Phiên mã là gì

     

1. Tư tưởng về quá trình Phiên mã

– Là vượt trình media tin dt từ phân tử ADN mạch kép lịch sự ARN mạch đơn.

Bạn đang xem: Phiên mã là gì

– Ở tất cả các virút có ADN mạch kép, vi khuẩn và các sinh vật dụng nhân thực đều phải sở hữu quá trình phiên mã.

– Ở sinh thiết bị nhân thực quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, nghỉ ngơi kì trung gian thân hai lần phân bào, lúc đó nhiễm sắc đẹp thể (NST) dãn xoắn.

2. Tình tiết quá trình phiên mã

Quá trình phiên mã tất cả những tiến trình chính sau:

a. Mở đầu

Enzim ARN-polimeraza bám vào vùng mở màn làm gen cởi xoắn để lộ mạch mã gốc bao gồm chiều 3’-5’ và bắt đầu tổng hòa hợp mARN trên vị trí đặc hiệu (điểm khởi đầu)

b. Kéo dài

ARN-polimeraza trượt dọc theo mạch nơi bắt đầu của gen theo chiều 3’-5’ tổng hòa hợp mạch mARN theo chiều từ 5’ => 3’ cùng theo nguyên tắc bổ sung cập nhật (A-U, G-X).

c. Kết thúc

Enzim di chuyển đến khi chạm mặt mã hoàn thành thì giới hạn phiên mã, phân tử mARN được giải phóng.

Xem thêm: Hồ Ly Chín Đuôi Có Thật Không, Hồ Ly Là Gì Và Hồ Ly Có Thật Hay Không

– Ở sinh đồ dùng nhân sơ: mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn nhằm tổng thích hợp protein.

– Ở sinh vật dụng nhân thực: mARN sau phiên mã phải cắt bỏ các intron, nối những exon lại cùng với nhau bắt đầu tạo thành mARN trưởng thành, kế tiếp mARN trưởng thành đi qua màng nhân, ra tế bào hóa học làm khuôn tổng hòa hợp protein.

Kết luận: Trong hai mạch của gen chỉ có mạch khuôn (mạch mã gốc) được phiên mã thành mARN theo nguyên tắc bổ sung rồi tự nhân ra tế bào chất để thâm nhập vào quá trình dịch mã. Quy trình dịch mã được thực hiện từ điểm khởi đầu và xong ở điểm xong xuôi của gen.

Xem thêm: Chỉ Số Bpd Là Gì ? Đường Kính Lưỡng Đỉnh Của Thai Nhi Là Gì

* Sơ đồ quy trình phiên mã

*

3. Các công thức cơ bản liên quan đến quy trình Phiên mã

Nếu call mạch cội của gene là mạch 1 ta tất cả mối tương quan về con số các 1-1 phân giữa gen cùng ARN:

Um = A1 = T2 ;

Am = T1 = A2 ;

Xm = G1 = X2 ;

Gm = X1 = G2

Nếu xét mối tương quan các nuclêôtit của 2 mạch 1-1 ta có:

T = A = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 = Um + Am

G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 = Xm + Gm

Suy ra:

*

4. Bài tập về quá trình phiên mã

Các bạn cũng có thể làm bài bác tập trắc nghiệm về quá trình phiên mã tại ĐÂY.