T SQL LÀ GÌ

     

Giới Thiệu sơ lược Về Transact SQL (T-SQL)

Transact-SQL là ngữ điệu SQL không ngừng mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) & ANSI (American National Standards Institute) đc áp dụng trong SQL hệ thống khác cùng với P-SQL (Procedural-SQL) áp dụng trong Oracle.

Bạn đang xem: T sql là gì

Bạn đang xem: T-sql là gì

Bài Viết: T-sql là gì

1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – Data Definition Language (DDL):

Ðây là các lệnh thực hiện để quản trị hầu hết thuộc tính của một database như định nghĩa phần nhiều hàng hoặc cột của một table, hoặc chỗ đứng tệp tin tài liệu của một database…thường sẽ sở hữu dạng

Create Tên_đối_tượngAlter Tên_đối_tượngDrop Tên_đối_tượng

Trong số kia Tên_đối_tượng có thể là một trong table, view, stored procedure, indexes…

Ví dụ:

Lệnh Create sau sẽ tạo nên một table tên Importers với 3 cột CompanyID, CompanyName, Liên hệ

USE NorthwindCREATE TABLE Importers(CompanyID int NOT NULL,CompanyName varchar(40) NOT NULL,Liên hệ varchar(40) NOT NULL)Lệnh Alter sau đây được phép ta điều chỉnh kết cấu của một table như thêm (hay bớt) một cột hay là 1 Constraint…Trong lấy ví dụ như này ta sẽ thêm cột ContactTitle vào table Importers

USE NorthwindALTER TABLE ImportersADD ContactTitle varchar(20) NULLLệnh Drop sau phía trên sẽ tuyệt vời và hoàn hảo nhất xóa table khỏi database nghĩa là cả kết cấu của table and tài liệu nằm trong table (khác với lệnh Delete chỉ xóa tài liệu nhưng table vẫn tồn tại).

USE NorthwindDROP TABLE Importers2. Ngôn ngữ tinh chỉnh và điều khiển dữ liệu – Data Control Language (DCL):

Ðây là các lệnh quản ngại trị đông đảo quyền truy cập lên từng đối tượng người tiêu dùng người sử dụng (table, view, stored procedure…). Thường sẽ sở hữu dạng sau:

GrantRevokeDenyVí dụ:

Lệnh sau sẽ được phép user vào Role là Public được quyền Select nếu với table Customer vào database Northwind (Role là một khái niệm tựa như Windows Group để được bàn kỹ vào phần Security)

USE NorthwindGRANT SELECTON CustomersTO PUBLICLệnh sau sẽ phủ nhận quyền Select nếu như với table Customer trong database Northwind của không ít user trong Role là Public

USE NorthwindDENY SELECTON CustomersTO PUBLICLệnh sau sẽ xóa khỏi chức năng của hầu như quyền đc được phép hay không đồng ý trước đó

USE NorthwindREVOKE SELECTON CustomersTO PUBLIC3. Ngôn ngữ thực thi dữ liệu – Data Manipulation Language (DML):

Ðây là những lệnh phổ biến sử dụng để cách xử lý data như Select, Cập nhật, Insert, Delete

Ví dụ:

Select

USE NorthwindSELECT CustomerID, CompanyName, ContactNameFROM CustomersWHERE (CustomerID = “alfki” OR CustomerID = “anatr”)ORDER BY ContactNameInsert

USE NorthwindINSERT INTO TerritoriesVALUES (98101, “Seattle”, 2)Cập nhật

USE NorthwindUPDATE TerritoriesSET TerritoryDescription = “Downtown Seattle”WHERE TerritoryID = 98101Delete

USE NorthwindDELETE FROM TerritoriesWHERE TerritoryID = 98101Vì phần này tương đối cơ bản nên chúng tôi thiết nghĩ không cần phân tích và lý giải nhiều. để ý trong lệnh Delete bạn cũng có thể có chữ From hay không số đông đc.

Nhưng nhưng mà các các bạn sẽ chạy thử số đông ví dụ trên chổ nào?

