Sao kê tiếng anh là gì

     

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng tài năng chính ngân hàng phần 1 , tubepphuonghai.com xin share phần 2 cùng với 38 trường đoản cú thường gặp gỡ nhất khi các bạn sử dụng và thanh toán giao dịch với các ngân hàng.Bạn sẽ xem: Sao kê giờ đồng hồ anh là gì

chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận thanh toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện thanh toán giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không phát âm được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: tan vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21.


Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì


Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Năm 2021, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 4

Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): thiết bị rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của tubepphuonghai.com tại đây để nâng cấp và bổ sung kiến thức giờ Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Sight Draft Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

“Tiếng Anh bồi” có cân xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn tồn tại tương đối nhiều. Mặc dù bị...