Plural Noun Là Gì

     

Danh trường đoản cú là trường đoản cú để call tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay như là một cảm xúc.Bạn sẽ xem: Plural nouns là gì

Bạn sẽ xem: Plural nouns là gìBạn đang xem: Plural noun là gì

*

Học trải nghiệm luôn Tại Đây

(Giao diện trang web học tiếng anh qua phim tubepphuonghai.com )

II.Phân nhiều loại danh trường đoản cú :

Dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau, danh từ bỏ trong tiếng anh hoàn toàn có thể được tạo thành nhiều nhiều loại :

+ Danh từ cụ thể và danh trường đoản cú trừu tượng

+ Danh tự đếm được và danh từ ko đếm được

Danh từ ví dụ và danh tự trừu tượng (Concrete nouns & abstract nouns)

Danh từ ví dụ (concrete nouns) : chia thành 2 loại chủ yếu : Danh từ bình thường (common nouns): là danh từ sử dụng làm tên chung cho một loại.

Ví dụ : Man ( Người bầy ông )

Wall ( tường ngăn )

Table (Cái bàn)

Danh từ riêng (Proper nouns) : là tên gọi riêng chỉ người hoặc địa điểm.

Ví dụ : Peter - Jack - English (Nước Anh )

2. Danh tự trừu tượng (abstract nouns) :

Ví dụ: Happiness (sự hạnh phúc) - Beauty (vẻ đẹp)- Health (Sức khóe)

Danh trường đoản cú đếm được cùng danh từ ko đếm được :

(Countable nouns and uncountable nouns):

Danh tự đếm được (Countable nouns) là danh trường đoản cú chỉ phần lớn vật thể, con fan ,ý niệm,,,, riêng rẽ rất có thể đếm được:

Ví dụ : Boy (câu bé) - Book (cuốn sách) - táo apple (Quả táo)

Danh từ đếm được tất cả hai dạng :

Danh tự số không nhiều (Singular nouns) : Là các danh trường đoản cú chỉ số lượng là một. Thường sẽ có a/an đứng trước.

Ví dụ: a picture (một bức tranh) - an eraser (một cục tẩy)

Danh từ bỏ số các (Plural Nouns): Là đông đảo danh tự chỉ con số từ nhị trở lên.

Ví dụ: two pictures ( nhì bức tranh) - five erasers (Năm cục tẩy)

Ví dụ : Cream ( Kem ) -- Water (Nước)

- nhiều phần các danh từ ko đếm được phần lớn ở dạng số ít, ko có vẻ ngoài số nhiều.

Xem thêm: Tình Anh Em Thua Một Người Dưng ? Thua Một Người Dưng


Xem thêm: Hướng Dẫn Check In Online Vietnam Airlines Trên Điện Thoại, Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Trực Tuyến (Check


Chúng ta có thể dùng some, any, much, a little trước danh từ không đếm được nhưng mà không dùng số với mạo từ a/an

Ví dụ: Some rice (Một không nhiều cơm) - Some money ( Một ít tiền )

Danh từ số ít với danh từ bỏ số những : (Singular Nouns và plural nouns)

Danh trường đoản cú đếm được thường có hai dạng: số không nhiều (singular) cùng số nhiều (Plural)

Ví dụ: The girl is singing (Cô gái đã hát)

The girls are singing (Các cô nàng đang hát)

Cách ra đời danh từ bỏ số nhiều :

hầu như các danh trường đoản cú số các được thành lập bằng cách thêm -s vào danh từ số ít.

Ví dụ : Boys (Con trai ) - Houses (Ngôi nhà)

Các chữ cái, chữ số, dấu hiệu và phần đa từ loại khác khog6 đề nghị là danh từ mà được sử dụng như danh từ thì hay thêm ‘s

Ví dụ : There are two 9’s in 99 (Trong số 99 bao gồm hai số 9)

Dot your i’s (Nhớ chấm dấu những chữ i.)

She spelt ‘necessary’ with two c’s.(Cô ta tấn công vần từ bỏ ‘necessary’ gồm hai chữ C)

các danh từ bỏ tận cùng bởi s, sh, ch,x,z được sinh sản thành số nhiều bằng cách thêm es

dish (Cái đĩa ) --------------------> dishes (Những dòng đĩa)

Church (Nhà thờ) --------------------> churches ( đầy đủ ngôi thánh địa )

Box (Cái Hộp) --------------------> boxes (Những cái hộp)

Bus (Xe buýt) --------------------> Buses ( những chiếc xe buýt )

Quiz (Cuộc thi đố) --------------------> quizzes (Các hội thi đố)

các danh trường đoản cú tận cùng bằng phụ âm +y (Consonant + y) được chế tạo ra thành số nhiều bằng cách đổi y thành i cùng thêm es.

Ví dụ :

Baby (Em bé) --------------------> babies (Những em bé)

Party (Bữa tiệc) --------------------> Parties ( số đông bữa tiệc)

Fly ( nhỏ ruồi ) --------------------> Flies ( Những con ruồi)

Các danh tự tận cùng bởi một nguyên âm +y (vowel +y) thì một số bí quyết nhỏ -s

Ví dụ :

Day (Ngày) --------------------> days (các ngày)

Key (Chìa khóa )--------------------> Keys ( những chiếc chìa khóa)

Play (Vở kịch) --------------------> Plays ( mọi vở kịch)

Các danh từ riêng (Proper nouns) tận cùng bởi -y, chỉ việc thêm -s

Ví dụ: vị you know the Kennedys. ( chúng ta có biết gia đình Kennedy ko ?)

