THỐNG KÊ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thống kê là gì?

Thống kê là kết quả nghiên cứu vớt của hệ thống các phương pháp bao gồm từ thu thập và xử trí số liệu, điều tra chọn mẫu, nghiên cứu, so với mối tương tác giữa các hiện tượng đang phân tích và gửi ra kết quả dự đoán. Đây là cách thức định lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong hoạt động kinh doanh, sản xuất trong số doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thống kê tiếng anh là gì

*

Thống kê tiếng Anh là gì?

Thống kê giờ Anh là: Statistic.

Có thể hiểu thống kê trong giờ đồng hồ Anh như sau:

Statistic are the research results of a system of methods including data collection & processing, sampling, research, analysis of relationships between the phenomena under study & expected results, guess. This is the most widely used quantitative method in business operations & production

Từ liên quan khác khớp ứng thống kê tiếng anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Thống kêStatistical
Thống kêStatistically
Thống kêTotal up
Thống kê Reckon up
Thống kêStatistical
Cơ chế thống kêStatistical mechanism
Bản thống kê những người chết với bị thươngReturn of casualties
Nhà thống kêStatistician

*

Ví dụ cụm từ thường sử dụng khi nói đến thống kê tiếng anh viết như vậy nào?

Ví dụ về cụm từ thống kê lại tiếng Anh

Tiếng ViệtTiếng Anh
Phương pháp thống kêStatistical methods
Phân tích thống kêStatistical analysis
Ý nghĩa thống kêStatistically significant
Đồ họa thống kêStatistical graphics
Suy luận thống kêStatistical inference
Kiểm tra thống kêStatistical tests
Cơ học tập thống kêStatistical mechanics
Dịch lắp thêm thống kêStatistical machine translation
Độc lập thống kêIndependence
Khoa học thống kêSelection bias statistics
Cục thống kê dân sinh Hoa KỳUnited States Census Bureau
Thống kê những tai nạnAccident statistics
Thống kê bảo hiểmActuarial statistics
Thống kê sinh đẻBirth statistics
Thống kê mến nghiệpBusiness statistics
Thống kê học tập so sánhComparative statistics
Thống kê tế bào tảDescriptive statistics
Thống kê kinh tếEconomical statistics
Thống kê họFamily statistics
Thống kê tài chínhFinance statistics
Thống kê tích luỹGathering statistics
Thống kê dt họcGenetic statistics
Thống kê lao độngLabour statistics
Thống kê toán họcMathematical statistics
Thống kê trang bị tựOrder statistics
Thống kê dân sốPopulation statistics
Thống kê mẫuSampling statistics
Thống kê đủSufficient statistics
Thống kê tuổi thọVital statistics
Thống kê không lệchUnbiased statistics

*

– ví dụ về từ bỏ Thống kê giờ đồng hồ Anh mở ra trong câu

+ Statistically then, the most dangerous part of his trip will be the drive khổng lồ or from the airport.

+ How you must prevent becoming part of this statistic?

+ On data and to total up, please!!!

+ This must have been what all those people felt lượt thích before I filed them as statistics in my reports

+ You want statistics on WTO.

Xem thêm: Tập Lấp Đầy Hõm Mông Có Khắc Phục Được Không ? Huấn Luyện Viên Tư Vấn Cách Khắc Phục Mông Bị Hóp

+ He want to lớn know what to lớn total up are?

+ Statistically, she is a big.

+ Ha Noi consumer price index (CPI) rose by 5 percent in May, according to the municipal statistics studio department.

Xem thêm: Định Nghĩa Big Endian Là Gì ? Bit Endian Và Little Endian Trong Lập Trình

+ Because in the statistics of your past experience, it would have been useful to bởi vì so

+ So she bởi not that with a bunch of statistical gimmicks

+ There are therefore several factors that would cause a discrepancy between the statistics she register in her logs and those listed in her adsense account

+ Last month, only a few companies use statistical machine translation commercially

+ A mistrust and misunderstanding of statistics is associated with the quotation.