần như thứ được thể hiện bằng những nhỏ số, với số chi phí bạn chi tiêu tỉ lệ thuận với sự thành công xuất sắc của bạn.
It"s a kind of mechanistic world that we"d all love to lớn live in where, effectively, it sits very nicely on spreadsheets, everything is numerically expressible, and the amount you spend on something is proportionate lớn the scale of your success.
Và ông chỉ ra rằng nếu như khách hàng lấy một con nhỏ và một con trưởng thành và tính mức độ vừa phải xem nó sẽ trông thay nào, nếu như nó lớn lên gần như theo thức tỉ lệ thuận, nó sẽ có một chiếc mào khoảng tầm bằng một ít cỡ bé trưởng thành.
And he showed that if you were to lớn take a baby & an adult và make an average of what it should look like, if it grew in sort of a linear fashion, it would have a crest about half the kích thước of the adult.

Xem thêm: Bài 10 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1, Thực Hiện Phép Tính Lớp 8, Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 8


Bị loại khỏi AFC vào khoảng thời gian 1974, là công dụng một khuyến cáo của Kuwait, được trải qua với tỉ lệ phiếu 17 thuận, 13 chống và 6 trắng.
Excluded from AFC competitions in 1974, as a result of a proposal by Kuwait which was adopted by a vote of 17 to lớn 13 with 6 abstentions.
Trong cuốn Right-Hand, Left-Hand (dịch là "Thuận tay phải, thuận tay trái"), Chris McManus thuộc University College London, biện bạch rằng tỉ lệ bạn thuận tay trái sẽ tăng với là nhóm người dân có tỉ lệ thành đạt cao.
In his book Right-Hand, Left-Hand, Chris McManus of University College London argues that the proportion of left-handers is increasing and left-handed people as a group have historically produced an above-average quota of high achievers.
Cái mà chúng ta không hiểu là những môi trường xung quanh có nhiệt độ theo mùa của thế giới, khu đất đai và thực trang bị phá triển tỉ lệ thuận với số lượng các động vật hoang dã ăn cỏ, và các loài động vật hoang dã ăn cỏ này cải cách và phát triển tỉ lệ thuận với động vật hoang dã săn mồi theo đàn.
What we had failed to lớn understand was that these seasonal humidity entubepphuonghai.comronments of the world, the soil và the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, và that these grazing animals developed with ferocious pack- hunting predators.
Cái mà chúng ta không đọc là những môi trường thiên nhiên có nhiệt độ theo mùa của nắm giới, khu đất đai cùng thực vật dụng phá triển tỉ lệ thuận với số lượng các động vật ăn cỏ, và các loài động vật ăn cỏ này phát triển tỉ lệ thuận với động vật săn mồi theo bầy .
What we had failed to lớn understand was that these seasonal humidity entubepphuonghai.comronments of the world, the soil & the vegetation developed with very large numbers of grazing animals, và that these grazing animals developed with ferocious pack-hunting predators.
Trong item “An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and tubepphuonghai.comrtue”(1725), Hutcheson phát biểu rằng khi cần lựa chọn một hành động đúng chuẩn nhất thì mức độ của một hành tubepphuonghai.com đạo đức đang tỉ lệ thuận với con số người cơ mà một hành động cụ thể đem niềm hạnh phúc tới mang lại họ.
In An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty và tubepphuonghai.comrtue (1725), Hutcheson says when choosing the most moral action, tubepphuonghai.comrtue is in proportion khổng lồ the number of people a particular kích hoạt brings happiness to.
Trong lúc đương nhiệm, tổng thống Reagan ko được tỉ lệ chấp thuận cao nhất của công chúng, tuy vậy sự ủng hộ dành riêng cho ông ngày càng tăng kể từ thời điểm năm 1989.
As a sitting president, Reagan did not have the highest approval ratings, but his popularity has increased since 1989.
Nếu con số các kết nối chúng ta cũng có thể lập tỉ lệ thuận cùng với số cặp những điểm dữ liệu, một phép nhân gấp trăm lần trong các lượng dữ liệu là một phép nhân cấp mười nghìn lần trong số lượng của mô hình, cơ mà ta hoàn toàn có thể thấy trong dữ liệu đó, điều này xảy ra chỉ trong vòng 10 hoặc 11 năm qua.
Now, if the number of connections that we can make is proportional to lớn the number of pairs of data points, a hundredfold multiplication in the quantity of data is a ten-thousandfold multiplication in the number of patterns that we can see in that data, this just in the last 10 or 11 years.
Sau đó bạn có thể nhìn vào xác suất của những con số này, với tìm ra thông tìn về một trung trung ương dữ liệu, nhưng mà bạn không tồn tại thông tin, bạn có thể tìm ra nó, nhưng đôi lúc bạn chỉ có một loại dữ liệu, chúng ta biết đơn vị chức năng bộ vuông, thì bạn cũng trở thành tìm ra chắc rằng năng lượng thì tỉ lệ thuận.

Xem thêm: Viết Lại Câu Với Nghĩa Không Đổi: How Long Have You Been Here? =>When Did I Haven'T Taken A Bath Since Monday


Then you can look at the ratios of those numbers, & figure out for a data center where you don"t have that information, you can figure out, but maybe you only have one of those, you know the square footage, then you could figure out well, maybe the nguồn is proportional.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M