NGỤ BINH Ư NÔNG LÀ GÌ

     
*
- trong những kinh nghiệm béo của tiên tổ ta những thời Lý, Trần, Lê về việc làm cho sức mạnh vô địch trong công việc giữ nước là chính sách “ngụ binh ư nông”, một cách thức xây dựng lực lượng vũ trang phòng giữ đất nước, kết hợp chặt chẽ “binh” cùng với “nông”, kinh tế tài chính với quốc phòng, dựng nước với duy trì nước. Bài học kinh nghiệm quý báu này đã và đang rất được kế quá trong trong thực tế đấu tranh dựng nước với giữ nước của nhân dân ta ngày nay.

Bạn đang xem: Ngụ binh ư nông là gì


“Ngụ binh ư nông là chính sách thời phong kiến ở vn (thời Lý, Trần, Lê) cho một số binh bộ đội luân phiên nhau về làm cho ruộng sinh hoạt làng xã thời gian bình thường, ví như có cuộc chiến tranh sẽ huy động tất cả đi chiến đấu” (Thuật ngữ và khái niệm lịch sử, tr 109, NXB ĐHQG, Hà Nội, 1996). Cơ chế “ngụ binh ư nông” với văn bản kết hợp chặt chẽ “binh” với “nông” như trên là một cơ chế rất tuyệt của tổ tiên ta các thời Lý, Trần, Lê. “Đời Lý, nước ngoài binh thì ko cứ luân đến canh, hết phiên đợi chờ cho về đơn vị cày cấy, trồng trọt để tự cấp. đơn vị Trần theo phép công ty Lý, binh các đạo đa số chia nhau về làm ruộng cho đỡ tốn lương. Phép nuôi binh đời Lê đại nhằm theo phép “ngụ binh ư nông” của thời Lý, Trần, chưa phải cấp lương bổng. Thời Hồng Đức trở sau này cứ theo phép ấy ko đổi. Đó cũng chính là phép xuất xắc của đời vạn cổ” (Phan Huy Chú, định kỳ triều hiến chương một số loại chí, tập 4, tr 3, 5, 6, 8, 20, NXB Sử học, Hà Nội, 1961).

Quân team nhà nước gồm quân triều đình thường call là quân trong tởm hoặc cấm quân và những quân địa phương, quân các lộ (hoặc còn gọi là ngoại binh), quân các đạo, quân các châu. Ngoại trừ ra, còn tồn tại các lực lượng dân binh (hương binh ở vùng đồng bằng và thổ binh nghỉ ngơi vùng núi). Đây là lực lượng dân chúng vũ trang phần đông được rượu cồn viên chủ yếu trong thời chiến, để hành động ngay trên địa phương, nhưng cũng có thể có khi tác chiến cơ động theo sự điều động của triều đình. Thổ binh thời chiến được kêu gọi nhiều, còn thời bình con số rất ít bởi vì đó là quân bạn dạng bộ canh phòng của các tù trưởng. Trong những thời Lý, Trần, Lê đều gia hạn như vậy. Với Tuyên quang quẻ cũng duy trì lực lượng quân sự bao gồm ngoại binh cùng thổ binh.

Thời đơn vị Lý, Tuyên quang quẻ được biết đến là châu Vị Long với cái họ Hà tất cả tới 15 đời làm cho châu mục. Trước nguy cơ tiềm ẩn xâm lăng ở trong phòng Tống, Lý thường Kiệt cùng với phương châm “tiên vạc chế nhân”, thống lĩnh 10 vạn quân chia làm hai đạo thủy bộ lấn chiếm Ung châu, Khâm châu trên khu đất Tống.

*

Dưới thời Lý, Trần, Lê, chế độ "ngự binh ư nông" làm cho sức dạn dĩ để giữ nước.Trong ảnh: Cánh đồng xã Cao Đường, xã im Thuận (Hàm Yên).

