Recoverable Amount Là Gì

     
Định nghĩa (Definition)Chi phí phân tích và xúc tiến (Research and Development Costs)Cách ghi nhận giá trị (Measurement)Trình bày trên report tài chính (Disclosure)

II. Nội dung

Định nghĩa (Definition)

Theo IAS38, tài sản thắt chặt và cố định vô hình (Intangible Non-Current Assets) là:

Tài sản không có hình thái vật chất nhưng khẳng định được giá trị một biện pháp đáng tin cậy.Bạn sẽ xem: Recoverable Amount Là Gì

Do doanh nghiệp nỗ lực giữ, áp dụng trong sản xuất, gớm doanh, hỗ trợ dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê cân xứng với tiêu chuẩn chỉnh ghi nhấn TSCĐ vô hình.Bạn sẽ xem: Recoverable amount là gì

Bạn đang xem: Recoverable amount là gì

Nhắc lại loài kiến thức:

- tài sản (Asset): Là nguồn lực có sẵn mà:

Có thể xác minh được giá trị một biện pháp đáng tin cậyDo doanh nghiệp lớn kiểm soát

Dự tính lấy lại tiện ích kinh tế sau này cho doanh nghiệp- Theo sệt tính cấu tạo của vật chất có: Tài sản cố định hữu hình cùng Tài sản cố định vô hình
Bạn đang xem: Recoverable amount là gì

*

Có 2 cách chính để một doanh nghiệp thiết lập TSCĐ vô hình:

Doanh nghiệp mua lại quyền sở hữu từ bên thứ baDoanh nghiệp tự chế tác TSCĐ vô hình của riêng biệt doanh nghiệp


*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chemotherapy Là Gì, Chemotherapy Là Gì

3. Ghi nhận giá trị gia tài vô hình (Measurement)

a. Ghi nhận ban đầu (Initial measurement)

Cụ thể:

Tài sản mà doanh nghiệp sở hữu lại: khoản chi tiêu doanh nghiệp chi ra để sở hữu tài sảnTài sản bởi doanh nghiệp tự tạo ra: khoản chi phí phát triển (development costs) đủ đk được ghi nhấn vào quý giá tài sản

b. Gía trị gia sản sau ghi nhận thuở đầu (Subsequent measurement)

Theo IAS38:

- TSCĐ vô hình dung có thế được review lại theo mô hình giá gốc (Cost model) hoặc tế bào hình đánh giá lại (Revaluation model)

Mô hình giá bán gốc: tài sản = Gía cội (Cost) – Khấu hao lũy kế (Accumulated amortisation) – áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị (Impairment)Mô hình đánh giá lại: tài sản = giá bán trị hợp lý và phải chăng (Fair value) – Khấu hao lũy kế - ưu đãi giảm giá trị

c. Một số thuật ngữ liên quan

- thời hạn sử dụng hữu ích (Useful life):

Là thời gian mà TSCĐ vô hình phát được thực hiện cho sản xuất, ghê doanh, chào bán hàng, được xem bằng:

Thời gian nhưng doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ vô hìnhHoặc số lượng hàng hóa hoặc những đơn vị tính tương tự như mà doanh nghiệp dự tính thu được từ những việc sử dụng tài sản

Có 3 phương thức khấu hao TSCĐ gồm:


*

Gía trị đúng theo lý (Fair value):

Giá trị hợp lý và phải chăng là mức ngân sách mà một tài sản rất có thể được điều đình giữa những bên có không hề thiếu hiểu biết vào một thanh toán giao dịch ngang giá. Giá trị phải chăng là mức giá thành được xác minh trên cơ sở mức giá thành trị thường hoặc được khẳng định từ những tham số của thị trường.

Giảm giá chỉ trị (Impairment):

Tài sản tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị khi: cực hiếm ghi sổ (Carrying amount) > giá chỉ trị rất có thể thu hồi được (Recoverable amount)

Trong đó:

Giá trị có thể thu hồi được là quý giá cao hơn: Gía trị trong sử dụng (Value in use) hoặc Gía trị phải chăng (Fair value) – giá bán (Cost khổng lồ sell)

Gía trị trong áp dụng (Value in use): là giá bán trị bây giờ của dòng tài chính mong hóng trong tương lại khi tài sản tiếp tục được sử dụng đến lúc thanh lý

4. Trình bày report tài bao gồm (Disclosure)

Phương pháp trích khấu haoThời gian thực hiện hữu ích và phần trăm khấu haoNguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn sót lại vào đầu xuân năm mới và cuối kỳNhững phát triển thành động tác động tới tài sản trong kỳGiá trị còn lại của các tào sản được tạo thành từ nội cỗ doanh nghiệp

Ví dụ:
Xem thêm: Thu Mua Xe Máy Cũ Hà Nội - Thu Mua Xe Máy Cũ Hỏng Giá Cao Tại Hà Nội

*

III. BÀI TẬP

PF purchased a quota for carbon dioxide emissions for $15,000 on 30 April 20X6 and capitalised it asan intangible asset in its statement of financial position. PF estimates that the quota will have a usefullife of 3 years. What is the journal entry required lớn record the amortisation of the quota in the accounts for the year ended 30 April 20X9?

Hướng dẫn giải:

Gía trị khấu hao của gia tài được ghi nhận là 1 trong những khoản đưa ra phíĐối với năm tài chính kết thúc vào 30.04.20X9

TSCĐ vẫn khấu hao : 1/3 x $15,000 = $5,000