Giải đề thi ielts writing task 2 ngày 26/01/2022

     

Trong nội dung bài viết này, DOL đã giúp chúng ta định hướng lại giải pháp viết dạng Advantages and Disadvantages IELTS Writing Task 2, đồng thời hỗ trợ đến chúng ta các cụm ý tưởng phát minh siêu to mập mạp về chủ thể Advantages và Disadvantages of internet IELTS để tiếp cận cùng với bất kể khả năng IELTS Speaking hoặc IELTS Writing về chủ đề này. Đừng quên rằng cuối nội dung bài viết DOL sẽ cung cấp cho mình một kho sample essay "siêu lớn khổng lồ" chuẩn 8.0 để bạn xem thêm về dạng bài này nhé!


*

*

Cùng DOL tò mò các mặt tiện ích của mạng internet khi áp dụng vào IELTS Speaking cùng IELTS Writing qua các nhắc nhở sau nhé.

Bạn đang xem: Giải đề thi ielts writing task 2 ngày 26/01/2022


Vocabulary

search/look for information : tìm kiếm thông tin

utilize the Internet: buổi tối ưu hóa việc thực hiện Internet

get access lớn the Internet: tiếp cận với Internet

do an Internet search : kiếm tìm kiếm thông tin trên Internet

communicate virtually: tiếp xúc qua không khí mạng

entertainment purposes : những mục tiêu giải trí

Thanks to: nhờ vào vào

online shopping : buôn bán trực tuyến

online transactions : giao dịch thanh toán trực tuyến

advantageous: có lợi lợi

be accessible to lớn : tiếp cận được với

alter: gắng đổi

1.2 Disadvantages of the Internet


*

Cùng DOL khám phá các hiểm họa của mạng internet khi vận dụng vào IELTS Speaking cùng IELTS Writing qua các gợi ý sau nhé.


Vocabulary

be susceptible to: dễ dàng bị tác động xấu bởi

verification: bài toán xác minh

repercussions: hậu quả

uninformed netizens : cộng đồng mạng không đọc biết và cung cấp cho họ

supply somebody with something : hỗ trợ cho ai với vật gì đó

pave the way for: mở con đường cho

cyber-crime: tù đọng mạng

thieves : kẻ trộm

tamper with: mang mạo biến hóa để phá hoại

a waste of time : sự lãng phí thời gian

entertainment & relaxation purposes: mục đích vui chơi và thư giãn

lose track of time : mất kiểm soát thời gian

go online: lên mạng

get a lot of spam: nhận nhiều thư rác

loss of interpersonal & intrapersonal skills : sự mất mát của các kỹ năng cá thể và kĩ năng xã hội


2. Bài xích mẫu topic advantages & disadvantages of mạng internet ielts

Những học sinh đạt điểm tối đa trong Writing Task 2 luôn lên kế hoạch trả lời trong tối đa 10 phút. đồ mưu hoạch giúp đỡ bạn sắp xếp các ý tưởng và kết cấu bài luận trước khi viết, tiết kiệm thời gian và giúp đỡ bạn tạo ra một bài luận cụ thể và mạch lạc.

https://www.ieltsadvantage.com/writing-task-2/

Đề bài xích 1: The internet has brought about many changes into our day to day life. Nowadays we are doing things such as mailing, contacting, banking & communication much faster. Vị these developments have more advantages than disadvantages?


00:00
The mạng internet has transformed people’s lives. It has changed the way we communicate with each other, transact business và access information. Although the mạng internet has both positive and negative aspects, I believe that its merits outweigh its demerits.

Xem thêm: Động Từ Và Cụm Đông Từ Lớp 6 Bài Soạn "Cụm Động Từ" Lớp 6 Hay Nhất

To begin with, thanks khổng lồ the internet, people can now contact their friends, family and colleagues faster & more efficiently than in the past. Most people have mạng internet connection on their thiết bị di động or computer and as a result, they can always stay connected with their near and dear ones. For example, social networking applications like WhatsApp, Facebook và Twitter allow people to chat và share videos và other important information. Similarly, through facilities like video conferencing and webinars people from different parts of the world can now participate in online conferences which eliminate the need khổng lồ travel to other countries & cities for attending such programmes.

Additionally, online shopping & banking have saved people a great giảm giá khuyến mãi of time & effort. People today can sit at home and buy their groceries, books or household appliances from online sites such as Amazon or eBay and their stuff will be delivered at home. Moreover, transferring & withdrawing money have become very easy today with online facilities offered by most banks.

On the other hand, a great giảm giá of offensive and obscene content is available on the web & children have easy access lớn them. Many antisocial elements and terrorist groups like ISIS recruit youngsters through the internet. Mạng internet addiction is another problem. Many people are now addicted to the internet and wasting their time. This can affect their career và relationships.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 7 Ngắn Nhất, Giải Sbt Vật Lí 7 Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng

In conclusion, the mạng internet has greatly benefited people in different ways. Although it has some negative aspects it can be handled efficiently by implementing proper laws and regulations and through parental supervision.

Đề bài 2: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the internet. Vì the advantages of this development outweigh the disadvantages?