Thành Viên Góp Vốn Tiếng Anh Là Gì

     

Tiếng Anh doanh nghiệp là một lĩnh vực phổ biến đổi mà người đi làm việc sử dụng giờ Anh thường xuyên tiếp xúc. Trong bài viết này, tubepphuonghai.com ra mắt đến chúng ta các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh và một số kiến thức cơ bạn dạng về các loại hình doanh nghiệp này. Cùng tìm hiểu nhé.Bạn sẽ xem: member góp vốn giờ anh là gì


*

Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Sau phía trên tubepphuonghai.com xin share với chúng ta định nghĩa các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh nhằm bạn để ý và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.Bạn vẫn xem: thành viên góp vốn tiếng anh là gì

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

Bạn đang xem: Thành viên góp vốn tiếng anh là gì

(Doanh nghiệp bốn nhân là loại hình doanh nghiệp vày một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn cục tài sản của chính mình về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: công ty lớn nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over một nửa of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp công ty nước là doanh nghiệp trong các số ấy Nhà nước có sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: công ty hợp danh.

(Công ty hòa hợp danh là vẻ ngoài hoạt động sale hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá thể có thuộc quyền thống trị và lợi nhuận. Rất cần được có tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên bình thường (sau đây điện thoại tư vấn là thành viên hòa hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn.)

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed khổng lồ the enterprise và shareholders may freely assign their shares lớn other persons.

Xem thêm: Share Cho Acc Truy Kích Free Mới Nhất Hiện Nay 2021, Cho Acc Truy Kich Mien Phi 2017

(Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, vào đó: Vốn điều lệ được phân thành nhiều phần cân nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ tài sản khác của bạn trong phạm vi khoản vốn đã góp vào doanh nghiệp lớn và cổ đông bao gồm quyền thoải mái chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác).

A limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A thành viên shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to lớn contribute to the enterprise;

(Công ty nhiệm vụ hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn khẳng định góp vào doanh nghiệp)

One thành viên limited liability companies: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

A one thành viên limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred to as company owner); the company owner shall be liable for all debts & other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tờ Khai Thuế Nộp Qua Mạng Mới Nhất, Hướng Dẫn Cách Nộp Tờ Khai Thuế Qua Mạng Điện Tử

Lời chúc tiếng Anh khuyến mãi đồng nghiệp phụ nữ ngày 8/3

Lời chúc tiếng Anh dành bộ quà tặng kèm theo đồng nghiệp nữ nhân dịp 8/3 sở hữu ý nghĩa...