PREFER TO LÀ GÌ

     

Prefer tức là “thích hơn”, cấu trúc prefer được sử dụng để mô tả sự mến mộ một cái gì đó hơn một cái gì. Việc áp dụng các cấu trúc với prefer vô cùng phổ biến, tuy nhiên, nó cũng tương đối dễ khiến nhầm lẫn giữa các dạng cùng với nhau. Step Up đã giúp các bạn phân biệt kết cấu prefer, cấu tạo would prefer và kết cấu would rather và ý nghĩa sâu sắc của bọn chúng trong từng trường đúng theo khác nhau.

Bạn đang xem: Prefer to là gì


1. Cấu trúc Prefer

Prefer là 1 từ đi được cả với to V với V-ing. Mặc dù nhiên, mỗi kết cấu prefer lại diễn tả ý nghĩa khác nhau, hoặc mang hầu hết sắc thái khác nhau.

Cấu trúc Prefer something lớn something

Diễn tả sự hâm mộ cái gì rộng (hơn dòng gì)

S + Prefer + N1 (+ khổng lồ + N2)

Ví dụ:

I prefer tea to coffee (Tôi mê say trà rộng cà phê).I prefer this dress lớn the one you wore yesterday. (Tôi thích dòng váy này hơn chiếc chúng ta đã khoác ngày hôm qua.)We prefer going by ferry lớn flying. (Chúng tôi thích đi bằng thuyền hơn là thứ bay).

*
*
*

4. Bài tập sử dụng cấu tạo Prefer, Would prefer

Cùng làm bài bác tập vận dụng cấu tạo Prefer, Would prefer trong giờ anh để gắng chắc kiến thức và kỹ năng đã học phía trên nhé!

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. Tea.

A. To lớn B. Than C. From

2. I prefer trains …………….. Cars.

A. From B. Than C. To

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. In the mountains.

A. Walk B. Walking C. Walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. Outside in the garden.

Xem thêm: "Mah Boo Là Gì - You Are My Boo Nghĩa Là Gì

A.eat B. Eating C. Lớn eat

5. I’m not a big fan of cars; I prefer …………….. By train.

A. Travelling B. Travel C. To travelling

6. I would prefer …………….. A dress rather than pants.

A. Wear B. Wearing C. To wear

7. I would prefer you …………….. Out.

A. Not to lớn go B. Not going C. Didn’t go

8. She would prefer khổng lồ live with her parents rather …………….. Alone.

A. To lớn B. Than C. For

9. Why vì chưng you …………….. Going out with Tom?

A. Prefer B. Would prefer C. Would rather

10. She would prefer if I …………….. Her up.

Xem thêm: Đất Chua Cây Lúa Dễ Mắc Bệnh Nào Sau Đây, Bệnh Bạc Lá Lúa

A. Picking B. Picked C. Lớn pick


1000 Khoá phân phát âm IPA trên app Hack não Pro – cố gắng chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng đặc biệt nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên sẽ tự tin há miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

Như vậy Step Up đã giới thiệu tới các bạn chi ngày tiết cách áp dụng hai cấu trúc Prefer và Would prefer. Hy vọng bài viết đã giúp bạn tự tin hơn với 2 cấu tạo dễ nhầm lẫn này. Liệu có còn gì khác thắc mắc các bạn hãy phản hồi phía dưới để bọn họ cùng bàn bạc nhé. Chúc chúng ta học tốt!