Ðể chạy đông đảo câu lệnh lấy ví dụ như ở giá tiền a trên bạn dùng & làm quen với Query Editor trong MS SQL server 2008


*

*

Chạy câu lệnh SQL vận dụng Query Editor

Cú Pháp Của T-SQL

Phần này các các bạn sẽ bàn về hầu như thành phần tạo được cú pháp của T-SQL

Đặt tên – Identifiers

Ðây đó đó là tên của những đối tượng người sử dụng người thực hiện (object) trong database như thương hiệu bảng, tên cột, tên view, stored procedure …. Nó áp dụng để nhấn diện một đối tượng người tiêu dùng người sử dụng. (Lưu ý lúc nói đến đối tượng người dùng người áp dụng trong SQL vps là các bạn muốn đề cập cho table, view, stored procedure, index…..Vì nhiều phần mọi lắp thêm trong SQL server đều được làm theo giao diện hướng đối tượng người tiêu dùng người sử dụng (object-oriented)). Trong lấy ví dụ sau TableX, KeyCol, description là các identifiers

CREATE TABLE TableX(KeyCol INT PRIMARY KEY, description NVARCHAR(80))Có hai loại Identifiers:

Loại thỉnh phảng phất (Regular Identifier): khắc tên theo chuẩn chỉnh như thuở đầu với ký tự, không áp dụng ký trường đoản cú tính chất, không áp dụng chữ số ngơi nghỉ đầu, không tồn tại khoảng trắngLoại rất cần phải áp dụng mọi dấu “” hoặc giấu để nhận ra giữa những từ khoá (Delimited Identifier) ví như những từ khóa trùng với từ khoá của SQL server (reserved keyword) hoặc hồ hết từ có khoảng trống.Ví dụ:

SELECT * FROM WHERE = 10Trong ví dụ trên chữ Order trùng với từ khóa Order của SQL server nên đề xuất đặt trong vết ngoặc vuông .

Xem thêm: Mysql Workbench Là Gì ? Tại Sao Phải Cài Đặt Mysql Workbench

Biến – Variables

Biến trong T-SQL cũng có tính năng tựa như như trong những ngôn ngữ lập trình khác nghĩa là nên khai báo trước nhiều loại dữ liệu trước lúc áp dụng. Biến đc ban đầu bằng lốt EmpIDVar + 1Hàm – Functions

Có 2 loại hàm một các loại là built-in và một các loại user-defined

Những hàm Built-In là gần như hàm nội trên của SQL Server đc chia thành 3 nhóm:

Những hàm User-Defined là phần nhiều hàm do người tiêu dùng định nghĩa (đc tạo nên bởi câu lệnh CREATE FUNCTION and phần body toàn thân thường đc gói vào cặp lệnh BEGIN…END) rất được chia làm những nhóm như sau:

Table Functions : loại này trả về một table

Kiểu tài liệu – Data Type 

Những loại dữ liệu trong SQL Server sẽ được bàn kỹ giữa những bài sau

Biểu thức – Expressions

Những Expressions tất cả dạng Identifier + Operators (như +,-,*,/,=…) + Value

Những yếu tố câu lệnh điều khiển lập trình – Control Of Flow

Chú phù hợp – Comments

T-SQL sử dụng dấu — để gìn giữ phần chú thích đến một dòng (một hàng) and sử dụng /*…*/ để chú giải cho những dòng

Thực Thi phần nhiều Câu Lệnh SQL

Thực thi một câu lệnh đơn:

Một câu lệnh SQL đc phân ra thành đông đảo thành phần cú pháp như trên do một parser, sau đó SQL Optimizer (một thành phần quan trọng của SQL Server) vẫn phân tích & tìm phương pháp thực thi (Execute Plan) về tối ưu tốt nhất ví dụ như phương pháp nào nhanh và tốn không nhiều khoáng sản của sản phẩm nhất… and tiếp đến SQL server Engine sẽ thực thi and trả về kết quả.

Thực Thi một đội nhóm lệnh (Batches)

Khi thực thi một nhóm lệnh SQL Server đã phân tích & tìm phương án tối ưu cho những câu lệnh như một câu lệnh đơn và chứa execution plan đã được biên dịch (compiled) trong bộ lưu trữ sau đó nếu đội lệnh trên được gọi lại đợt tiếp nhữa thì SQL server không đề xuất biên dịch mà rất có thể thực thi ngay điều ấy cứu cho 1 batch chạy nhanh hơn.

Xem thêm: Nhóm Hoạt Động Hóa Học Mạnh Hơn Sắc Vì :, Nhôm Hoạt Động Hoá Học Mạnh Hơn Sắt, Vì

Lệnh GO

Nói kết luận trong phần này các bạn đã dò xét về Transact- SQL là ngôn từ chính để tiếp xúc cùng với SQL Server. Trong bài sau các bạn sẽ tiếp tục bàn về kết cấu nằm trong của SQL server .

Thể Loại: chia sẻ trình bày kỹ năng và kiến thức Cộng ĐồngBài Viết: T-Sql Là Gì – Sự biệt lập Giữa Sql, Pl/Sql và T

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://tubepphuonghai.com T-Sql Là Gì – Sự khác biệt Giữa Sql, Pl/Sql và T