I hate Februarys. ( Tôi ghét tháng hai )

một số danh từ bỏ tận cùng bởi f hoặc fe: calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, chef, thief,wife, wolf được sản xuất thành số nhiều bằng phương pháp đổi f hoặc fe thành -ves

Ví dụ :

Knife (con dao ) --------------------> Knives ( các con dao )

Calf ( nhỏ bê ) --------------------> Calves ( Những nhỏ bê )

Thief ( Tên đánh tráo ) --------------------> thieves ( phần đông tên ăn cắp )

wife (Vợ ) --------------------> wives (các bà vợ )

Các danh trường đoản cú tận cùng bằng -f hoặc -fe không giống thì thêm s theo phong cách thông thường

một số trong những danh từ bỏ tận cùng bằng một phụ âm +o (consonant +o) được tạo thành số nhiều bằng cách thêm -es.

Ví dụ :

tomato (Quả cà chua) --------------------> tomatoes ( rất nhiều quả cà chua)

hero ( anh hùng ) --------------------> heroes ( phần nhiều anh hùng)

potato (Củ khoai tây) --------------------> Potatoes (Những củ khoai tây)

Các danh từ tận cùng bởi một nguyên âm +o, các từ vay mượn mượn của quốc tế hoặc những từ được viết tắt thì chỉ cần thêm -s

Ví dụ:

Radio (Máy radio) --------------------> radios

Piano( Đàn dương cầm) -------------------->pianos

Zoo (Sở thú) --------------------> zoos

Một số danh từ bỏ tận cùng bằng o có thể có hai bề ngoài số nhiều

Ví dụ:

Volcano ( Núi lửa ) --------------------> volcanos, volcanoes

Tornado (Cơn bão) --------------------> Tornadoes, tornadoes

Mango (Quả xoài) --------------------> Mangos, mangoes.

Số các bất luật lệ (Irregular plurals)

Một số danh từ biến đổi khi ở số nhiều:

Ví dụ:

Man (Đàn ông) --------------------> Men

Woman (Đàn bà) --------------------> Women

Tooth (Răng) --------------------> teeth

foot ( Bàn chân) --------------------> feet

Child (Đứa trẻ) -------------------->children

Một số danh từ ko thể chuyển đổi khi sinh hoạt số nhiều

Sheep (con cừu)

Deer (Con nai

Fish (Con cá)

Aircraft (Máy bay)

Craft (Tàu, Thuyền)

Grouse ( kê gô trắng)

Một số danh trường đoản cú chỉ có hình thức số các (Luôn được sử dụng với cồn từ số nhiều) quần áo gồm 2 phần : Pants (Quần), pyjamas (Đồ pijama), trousers (Quần dài) pháp luật hoặc thiết bị tất cả hai phần: scissors (Cái kéo), glasses ( Kính) một vài danh tự khác: arms (Vũ khí), earnings (Tiền kiếm được)

Ví dụ:

Formula (Công thức) --------------------> formulae, formulas

alumna (Nữ sinh) --------------------> alumnae

vertebra (xương sống)--------------------> vertebrae

focus (tiêu điểm) --------------------> foci

một trong những danh từ có hai hình thức số nhiều với nhị nghĩa không giống nhau

Ví dụ :

Brother (anh/em trai) -----> brothers (các anh/em trai) ----> brotheren (Đồng đội)

cloth (Vải) -----> cloths (Các mảnh vải) -----> clothes ( Quần áo)

Số nhiều của những danh từ bỏ ghép Trong vẻ ngoài danh trường đoản cú ghép: Danh tự + danh tự (Noun + Noun) thì danh từ thứ nhất thường ngơi nghỉ dạng số ít và danh tự số nhì được thay đổi ra số các

Ví dụ:

Toothbrush -----> toothbrushes

boy-friend -----> boy-friends

ticket collector -----> ticket collectors

- Trong hình thức danh từ ghép: danh tự + trạng tự (Noun + adverb) danh từ + giới tự + danh từ bỏ ( Noun + preposition + noun), danh từ bỏ + tính tự thì hình thức số nhiều được ra đời với danh từ đầu tiên.

Ví dụ:

Passer - by -----> passers - by

looker -on -----> lookers - on

Bài tập về danh tự trong tiếng anh

Choose the correct answer to complete the sentence : The cat is sitting on my bed/beds There are five pencil/pencils on my desk I have two sister/sisters/ They are riding their bike/bikes We have a dog/dogs How many book/books bởi vì you have in your bag? My mother has a new computer/computers There are three window/windows in the room Susanhas four poster/posters There is one pen/pens on the floor. Underline the nouns in the sentence & write U if i is uncountable noun và C if it is countable noun: The children are playing in the garden I Don’t lượt thích milk I prefer tea My mother uses butter to lớn prepare cakes There are a lot of windows in our classroom We need some glue lớn fix this vase The bread my mother prepares is delicious I bought three bottles of mineral water for our picnic. I’d like some jujce please Complete the sentence with singular or plural size of the noun in brackets: There are 10 (apples) ……………………… on the tables My sister work six (Hours) ……………………… every day THe shepherd has to lớn look after fifteen (sheep) ……………………… I love to eat an (egg) ……………………… in the morning There are a lot of (students) ……………………… in my class This is my (teachers) ……………………… My family has three (fish) ……………………… và a turtle In Spring we can see lots of (flowers) ……………………… My father often drink a (cup) ……………………… of coffee in the morning