Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra như thế nào

     

+ Xung thần kinh viral đến chùy xináp và làm Ca2+ từ dịch ngoại bào lấn sân vào trong chùy xináp.

Bạn đang xem: Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra như thế nào

+ Ca2+ làm cho những bóng chứa chất trung gian hóa học đã tích hợp màng trước cùng vỡ ra. Hóa học trung gian hóa học đi qua khe xináp mang đến màng sau.

+ chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế họat rượu cồn ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành viral đi tiếp.

*

Đặc điểm của quy trình truyền tin qua xinap:


+ Tốc độ lan truyền chậm vì trải trải qua không ít giai đoạn và qua môi trường dịch mô.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán 5 - Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5 Hay Nhất, Chi Tiết

+ tin tức được truyền qua xinap nhờ hóa học trung gian hóa học.

+ Xung thần ghê chỉ được truyền theo một chiều, từ màng trước xinap lịch sự màng sau xi nap.

Xem thêm: Phân Tích Khổ Thơ Thứ 4 Trong Bài Tràng Giang Huy Cận, Phân Tích Khổ Thơ Cuối Bài Tràng Giang

tubepphuonghai.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tubepphuonghai.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng tubepphuonghai.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tubepphuonghai.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.