NET REALISABLE VALUE LÀ GÌ

     

Cách học bài xích hàng tồn kho (Inventory) trong FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

II. Nội dung

1. Định nghĩa mặt hàng tồn kho (Theo chuẩn mực IAS02)

Hàng tồn kho là tài sản:

Được giữ lại để chào bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường (Finished goods)Đang trong quy trình sản xuất, kinh doanh dở dang (Work in progress)Nguyên liệu, đồ vật liệu, công cụ, điều khoản để sử dụng trong quá trình sản xuất, marketing hoặc hỗ trợ dịch vụ (Raw materials)Hàng tồn kho cũng rất có thể bao gồm:Hàng hóa tải về để cung cấp (Merchandised goods): hàng hóa tồn kho, hàng cài đang đi trên đường, hàng giữ hộ đi bán, hàng hóa gửi đi tối ưu chế biếnThành phẩm tồn kho với thành phẩm gửi đi bán (Consignment goods)Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa xong và sản phẩm kết thúc chưa làm giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩmChi phí thương mại dịch vụ dở dang2. Ghi thừa nhận hàng tồn kho (Recognition)

hai phương pháp ghi dìm hàng tồn kho:

Kê khai thường xuyên(Perpetual)Kiểm kê định kỳ (Periodic).

Bạn đang xem: Net realisable value là gì

Bạn vẫn xem: Net realisable value là gì

Trong công tác ACCA, đa phần các nghiệp vụ được ghi dấn theo cách thức kiểm kê định kỳ.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Fire Drill Là Gì, Fire Drill Nghĩa Là Gì

Việc tuyển lựa sử dụng cách thức ghi nhấn nào đã có ảnh hưởng đến quý giá của mặt hàng tồn kho cuối kỳ, giá bán vốn hàng chào bán và lợi tức đầu tư gộp

So sánh thân 2 phương thức như sau:

*

Các bút toán ghi dìm hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ


*

3. Xác định giá trị mặt hàng tồn kho cuối kỳ

a. Giá cội (Cost)

Giá nơi bắt đầu hàng tồn kho bao gồm: ngân sách mua (Purchasing cost - giá mua, những loại thuế ko được hoàn lại, ngân sách vận chuyển, bốc xếp…), túi tiền chế trở nên (Conversion cost - giá cả liên quan tiền trực tiếp đến sản phẩm phân phối và túi tiền sản xuất chung đổi khác phát sinh) và các chi phí liên quan lại trực tiếp khác phát sinh để sở hữu được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tạiChi phí kế bên vào giá cội hàng tồn kho: giá thành nguyên liệu, đồ vật liệu, ngân sách nhân công cùng các giá thành sản xuất, sale khác tạo ra trên mức thông thường (abnormal loss); bỏ ra phí bảo vệ hàng tồn kho trừ những khoản chi phí bảo vệ hàng tồn kho quan trọng cho quy trình sản xuất tiếp theo; đưa ra phí bán hàng (Selling cost); chi phí cai quản doanh nghiệp (Admin cost)

b. Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được (NRV)

NRV = giá thành ước tính – túi tiền ước tính để xong xuôi sản phẩm – chi phí bán hàng

Chi phí mong tính để chấm dứt sản phẩm: Khi ước tính giá bán hàng tồn kho, công ty đã coi các thành phầm dở dang là sẽ hoàn thành. Vì vậy khi tính NRV, doanh nghiệp phải trừ chi phí ước tính để hoàn thành nốt thành phầm dở dang

c. Cách thức tính quý giá hàng tồn kho

Gía trị sản phẩm tồn kho vào cuối kỳ theo cách thức ghi thừa nhận kiểm kê chu trình được áp dụng theo 1 trong những các phương thức sau:

FIFO (First in First out - Nhập trước xuất trước): Theo cách thức này thì quý giá hàng xuất kho được xem theo giá bán của lô hàng nhập kho sinh hoạt thời điểm đầu kỳ hoặc sát đầu kỳ, giá trị của mặt hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm vào cuối kỳ hoặc gần thời điểm cuối kỳ còn tồn khoLIFO (Last in First out - Nhập sau xuất trước). Tuy nhiên theo IAS, phương thức này không còn được áp dụng nữaAVCO (Average Cost - giá bình quân): quý giá của từng nhiều loại hàng tồn kho được xem theo giá trị trung bình của từng nhiều loại hàng tồn kho vào đầu kỳ và giá trị từng các loại hàng tồn kho được tải hoặc chế tạo trong kỳ.

Xem thêm: Transaction Id Là Gì - Cách Check Txid Giao Dịch

III. Bài tập luyện tập

You are preparing the financial statements for a business. The cost of the items in closing inventory is $41,875. This includes some items which cost $1,960 và which were damaged in the transit. You have estimated that it will cost $360 to lớn repair the items, và they can be sold for $1,200.

What is the correct inventory valuation for inclusion in financial statements?

Cách tiếp cận:

B1: Định hình biện pháp làm

Định giá chỉ hàng tồn kho – quý giá hàng tồn kho được ghi nhận tại mức thấp hơn của chi phí và quý hiếm thuần hoàn toàn có thể ghi nhận (NRV)

B2: Tính ngân sách chi tiêu và NRV

Chi tầm giá (Định giá bán hàng tồn kho ban đầu và sau khi khẳng định sản phẩm hỏng)NRV mặt hàng bị hỏng rất có thể được ghi nhận