Tại nơi có gia tốc trọng trường g

     



Bạn đang xem: Tại nơi có gia tốc trọng trường g

Con lắc lò xo treo trực tiếp đứng có lò xo tất cả độ cứng k =100N / m và vật nặng nề có trọng lượng 100g. Kéo đồ nặng theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3cm rồi thả nhẹ. Mang g=πm/s2 ,quãng mặt đường vật đi được trong một phần ba chu kì kể từ thời điểm thuở đầu là:
Ở mặt hóa học lỏng, tại nhị điểm S1,S2có hai nguồn xê dịch cùng pha theo phương trực tiếp đứng phạt ra nhì sóng kết hợp có bước sóng 1cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm cách S1,S2lần lượt là 9cm và 12cm. Thân M và con đường trung trực của đoạn trực tiếp SS, có số vấn giao thoa rất tiểu là:

Một vật nhỏ tuổi dao động điều hòa gồm biên độ A, chu kì xấp xỉ T. Ở thời điểm ban đầu t0=t vật

đang tại phần biên. Quãng đường cơ mà vật đi được từ bỏ thời điểm lúc đầu đến thời khắc t=T4 là


Dao hễ của thiết bị là tổng vừa lòng của hai dao động điều hòa cùng phương bao gồm phương trình lần lượt là x1=8sin(πt+α)cm và x2=4cos(πt)cm. Biên độ xê dịch của vật bởi 12cm thì


Cho một tua dây cao su thiên nhiên căng ngang. Tạo nên đầu O của dây giao động theo phương thẳng đứng. Hình mẫu vẽ mô tả mẫu mã sợi dây tại thời gian t1 (đường đường nét liền) và t2=t1+0,2 s (đường đường nét đứt). Tại thời điểmt3=t2+215 s thì độ phệ li độ của bộ phận M giải pháp đầu O của dây một đoạn 2,4 m (tính theo phương truyềnsóng) là 3cm. Call δ là tỉ số của tốc độ cực đại của thành phần trên dây với vận tốc truyền sóng. Cực hiếm của δ gần quý hiếm nào tốt nhất sau đây?


Ở phương diện nước tất cả hai mối cung cấp sóng giao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trìnhu=Acost . Trong miền chạm mặt nhau của nhì sóng, phần đông điểm cơ mà ở kia các bộ phận nước dao động với biên độ cực to sẽ tất cả hiệu đường đi của sóng từ nhì nguồn đến đó bằng


Xem thêm: Top 8 Bài Phân Tích Chí Khí Anh Hùng Siêu Hay, Chí Khí Anh Hùng

Một con lắc lò xo treo trực tiếp đứng, xấp xỉ điều hòa tại nơi có tốc độ trọng trườngg=π2 m/s2. Chọn mốc cố năng bầy hồi ở trong phần lò xo không xẩy ra biến dạng, trang bị thị của thế năng bọn hồi wdhtheo thời gian t như hình vẽ. Thay năng bọn hồi tại thời điểm t0 , là

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình li độ x=2.cos2πt+π2 (x tính bằng cm, t tínhbằng s). Tại thời gian t = 0,25s , hóa học điểm gồm li độ bởi


Trong hiện tượng lạ giao trét sóng nước, tại hai điểm A và B đặt các nguồn sóng phối hợp có phương trìnhu=Acos(100πt)cm. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 1m/s. Hotline M là một điểm bên trong vùng giao thoa, AM=d1=12,5 cm;BM=d2=6 cm. Phương trình xê dịch tại M là:

Một nhỏ lắc lốc xoáy đang xê dịch điều hòa theo phương ngang với biên độ 2cm. Thứ có trọng lượng 100g, lò xo có độ cứng 100N/m. Lúc vật nhỏ tuổi có vận tốc 1010cm/s thì chũm năng của nó gồm độ lớn là


Hình vẽ mặt là đồ gia dụng thị màn biểu diễn sự nhờ vào của li độ x vào thời hạn t của hai xê dịch điều hòa cùng phương. Dao động của vật là tổng hòa hợp của hai xê dịch nói trên. Vào 0,20 s thứ nhất kể từ t = 0 s, vận tốc trung bình của vật dụng bằng


Ở một vị trí trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang xấp xỉ điều hòa. Hotline l1,s01,F1 với l2,s02,F2 theo lần lượt là chiều dài, biên độ, độ khủng lực kéo về cực đại của nhỏ lắc trước tiên và của con lắc thứ hai. Biết 3l2=2l1;2s02=3s01 .Tỉ số F1F2 bằng:




Xem thêm: Nêu Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành (21 Mẫu), Đắn Bài Chi Tiết Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành

Hai con lắc đơn có chiều nhiều năm l1và l2, hơn hèn nhau 30cm, được treo tại và một nơi. Trong thuộc một khoảng chừng thời gian như nhau chúng thực hiện được số xấp xỉ lần lượt là 12 với 8. Chiều nhiều năm l1, cùng l2 , tương ứng của hai con lắc là

Một sóng cơ lan truyền trên một con đường thẳng tự điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f , bước sóng λvà biên độ a của sóng không thay đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu như phương trình giao động của phần tử vật chất tại điểm M tất cả dạng uM(t)=a⋅cos2πf thì phương trình xấp xỉ của thành phần vật chất tạiO là: