Settimeout Javascript Là Gì

     

Trong bài này chúng ta tìm phát âm hai hàm setTimeout() với setInterval() trong Javascript, đó là hai hàm dùng làm hẹn giờ đồng hồ trong JS.

Bạn đang xem: Settimeout javascript là gì

*


*

Hai hàm này có chung một điểm lưu ý là tùy chỉnh cấu hình và triển khai một nhiệm vụ nào đó trong một khoảng thời hạn nào đó, tần số thực hiện có thể được lặp đi tái diễn hoặc không. Tuy vậy giữa nhị hàm cũng đều có sự khác nhau về số lần lặp và cụ thể thế nào thì các bạn xem những phần bên dưới đây.

1. Hàm setTimeout() trong Javascript

Hàm setTimeout() dùng để tùy chỉnh thiết lập một khoảng thời hạn nào kia sẽ tiến hành một trách nhiệm nào đó và nó chỉ thực hiện đúng một lần.

Cú pháp: setTimeout(function, time)

Bài viết này được đăng trên


Trong lấy một ví dụ này mình đã truyền tham số thứ nhất là một function cùng tham số thứ hai là số giây cơ mà function sẽ được thực hiện. Bên cạnh ra chúng ta cũng có thể viết lại như sau mang lại dễ nhìn:

XEM DEMO


var do_alert = function() alert("Chào mừng chúng ta đến với tubepphuonghai.com");;setTimeout(do_alert, 3000);

Hàm clearTimeout() vào Javascript

Giả sử các bạn xây dựng tác dụng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì đề nghị làm cố gắng nào? hôm nay bạn phải sử dụng hàm clearTimeout().

Tham số truyền vào hàm clearTimeout() là đối tượng setTimeout() nên lúc này ban phải để hàm setTimeout() vào trong 1 biến núm thể.

Xem thêm: Lời Bài Hát Ừ Thì Anh Rất Tốt Nhưng Em Rất Tiếc, Ừ Thì Anh Rất Tốt Nhưng Em Rất Tiếc


// hành độngvar action = setTimeout(function() // something, 3000);// bỏ hành độngclearTimeout(action);

2. Hàm setInterval() vào Javascript

Hàm setInterval() tất cả cú pháp và công dụng giống như hàm setTimeout(), tuy vậy với hàm setInterval() thì số lần thực hiện lã mãi mãi.

Ví dụ: Cứ sau 3 giây thì lộ diện câu chào một lần

XEM DEMO


Trong ví dụ này cứ sau ba giây thì sẽ mở ra câu kính chào và số lần triển khai sẽ là vĩnh viễn, không tin tưởng bạn cứ chạy trang web lên với để vậy.

hàm clearInterval() vào Javascript

Tương từ như hàm clearTimeout(), hàm clearInterval() đang xóa đi nhiệm vụ mà ta đã tùy chỉnh thiết lập trong hàm setInterval(), và ta cũng phải kê setInterval() trong một biến thì mới có thể clear được.

Ví dụ: sử dụng hàm setInterval() để xuất câu chào lên screen và số lần xuất hiện chỉ 1 lần duy nhất

XEM DEMO


var interval_obj = setInterval(function() alert("Chào mừng chúng ta đến cùng với tubepphuonghai.com"); clearInterval(interval_obj);, 3000);

Trong ví dụ như này nội dung triển khai là xuất hiện thêm câu kính chào và ngay mau lẹ xóa trọng trách của interval luôn luôn nên nó chỉ thực hiện 1 lần.

Xem thêm: Lòng Trắng Mắt Bị Tự Máu Đỏ Ở Lòng Trắng Của Mắt Có Nguy Hiểm Không?

3. Lời kết

Như vậy sự khác biệt giữa hàm setTimeout() và setInterval() là so với hàm setTimeout() thì số lần thực hiện là 1 lần và đối với setInterval() thì số lần tiến hành sẽ là mãi mãi tính đến khi bạn áp dụng hàm clearInterval() để can thiệp vào. Việc áp dụng hàm nào thì nhờ vào vào nhu cầu của công ty và hãy lưu ý điểm khác biệt này để triển khai cho đúng.

Bài này bản thân sẽ dựng chân lại tại đây, mong muốn qua các ví dụ bạn sẽ hiểu được cách áp dụng hàm setTimeout() với setInterval() vào Javascript, chúc bàn sinh hoạt tốt.


bí quyết gán giá trị mang đến thẻ input trong javascript

Để gán giá trị mang đến thẻ đầu vào thì ta có hai cách, trước tiên là…