SARCASM LÀ GÌ

     
sarcasm /"sɑ:kæzm/* danh từ- lời chế nhạo, lời mỉa mai, lời chân biếm; ngữ điệu mỉa mai châm biếm- tài chế nhạo, tài mai mỉa châm biếm; sự chế nhạo, sự mỉa mai châm biếm
Dưới đây là những mẫu câu tất cả chứa trường đoản cú "sarcasm", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - tubepphuonghai.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ sarcasm, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ sarcasm trong cỗ từ điển tự điển Anh - tubepphuonghai.comệt

1. Hey, watch the sarcasm.

Bạn đang xem: Sarcasm là gì

Coi chừng thái độ mỉa mai đó.

2. The sarcasm starts again!

Lại móc họng nữa rồi!

3. Diogenes became known for his biting sarcasm.

Diogenes tất cả tiếng là tuyệt mỉa mai cay độc.

4. Think I sense a hint of sarcasm there.

Tôi ngửi thấy giữ mùi nặng đá xoáy.

5. Isn"t this sarcasm, isn"t the speaker being sarcastic?

Đây liệu có phải là mỉa mai, và bạn nói có ý châm chọc chăng?

6. Want to try it again without the sarcasm?

Thôi được rồi, anh vẫn muốn thử lại và bớt giễu chòng ghẹo đi được không.

7. And to a jury, sarcasm plays as obstructive.

Bồi thẩm đoàn sẽ gây nên trở ngại bằng cách chơi chữ.

8. I don"t appreciate the sarcasm, but I"ll vày it.

không giống như mỉa mai, tuy nhiên chấp nhận.

9. I don"t think sarcasm is your metier, James.

Tôi không nghĩ là mỉa mai là trình độ chuyên môn của anh, James.

10. Insults, sarcasm, mockery, and harsh criticism can hurt deeply.

phần lớn lời lăng mạ, châm biếm, chế giễu và chỉ trích cay nghiệt rất có thể làm tổn thương biện pháp trầm trọng.

11. & sarcasm is lượt thích a second language lớn me.

cùng lời chế nhạo giống hệt như ngôn ngữ sản phẩm công nghệ nhì của chú.

12. A caution: bởi vì not lace your words with sarcasm.

Xem thêm: Cách Tạo Ảnh Bìa Năm Sinh Với Chữ Ký Năm Sinh Hay Tuỳ Ý Cực Đẹp Và Mới Lạ

Hãy thận trọng: Đừng nói cùng với giọng châm chọc.

13. Threats, insults, sarcasm, & ridicule can be forms of bullying.

Dọa nạt, sỉ nhục, mỉa mai với châm biếm rất có thể là những hình thức của sự bắt nạt.

14. Modest language is không tính tiền from gossip, taunts, ridicule, & sarcasm.

Lời lẽ lún là không ngồi lê song mách, mắng nhiếc, chế nhạo, cùng mỉa mai.

15. Here, too, discretion should be exercised, especially in using sarcasm.

Ở đó cũng thế, rất cần được thận trọng, độc nhất là khi dùng lời châm biếm.

16. The comic"s tagline describes it as "A webcomic of romance, sarcasm, math, & language".

chuyện tranh có khẩu hiệu là "một truyện tranh Web về lãng mạn, châm biếm, toán học, và ngôn ngữ."

17. But tubepphuonghai.comcious words, bitter sarcasm, và abusive treatment have no place among God’s worshipers.

Nhưng những người dân thờ phượng Đức Chúa Trời ko được có những lời hằn học, mỉa mai nóng bức và đối xử ngược đãi.

18. With biting sarcasm, he said: “O how much help you have been to one without power!”

cùng với giọng châm biếm gay gắt, ông nói: “Ngươi sẽ phù-trợ kẻ ko quyền dường nào!”

19. True, on occasion Job và the apostle Paul used what some might tubepphuonghai.comew as sarcasm to express righteous indignation.

có lần Gióp và sứ vật dụng Phao-lô dùng gần như lời mà bạn khác hoàn toàn có thể xem là châm biếm nhằm nói lên sự phẫn nộ công bình.

20. Interestingly, the English word “sarcasm” is derived from a Greek verb that literally means “to tear flesh lượt thích dogs.”

Điều đáng để ý là chữ “châm biếm” đến từ một động từ Hy Lạp bao gồm nghĩa black là “cắn xé như chó”.

21. Ivy, who lives in Canada, relates: “I grew up in an entubepphuonghai.comronment where sarcasm, screaming, and name-calling were the norm.”

Chị Ivy, sống ngơi nghỉ Canada, kể: “Tôi khủng lên trong một môi trường xung quanh mà bài toán châm chích, la lối cùng dùng mọi lời lăng mạ là bình thường”.

22. (Proverbs 12:18; 18:21) Harsh words, disparaging remarks, và biting sarcasm have no place among Christians, who are sensitive lớn the feelings of other people.

bọn họ cẩn trọng khi nói năng vì khẩu ca thiếu suy nghĩ có thể khiến tổn thương (Châm-ngôn 12:18; 18:21).

23. While Miss Crawley likes Becky & keeps her around khổng lồ entertain her with sarcasm & wit, and while she loves scandal và particularly stories of unwise marriage, she does not want scandal or unwise marriage in her family.

Xem thêm: Test Tốc Độ Sạc Không Dây Iphone 11 Pro Max : Kết Quả Thật Bất Ngờ!

mặc dù bà cô Crawley rất trung khu đắc với Becky cùng giữ rịt lấy con gái bên mình, cùng dù bà cũng tương đối ngưỡng mộ những vụ tai giờ và phần đông cuộc hôn nhân dại dột của tín đồ khác, bà lại quyết cấm đoán những vụ tăm tiếng và những cuộc hôn nhân khờ khạo ấy xẩy ra trong mái ấm gia đình mình.