SOẠN TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1

     

Video giải giờ Anh lớp 6 Unit 1 Getting Started - bộ sách kết nối học thức - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

A SPECIAL DAY (Một ngày sệt biệt)

1. Listen & read. (nghe cùng đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong:Chào Vy.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 6 unit 1

Vy: chào Phong. Cậu đã chuẩn bị chưa?

Phong: có một phút nữa thôi

Vy: À, đấy là Duy, bạn mới của tớ.

Phong: chào Duy, hết sức vui khi được chạm chán cậu.

Duy: xin chào Phong. Tớ sinh sống ở gần đây, và bọn họ đi học thuộc trường đó!

Phong: Vậy thì tuyệt quá. Này, cặp cậu trông nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừ, tớ có khá nhiều sách, và bọn tớ có không ít môn nhằm học.

Phong: với cậu còn tồn tại đồng phục new nữa. Duy này, trông cậu rất bảnh đó!

Duy: Cảm ơn nhé Phong. Bọn mình hầu hết trông vô cùng bảnh bao trong cỗ đồng phục.

Phong: Để tớ khoác đồng phục, rồi sau đó bọn họ đi nha.

2. Read the conversation again & tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại với tích vào câu đúng/sai)

Đáp án:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1. Vy, Phong và Duy go lớn the same school.

(Vy, Phong với Duy tới trường cùng trường)

Thông tin: Duy: Hi, Phong. I live near here, & we go to the same school

2. Duy is Phong’s friend.

(Duy là bạn của Phong)

Thông tin: Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong bảo rằng Duy trông bảnh bao trong cỗ đồng phục)

Thông tin: Phong: and a new uniform, Duy! You look smart!

4. They have new subjects lớn study.

(Họ có tương đối nhiều môn học bắt đầu để học)

Thông tin:Duy: Yes, I have new books, và we have new subjects to lớn study.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Nói Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong vẫn mặc đồng phục trường)

Thông tin:Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

3. Write ONE word from the box in each gap. (Điền một từ vào bảng vào nơi trống)

Go

Subjects

Has

Wear

Uniforms

1. Students wear their uniforms on Monday.

2. Vy has a new friend, Duy.

3. – bởi vì Phong, Vy & Duy go khổng lồ the same school?

- yes, they do.

4. Students always look smart in their uniforms.

5. – What subjects bởi you like to study?

- I lượt thích to study English & history

Hướng dẫn dịch:

1. Học viên mặc đồng phục vào đồ vật hai.

2. Vy gồm một người các bạn mới thương hiệu là Duy.

3. Tất cả phải Phong, Duy cùng Vy đi học cùng trường không? Đúng vậy.

4. Học viên luôn trong khôn cùng bảnh bao trong bộ đồng phục.

5. Bạn thích học hồ hết môn gì? mình muốn học giờ đồng hồ Anh với lịch sử.

Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Thang Cân, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

4. Match the words with the school things. Then listen & repeat. (Nối các từ cùng với tranh tương ứng. Nghe và nhắc lại).

Bài nghe:

*

Hướng dẫn nối:

1. School bag (cặp sách)

2. Compass (com pa)

3. Pencil sharpener (gọt cây bút chì)

4. Rubber (tẩy)

5. Pencil case (hộp đựng bút)

6. Calculator (máy tính cố gắng tay)

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook. (Nhìn bao bọc lớp. Viết gần như vật cơ mà em nhận thấy vào vở)