THE BOTTOM LINE LÀ GÌ

     

Bottom line là trường đoản cú vựng giờ Anh được dùng để chỉ số liệu cuối của việc kinh doanh. Theo đó, bottom line được dùng làm chỉ việc lỗ tốt lãi của doanh nghiệp. Nói một cách ngắn gọn, bottom line tức là kết quả sale sau thuế hay nói một cách khác là thu nhập ròng/lợi nhuận ròng.


Bottom line là từ bỏ vựng giờ Anh mang những nghĩa không giống nhau. Nó hoàn toàn có thể được hiểu là công dụng kinh doanh sau thuế, điểm mấu chốt, điểm chủ đạo hay dòng bên dưới cùng.

Bạn đang xem: The bottom line là gì

Bottom line là gì?

Bottom line là trường đoản cú vựng tiếng Anh được dùng để làm chỉ số liệu cuối của câu hỏi kinh doanh. Theo đó, bottom line được dùng để làm chỉ câu hỏi lỗ tốt lãi của doanh nghiệp. Nói một biện pháp ngắn gọn, bottom line tức là kết quả kinh doanh sau thuế hay nói một cách khác là thu nhập ròng/lợi nhuận ròng.

Ngoài ra, bottom line còn được đọc với nghĩa là điểm mấu chốt, điểm chủ quản hay dòng phía dưới cùng.

Tiếp tục nội dung bài viết, hãy cùng công ty chúng tôi tìm hiểu về hiệu quả kinh doanh sau thuế là gì? phương pháp sử dụng công dụng kinh doanh sau thuế như thế nào?

*
*

Kết quả sale sau thuế (Bottom line) là gì?

Kết quả marketing sau thuế, trong giờ Anh được hotline là Bottom line đề cập cho thu nhập, lợi nhuận, các khoản thu nhập ròng hoặc thu nhập trên mỗi cp (EPS) của một công ty.

Kết quả kinh doanh sau thuế có ý nghĩa rất đặc biệt đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nó không chỉ có phản ánh tác dụng sản xuất gớm doanh của khách hàng mà còn đóng góp thêm phần giúp doanh nghiệp có những chiến lược và chuyển động kinh doanh cân xứng để tăng thu nhập cho công ty.

Đa số những doanh nghiệp đều nâng cấp kết quả sale sau thuế của bản thân mình thông qua đồng thời hai cách thức sau: (i) tăng lợi nhuận (nghĩa là tạo nên tăng trưởng mặt hàng đầu) và nâng cấp hiệu trái (hoặc giảm giảm đưa ra phí).

Xem thêm: Tin Học 7 Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ Nhằm, Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ

Kết quả marketing sau thuế (Lợi nhuận ròng) được khẳng định theo phương pháp sau:

Lợi nhuận ròng rã = Doanh thu bán hàng – tổng bỏ ra phí

Trong đó, doanh thu bán hàng = giá bán (của sản phẩm) x con số đã bán.

Tổng đưa ra phí bao hàm chi tầm giá nhân công, nguyên thiết bị liệu, chi phí cho nhiệm vụ thuế và những nghĩa vụ tài thiết yếu khác.

Sử dụng kết quả kinh doanh sau thuế như vậy nào?

Kết quả marketing sau thuế, hoặc thu nhập cá nhân ròng, của một công ty không đưa từ kỳ kế toán năm này lịch sự kỳ kế toán tài chính năm không giống trên báo cáo kết quả ghê doanh. Những bút toán kế toán được tiến hành để đóng toàn bộ các tài khoản tạm thời bao hàm tất cả những tài khoản lợi nhuận và túi tiền vào cuối kỳ. Khi đóng những tài khoản này, thu nhập cá nhân ròng được đưa thành lợi nhuận giữ lại, hiện diện trên bảng phẳng phiu kế toán.

Từ đây, một công ty có thể chọn sử dụng tác dụng kinh doanh sau thuế theo các cách khác nhau. Theo đó, công dụng kinh doanh rất có thể được thực hiện để thiết kế thanh toán cho các cổ đông như một đụng lực để bảo trì quyền sở hữu; khoản thanh toán này được gọi là cổ tức. Kế bên ra, tác dụng kinh doanh sau thuế rất có thể được áp dụng để mua lại cổ phiếu với rút vốn về.

Xem thêm: Một Tài Khoản Thư Điện Tử Có Thể Có, Một Tài Khoản Thư Điện Tử Gồm Mấy Phần

Hơn hết, kết quả kinh doanh sau thuế hay được các doanh nghiệp sử dụng để chi tiêu vào các chuyển động sản xuất khiếp doanh, như cải tiến và phát triển sản phẩm, mở cồn địa bàn marketing hoặc những phương thức đầu tư khác để cải thiện tình hình buổi giao lưu của doanh nghiệp.