So long as là gì

     

As long as được áp dụng khá thông dụng trong những trường thích hợp văn nói, viết của tiếng Anh, nếu như dịch riêng rẽ từng xuất phát từ 1 thì chúng ta có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng những cách hiểu vậy sẽ đúng chưa?


*

Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm kiếm ra câu trả lời qua bài viết này nhé.Bạn đã xem: So long as là gì

➢ Cấu trúc wish và các phương pháp dùng thông dụng nhất

➢ Ngữ pháp về các dạng so sánh trong giờ Anh

➢ Full ngữ pháp về 4 thì sau này trong giờ đồng hồ Anh

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa là miễn như, miễn là, đấy là nghĩa được gọi theo các từ, các bạn không thể dịch nghĩa từng từ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc team từ (hay nói một cách khác là liên từ) được tạo nên bởi sự links giữa 2 từ “as” và “long”

Trong giờ Anh có 3 loại liên từ chính là: Coordinating Conjunctions (liên tự kết hợp), Correlative Conjunctions (liên trường đoản cú tương quan) cùng Subordinating Conjunctions (liên tự phụ thuộc). As long as phía bên trong nhóm liên tự phụ thuộc.Bạn sẽ xem: So long là gì

Lưu ý: Trong tiếng Anh có tương đối nhiều cụm từ bỏ được dịch nghĩa theo cụm, nếu tách rời nhiều từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo số đông nghĩa khác nhau.

Bạn đang xem: So long as là gì

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các kết cấu tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ trong cụm

As long as /trạng từ/ miễn sao As /trạng từ/ Nhân vì, như As /liên từ/ bởi vì vì, tại vì, vì chưng Long /tính từ/ dài, lâu

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang chân thành và ý nghĩa so sánh

Trong trường phù hợp này, cụm từ as long as được áp dụng mang ý nghĩa sâu sắc so sánh ( phù hợp nghĩa của nhiều từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook. The fish was as long as my arm.

2. “as long as” với nghĩa vào khoảng thời hạn hoặc ngơi nghỉ thời kỳ này 

Cụm tự được áp dụng mang nghĩa về thời hạn để chỉ khoảng thời gian hoặc 1 thời kì ở hiện tại tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live. I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Giống như nghĩa cùng với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm trường đoản cú được thể hiện theo đúng như nghĩa thường được sử dụng nhiều tuyệt nhất hiện nay, sở hữu nghĩa miễn là

Ex:

Ex: 

Giải trí: bài hát As long as you love me

Sub lời bài hát:


*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như như if not, cùng với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi làm sao không được dùng unless: Unless có thể được sử dụng thay cho if…not khi họ đề cập tới những tình huống ngoại lệ sẽ biến hóa một triệu chứng nào đó. Nhưng bọn họ không sử dụng unless để kể tới sự phủ định của 1 việc nào đấy là tại sao chính của tình huống chúng ta nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu người nói không trở lại, vấn đề này là tại sao chính gây ra sự bất bình của mẹ người kia – if not ở đây không có nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề cùng với unless, họ thường sử dụng thì hiện tại nói tới tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là phần đa thành ngữ bao gồm nghĩa “nếu” tốt “trong trường phù hợp mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my car as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta sử dụng thì bây giờ để mô tả ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: chọn dạng đúng của không ít câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to lớn drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

Xem thêm: Bo So De Tu 1 Den 100 - Ý Nghĩa Các Con Số Từ 00 Đến 99 Trong Lô Đề

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come home late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me khổng lồ stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to lớn do.

Xem thêm: Các Điện Tích Tương Tác Với Nhau Nhờ Đâu, Có Mấy Loại Điện Tích

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.