Xem thêm: Tìm Việc May Mặc Quận Bình Thạnh, Nhanh Chóng, Lương Cao

Thân phụ Hà Hưng Tông thuộc binh mã châu Vị Long (ngoại binh cùng thổ binh) duy trì vai trò quan tiền trọng, góp công vào thành công này. Văn bia miếu Bảo Ninh Sùng Phúc (hiện nghỉ ngơi tại miếu Bảo Ninh Sùng Phúc, xã lặng Nguyên, huyện Chiêm Hóa) vẫn ghi rõ: “Ngày qua tháng lại, năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh 1074, phụ vương Thái phó (cha của Hà Hưng Tông) chỉnh đốn vương vãi sư, tấn công sang ải bắc, vây thành Ung cho bõ giận; bắt tướng tá võ dâng tù binh. Do đó, thân phụ Thái phó được đơn vị vua ban chức Hữu đại liêu ban đoàn luyện sứ” (Thơ văn Lý - Trần, tập 1, tr 329, NXBKHXH, Hà Nội, 1977).

Thời nhà Trần danh tiếng với tía lần binh cách chống quân Nguyên Mông. Năm 1285, vào cuộc loạn lạc lần lắp thêm hai, trong những khi đại quân theo vua và Hưng Đạo Vương trần Quốc Tuấn rút khỏi kinh kì Thăng Long thì Chiêu Văn Vương è cổ Nhật Duật cùng lực lượng ngoại binh cùng thổ binh nghỉ ngơi Tuyên quang đã đánh nhau với cánh quân Nguyên từ bỏ Vân phái nam xuống (để phối phù hợp với cánh quân của bay Hoan), trước đó Nhật Duật được lệnh trấn thủ Tuyên quang “Cuối niên hiệu Thiệu Bảo, ông (Trần Nhật Duật) duy trì trại Thu thiết bị ở Tuyên Quang” (Đại Việt sử cam kết toàn thư, tập 2, tr 150, NXBKHXH, 2009). Sau thời điểm giao chiến với giặc, nai lưng Nhật Duật sẽ rút lui nhằm bảo toàn lực lượng cùng hội với đại quân trong phòng Trần.

Thế kỷ XVI đầy biến động với sự khiếu nại Mạc Đăng Dung thoán nơi ở Lê, lập nên nhà Mạc tồn tại hơn 60 năm (từ 1527-1592). Bên dưới thời vua Lê Chiêu Tông (1516 - 1522), Vũ Văn Mật được trao đến giữ chức Tổng binh sinh sống Tuyên Quang. Hồi đầu niên hiệu Nguyên Hòa, Vũ Văn Mật giữ trọn được cảnh thổ, ra sức kháng cự với bên Mạc, tự đóng quân sinh hoạt Đại Đồng, chia thành 11 doanh: thị xã Phú Yên có doanh Phú Yên, châu Thu Vật bao gồm doanh yên Thắng, lục địa Yên gồm doanh im Bắc, châu Vị Xuyên có những doanh Bình Di, Bình Man, Trấn Uy, im Biên cùng Nam Dương, châu Đại Man có doanh Nghi, châu Bảo Lạc có doanh Bắc Kiệm cùng Trung với (Lê Quý Đôn toàn tập, tập 2, kiến văn tiểu lục, tr 354, NXBKHXH, Hà Nội, 1977). Như vậy, anh em con cháu họ Vũ 5 đời chiếm giữ vùng đất Tuyên quang quẻ dốc sức chế tạo lực lượng ngoại binh và thổ binh tương đối mạnh để cản lại nhà Mạc. Bên Mạc đã tứ lần đánh họ Vũ ở Tuyên quang vào các năm 1537, 1538, 1578 cùng 1560 nhưng hầu hết bị chúng ta Vũ đánh bại, bởi vậy, bên Mạc không thu được Tuyên Quang.

Năm 1789, những thủ lĩnh họ Ma tập đúng theo thổ binh sinh sống châu Đại Man (Chiêm Hóa) chặn đánh một cánh quân ở trong phòng Thanh trên đường rút chạy qua Đại Man, Bảo Lạc về nước, hủy hoại nhiều tên địch.

Xem thêm: Tây Nguyên Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Vùng Miền Việt Nam

Việc thiết kế lực lượng vũ trang chống giữ đất nước nằm vào nhân dân gắn liền với thêm vào trong cơ chế “ngụ binh ư nông” bên dưới thời Lý, Trần, Lê là bài học kinh nghiệm quý báu của việc tiến hành chiến tranh duy trì nước mang tính chất dân chúng rộng rãi, phối hợp quân sự với tài chính trong sự nghiệp tranh đấu và giữ nước của dân tộc bản địa ta trước đây, là sự việc có tính quy biện pháp của vấn đề xây dựng lực lượng quốc chống toàn dân trong sự nghiệp xây cất và đảm bảo an toàn tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa ngày nay.