RỪNG VÀ CÂY BỤI LÁ CỨNG CẬN NHIỆT

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Kiểu khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải gồm kiểu thảm thực vật bao gồm là

A. Rừng cận nhiệt ẩm.Bạn đang xem: Rừng với cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt

B. Thảo nguyên.

Bạn đang xem: Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

C. Rừng lá rộng cùng rừng láo hợp.

D. Rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt.

Xem thêm: Tải Nhạc Hot Sống Chậm Lại Yêu Thương Khác Đi Mp3, Sống Chậm Lại! Yêu Thương Khác Đi Lils

Đất đỏ nâu - Rừng cùng cây lớp bụi lá cứng cận nhiệt thường phân bố hầu hết ở thứ hạng khí hậu làm sao sau đây

A. Ôn đới lục địa

B. Ôn đới hải dương

C. Cận nhiệt độ Địa Trung Hải

D. Cận nhiệt độ lục địa


*

Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải gồm kiểu thảm thực vật chủ yếu là

A.Rừng cận nhiệt độ ẩm

B.Thảo nguyên

C.Rừng lá rộng cùng rừng láo hợp

D.Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

Khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải tất cả kiểu thảm thực vật và nhóm đất chủ yếu nào ?

B. Rừng cùng cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt .Đất đỏ nâu.

C. Hoang mạc và phân phối hoang mạc .Đất xám.

Xem thêm: Trải Qua Hay Trãi Qua Hay Trãi Qua Là Đúng Chính Tả Tiếng Việt?

Ý nào tiếp sau đây không đúng với khí hậu của đai nhiệt độ đới gió mùa ở nước ta?

A. Có hai nhóm đất đó là feralit với phù sa B. Hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng, lá kimC. Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt D. Sinh đồ dùng gồm những hệ sinh thái nhiệt đới

Ý nào tiếp sau đây không đúng với nhiệt độ của đai sức nóng đới gió mùa rét ở nước ta?

A. Khí hậu nhiệt đới miền thể hiện rõ rệt

B. ánh nắng mặt trời trung bình tháng bên dưới 20°C

C. Mùa hạ nóng

D. Độ ẩm chuyển đổi tùy nơi

Ý nào tiếp sau đây không đúng với nhiệt độ của đai nhiệt đới gió bấc ở nước ta?

A. Có hai nhóm đất chính là feralit với phù sa B. Hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kimC. Nhiệt độ nhiệt đới bộc lộ rõ rệt D. Sinh đồ dùng gồm những hệ sinh thái nhiệt đới

Ý nào sau đây không đúng với khí hậu của đai sức nóng đới gió rét ở nước ta?

A. Bao gồm hai đội đất đó là feralit với phù sa B. Hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng, lá kimC. Nhiệt độ nhiệt đới thể hiện rõ rệt D. Sinh vật dụng gồm các hệ sinh thái nhiệt đới

Khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải tất cả kiểu thảm thực vật thiết yếu nào?

A. Thảo nguyên

B. Rừng với cây bụi lá cứng cận nhiệt

C. Hoang mạc và bán hoang mạc

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm

Đáp án là B

Khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải bao gồm kiểu thảm thực vật chính là rừng và cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt

A ( hình dáng khí hậu )B ( cảnh sắc ) Đáp Án

1.Ôn đới lục địa

a, Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm 1 -

2.Nhiệt đới gió mùa

b. Rừng lá kim 2 -

3.Kiểu cận nhiệt đới gió mùa

c, Hoang mạc và bán hoang mạc

3 -

4.Ôn đới hải dương

d, Rừng cận nhiệt đới ẩm 4 -
A ( hình dáng khí hậu )B ( cảnh sắc ) Đáp Án
1. Ôn đới gió mùaa, Thảo Nguyên 1 -
2. Cận sức nóng lục địab, Rừng lếu láo giao với rừng lá rộng 2 -
3. Cận nhiệt độ địa trung hảic, Hoang mạc và chào bán hoang mạc 3 -
4.Ôn đới hải dươngd, Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm 4 -

Mong mọi bạn giúp đỡ!

PHIẾU ÔN TẬP 1: EM ĐÃ HỌC DƯỢC GÌ lúc TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯƠNG ĐỊA LÝ?

Câu 3: Dự vào kỹ năng và kiến thức đã học tập hãy:

a,Xếp 10 cảnh quan vào những loài mooi ngôi trường địa lý tương ứng

Rừng rậm nhiệt đới gió mùa Hoang mạc cat Xa van Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm Rừng cây bụi gai lá cứng

Đồng cỏ ôn đới Rừng lá rộng Rừng lá kim Đồng rêu phong cảnh vùng cực

b,Nêu nguyên nhân về sự thu xếp

SORRY!!!vì mik ko chụp hình ảnh ra được nhưng mn giúp mik với

- Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm: môi trường xung quanh xích đạo ẩm

- Hoang mạc cát: môi trường thiên nhiên hoang mạc

- Xa van: môi trường xung quanh nhiệt đới

- Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm: môi trường xung quanh cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm

- Rừng cây bụi gai lá cứng: môi trường địa trung hải

- Đồng cỏ ôn đới: môi trường thiên nhiên cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm

- Rừng lá rộng: môi trường ôn đới hải dương

- Rừng lá kim: môi trường ôn đới lục địa

- Đồng rêu: môi trường xung quanh đới lạnh

- Cảnh quang đãng vùng cực: môi trường xung quanh đới lạnh

chúc bạn học tốt.

1 rừng nhiệt đới ẩm:nhiệt đới ẩm

2 hoang mạc cát:hoang mạc

3 xa van: nhiệt độ đới

4 rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm: cận nhiệt đới ẩm

5 rừng cây những vết bụi gai lá cứng : địa trung hải

6 đồng cỏ ôn đới : cận nhiệt đới gió mùa gió mùa

7 rừng lá rộng: ôn đới hải dương

8 rừng lá kim: ôn đới lục địa

9 đồng rêu: đới lạnh

10 cảnh quanh vùng cực: đới lạnh

Dựa vào kiến thức đã học, hãy xếp 10 phong cảnh về RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM, HOANG MẠC CÁT, XA VAN, RỪNG CẬN NHIỆT ĐỚI ẨM, RỪNG CÂY BỤI tua LÁ CỨG, ĐỒNG CỎ ÔN ĐỚI, RỪG LÁ RỘG, RỪG LÁ KIM, ĐỒNG RÊU, CẢNH quan VÙNG CỰC vào những loại mtrườg địa lý tươg ứng. Hãy nêu lí bởi vì sự sắp xếp của em.

Rừng nhiệt đới ẩm:Nhiệt đới độ ẩm
Hoang mạc cát: Hoang mạc Xa van: Nhiệt đới Rừng cận nhiệt đới ẩm: Cận nhiệt đới ẩm Rừng cây bụi gai lá cứng: Địa trung hải Đồng cỏ ôn đới: Cận nhiệt đới gió mùa gió mùa, cận nhiệt đới ẩm Rừng lá rộng: Ôn đới thành phố hải dương Rừng lá kim: Ôn đới lục địa Đồng rêu: Đới rét mướt Cảnh quan lại vùng cực: Đới lạnh