Tại sao trong túi tiêu hóa thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào

     

Câu hỏi: Tại sao vào túi tiêu hóa thức ăn sau khi được hấp thụ ngoại bào lại tiếp tục hấp thụ nội bào?

Trả lời :

Trong túi hấp thụ thức ăn sau khi được hấp thụ ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào do để hấp thu hết chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

Bạn đang xem: Tại sao trong túi tiêu hóa thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào

Vì quá trình tiêu hóa vào túi tiêu hóa (tiêu hóa ngoại bào), kích thước thức ăn vẫn còn lớn chưa được tiêu hóa thành những chất dinh dưỡng đơn giản. Thức ăn chưa tiêu hóa trọn vẹn đó cần được tiêu hóa nội bào để chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng đơn giản như axit amin, đường đơn, glycerin, axit béo,…

Ngoài ra, góp cơ thể sinh vật dễ hấp thụ dễ dàng hơn vào hệ hấp thụ chưa hoàn thiện (không theo một chiều, do chỉ có một lỗ tin tức duy nhất với mặt ngoài). Vì chưng vậy thức ăn cần được tiếp tục hấp thụ nội bào (tiêu hóa trong ko bào tiêu hóa), trở thành dạng đơn giản để cơ thể có thể hấp thụ được

*

Kiến thức mở rộng:


Mục lục câu chữ


I. TIÊU HÓA LÀ GÌ?


II. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ quan tiền TIÊU HÓA


III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HÓA


I. TIÊU HÓA LÀ GÌ?

- hấp thụ là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng bao gồm trong thức ăn thành những chất đơn giản nhưng mà cơ thể hấp thụ được.

- tiêu hóa ở động vật gồm: tiêu hóa nội bào (không bào tiêu hóa) và tiêu hóa ngoại bào (túi tiêu hóa, ống tiêu hóa).

II. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ quan tiền TIÊU HÓA

- Động vật chưa tất cả cơ quan tiền tiêu hóa là động vật đơn bào: trùng roi, trùng giày, amip…

- tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào diễn ra bên trong tế bào gọi là hấp thụ nội bào.

- quy trình tiêu hóa nội bào gồm những giai đoạn: xuất hiện không bào tiêu hóa→Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hóa→thức ăn được thủy chia thành các chất dinh dưỡng đơn giản→chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thu vào tế bào chất.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HÓA

- những loài ruột khoang với giun dẹp tất cả túi tiêu hóa.

Quá trình hấp thụ thức ăn vào túi tiêu hóa:

- Túi tiêu hóa có hình túi cùng được tạo thành từ nhiều tế bào. Túi tiêu hóa tất cả một lỗ thông duy nhất ra mặt ngoài. Lỗ thông này vừa làm chức năng của miệng, vừa làm cho chức năng của hậu môn. Nó gồm nghĩa là thức ăn đi qua lỗ thông để vào túi tiêu hóa, đồng thời những chất thải cũng thông qua lỗ thông đó đi ra ngoài.

-Trên thành túi bao gồm nhiều tế bào tuyến. Các tế bào này tiết enzim hấp thụ vào lòng ống tiêu hóa. Những chất dinh dưỡng gồm trong thức ăn được hấp thụ hóa học thành những chất đơn giản tất cả kích thước nhỏ (tiêu hóa ngoại bào).

-Trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào sẽ lại tiếp tục hấp thụ nội bào. Thức ăn được hấp thụ sẽ trở thành dạng các chất hữu cơ đơn giản để cơ thể tất cả thể sử dụng được. Thức ăn được tiêu hóa dở được vận chuyển vào trong tế bào biểu mô để tiến hành tiêu hóa nội bào. Những chất dinh dưỡng được giữ lại, những chất thải được đưa ra lỗ thông trở lại môi trường.

-Như vậy, ở túi tiêu hóa, thức ăn được hấp thụ ngoại bào (tiêu hóa trong tâm túi tiêu hóa, phía bên ngoài tế bào). Sau đó là hấp thụ nội bào (tiêu hóa bên trong các tế bào bên trên thành túi tiêu hóa).

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Hiền Tài Là Nguyên Khí Quốc Gia Lớp 10, Phân Tích Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia

IV. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ ỐNG TIÊU HÓA

- tiêu hóa thức ăn vào ống hấp thụ gặp ở động vật có xương sống với một số động vật không xương sống.

- Ống tiêu hóa gồm nhiều bộ phận với những chức năng khác nhau: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột, hậu môn.

- vào ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa (tiêu hóa cơ học) và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa (tiêu hóa hóa học) để trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản với được hấp thụ vào máu.

- những chất không được tiêu hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân cùng thải ra ngoài.

V. Sự khác biệt giữa hấp thụ nội bào cùng tiêu hóa ngoại bào

Sự không giống nhau giữa hấp thụ nội bào với hấp thụ ngoại bào:

Tiêu hóa nội bào là hấp thụ thức ăn phía bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào hấp thụ nhờ hệ thống enzim của lizôxôm.

Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên phía ngoài tế bào. Thức ăn tất cả thể được tiêu hóa hóa học vào túi hấp thụ hoặc được hấp thụ cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.

VI. Ưu điểm của hấp thụ thức ăn trong ống tiêu hóa

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là:

Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân); thức ăn vào túi hấp thụ bị trộn lẫn với chất thải.

Trong ống hấp thụ dịch tiêu hóa ko bị hòa loãng. Còn trong túi tiêu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước. Do vậy hấp thụ trong ống hấp thụ sẽ mau lẹ và lượng chất dinh dưỡng tạo ra được nhiều hơn.

Xem thêm: Các Topic Thi Nói Tiếng Anh Lớp 10 Hay (Topic Speaking), Top 15 Chủ Đề Luyện Nói Tiếng Anh

Nhờ thức ăn đi theo một chiều yêu cầu ống tiêu hóa hình thành các bộ phận chăm hóa. Nó thực hiện các chức năng không giống nhau như tiêu hóa hóa học, hấp thụ thức ăn góp cơ thể hấp thu được nhiều loại chất dinh dưỡng hơn. Trong những khi đó túi tiêu hóa không có sự chuyển hóa như trong ống tiêu hóa.