UNIT 3 GETTING STARTED LỚP 7 TRANG 28, 29

     

1. Listen and read. 2. Read the conversation again và tick (✓) the appropriate box. 3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below. 4. Complete the sentences with the correct words or phrases below. 5. Game: Vocabulary Ping-pong. Work in two teams. Team A provides a cue word. Team B makes up a sentence with it. Then switch roles.

Bạn đang xem: Unit 3 getting started lớp 7 trang 28, 29


Tổng hợp đề thi học tập kì 1 lớp 7 toàn bộ các môn - kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - khoa học tự nhiên...


Sounds lượt thích great work!

(Nghe dường như là các bước hay đó!)

1. Listen và read.

(Nghe và đọc.)

Minh: Hi, Tom. Are you back in Ha Noi?

Tom: Yes, I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game.

Minh: Sure, I can’t wait! But our Green School Club will have some community activities on that morning.

Tom: What activities does your club do?

Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

Tom: School gardening? That’s fantastic!

Minh: Yes. We donate the vegetables lớn a nursing home. Does your school have anu activities like these?

Tom: Yes. We donate books khổng lồ homeless children. We also have English classes. Last summer, we taught English to lớn 30 kids in the area.

Minh: Sounds like great work!

Tom: Thanks.

Minh: … So, let’s meet in the afternoon then.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Minh: chào Tom. Bạn đã trở lại hà nội rồi à?

Tom: Vâng, tôi đã quay trở về ngày hôm qua. Bạn có thể gặp nhau vào sáng công ty nhật này không? Tôi đã mua cho mình một bộ bài.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Ngữ Văn Lớp 8 Bài Lão Hạc Sgk Ngữ Văn 8 Tập 1 Chi Tiết

Minh: chắc chắn là rồi, tôi thiết yếu đợi được nữa! nhưng Câu lạc bộ Green School của công ty chúng tôi sẽ có một số vận động cộng đồng vào sáng hôm đó.

Tom: Câu lạc bộ của người sử dụng làm những vận động gì?

Minh: À, chúng mình nhặt rác xung quanh trường với trồng rau trong vườn trường.

Tom: Làm vườn sinh sống trường? Điều kia thật tuyệt!

Minh: Vâng. Shop chúng tôi quyên góp rau cho một viện chăm sóc lão. Trường các bạn có những hoạt động như cố gắng này không?

Tom: Có chứ. Bọn chúng tôi khuyến mãi sách cho trẻ nhỏ vô gia cư. Chúng tôi cũng có các lớp học tập tiếng Anh. Ngày hè năm ngoái, cửa hàng chúng tôi đã dạy dỗ tiếng Anh mang lại 30 trẻ nhỏ trong khu vực vực.

Minh: Nghe dường như là một quá trình tuyệt vời!

Tom: Cảm ơn.

Minh:… Vậy, bọn họ hãy chạm mặt nhau vào buổi chiều.


bài xích 2


Video lý giải giải


2. Read the conversation again and tick (✓) the appropriate box.

(Đọc lại đoạn đối thoại và khắc ghi ✓ vào ô đúng.)

Community activity

Minh’s club

Tom’s club

1. Picking up litter

 

 

2. Planting vegetables

 

 

3. Donating books

 

 

4. Donating vegetables

 

 

5. Teaching English

 

 

Lời giải chi tiết:

Community activity

(Hoạt động cộng đồng)

Minh’s club

(câu lạc cỗ của Minh)

Tom’s club

(câu lạc bộ của Tom)

1. Picking up litter

(nhặt rác)

 

2. Planting vegetables

(trồng rau)

 

 

3. Donating books

(quyên góp sách)

 

 

4. Donating vegetables

(quyên góp rau)

 

 

5. Teaching English

(dạy giờ Anh)

 

 

bài bác 3


Video gợi ý giải


3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below.

(Hoàn thành cụm từ dưới bức tranh với hễ từ mặt dưới.)

pick up clean doante recycle help

*

(Chúng tôi trồng cây vào trường sản phẩm năm. Sách.)

Team B: We donate books lớn poor children. Bottles. 

*

(Chúng tôi ủng hộ sách cho trẻ nhỏ nghèo. Chai.)

Team A: We recycle plastic bottles lớn protect the environment. Clothes. 

*

(Chúng tôi tái chế chai nhựa để bảo đảm môi trường. Quần áo.)

Team B: We donate clothes to homeless children. 

*

(Chúng tôi quyên góp xống áo cho con trẻ vô gia cư.)


từ bỏ vựng

1. 

*
this Sunday morning?" translate_example1="Chúng ta bao gồm thể chạm chán nhau vào sáng công ty nhật này không?" type="lghaudio" />

3.

Xem thêm: Soạn Bài Thơ Mùa Thu Của Em Trang 42 Sgk Tiếng Việt 3 Tập 1, Bài Thơ Mùa Thu Của Em (Quang Huy)

*
tomorrow." translate_example1="Chúng ta sẽ có được nhiều vận động cộng đồng vào ngày mai." type="lghaudio" />

4. 

*
around our schoolyard." type="lghaudio" />

5.

*
lớn homeless children." translate_example1="Chúng tôi quyên góp sách cho trẻ em vô gia cư." type="lghaudio" />

6. 

*
in our school garden." translate_example1="Chúng tôi trồng rau củ trong sân vườn trường." type="lghaudio" />

7. 

*
!" translate_example1="Việc đó thật tuyệt!" type="lghaudio" />

8. 

*
." translate_example1="Chúng tôi quyên góp rau mang đến viện dưỡng lão" type="lghaudio" />

9. 

*
." translate_example1="Chúng tôi quyên góp sách cho trẻ nhỏ vô gia cư." type="lghaudio" />

10. 

*
plastic bottles to lớn plant vegetables." translate_example1="Chúng tôi tái chế chai nhựa nhằm trồng rau." type="lghaudio" />

11. 

*
on Sundays." translate_example1="Chúng tôi dọn sân nghịch vào mỗi nhà nhật." type="lghaudio" />

12. 

*
during school holidays." translate_example1="Những thành viên trong câu lạc bộ dạy toán cho học sinh tiểu học tập trong xuyên suốt những thời điểm dịp lễ tạ trường." type="lghaudio" />

13. 

*
in the nursing trang chủ last Sunday." translate_example1="Chúng tôi trợ giúp người già nghỉ ngơi viện dưỡng lão chủ nhật tuần trước ." type="lghaudio" />