Mib Là Gì

     

MIB là sự định nghĩa chí;nh xác những thông tin truy nhập được trải qua nghi thức làm chủ mạng. Vào RFC 1052, IAB đã lời khuyên cần tiên cao cho việc khẳng định một MIB mở rộng dùng cho cả nghi thức SNMP cùng CMIS/CMIP mặc dù việc tạo ra một MIB bởi thế không khả thi.Bạn vẫn xem: Mib là gì

MIB quan niệm những tin tức quản trị sẵn có trong các thiết bị mạng theo một kết cấu phân cấp. Mỗi lắp thêm muốn được coi như xét trong các bước quản trị mạng phải áp dụng và cung ứng được những thông tin được MIB định dạng theo một tiêu chuẩn chỉnh chung.

Bạn đang xem: Mib là gì

RFC 1065 miêu tả cú pháp và kiểu của tin tức có sẵn vào MIB để cai quản các mạng TCP/IP hotline là SMI (viết tắt tự Structure và Identification of management information for TCP/IP base Internets). Chí;nh RFC 1065 đã định nghĩa các quy tắc dễ dàng và đơn giản để đặt tên và tạo những kiểu thông tin. Ví; dụ Gauge được định nghĩa như một số trong những nguyên có thể tăng hoặc bớt hay Time Ticks là cỗ đếm theo đơn vị chức năng 1/100 giây. Về sau RFC 1065 được IAB đồng ý như một tiêu chuẩn đầy đầy đủ trong RFC 1155.

Sử dụng qui tắc SMI, RFC 1066 đã chỉ dẫn version đầu của MIB đến việc thực hiện bộ nghi thức TCP/IP. Chuẩn này đã được nghe biết như là MIB – I, nó giải thí;ch và định nghĩa một phương pháp chí;nh xác những tin tức cơ sở quan trọng cho tinh chỉnh và tính toán mạngTCP/IP.

RFC 1066 được đồng ý bởi IAB như là một tiêu chuẩn đầy đầy đủ trong RFC 1156.

RFC 1158 đã kiến nghị một version sản phẩm công nghệ hai mang lại MIB, MIB – II được sử dụng cùng với nghi thức tiếp theo sau của TCP/IP. Đề nghị này đã có chí;nh thức hóa như thể tiêu chuẩn và đã được phê duyệt vày IAB vào RFC 1213. MIB II đã mở rộng thông tin đại lý đã được quan niệm trong MIB – I.

Các nhà nghiên cứu quản trị mạng cũng nghiên cứu các MIB không phụ thuộc vào môi trường TCP/IP. Mỗi MIB như vậy hoàn toàn có thể tập trung vào một trong những môi trường ví dụ và những thiết bị nỗ lực thể. Ví dụ điển hình MIB mang đến Token Ring theo tiêu chuẩn chỉnh IEEE 802.5 mang lại trong RFC 1231, RMON (Remote Network Monitoring MIB) mang lại trong RFC 1271, FDDI Interface mang đến trong RFC 1285…

ASN. 1 Syntax :

Một tập con những kí; pháp cú pháp rút gọn của ISO (Abstract Syntax Notation one viết tắt là ISO ASN.1) đã tư tưởng cú pháp mang lại MIB. Từng MIB sử dụng cấu trúc cây được định nghĩa trong ASN.1 để khiến cho tất cả những thông tin sẵn có. Từng mẩu tin tức trong cây là một trong nút gồm nhãn (Labeled node). Mỗi nút có nhãn gồm:

– Tên đối tượng người sử dụng (Object Identifier – OID).

Xem thêm: Cách Nhận Mưa Lì Xì Liên Quân, Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Lì Xì Bạn

– Một diễn đạt ngắn dưới dạng văn bản.

Ổ đây OID là một dãy số nguyên được bóc tách ra bởi các dấu chấm chỉ thương hiệu nút đó và biểu hiện chí;nh xác nhánh của cây ASN.1.

Một nút tất cả nhãn hoàn toàn có thể có các cây con chứa đựng những nút tất cả nhãn khác hoặc là một nút lá (leaf node) không có cây con. Từng nút là chứa đựng một quý giá và được hiểu là 1 trong đối tượng. Hình vẽ sau là 1 trong cây MIB định nghĩa theo phong cách ASN.1


*

Một ví; dụ của cây ASN.1

Theo hình vẽ này thì đối tượng người sử dụng A1 sẽ có được OID là 1.2.1.1

Các nhánh của cây MIB :

Cây MIB nói ở chỗ này hiểu như một sự phân nhánh các dạng thông tin cơ phiên bản trong quản lí trị mạng. Nó cũng tương quan đến các tổ chức nghiên cứu chuẩn hoá các thông tin cai quản trị mạng.

Nút gốc của cây MIB không có tên nhưng gồm 3 cây nhỏ như sau:

+ CCITT(0), được quản ngại trị do CCITT (International Telephone và Telegraph Consultative Committee).

+ ISO(1), được quản lí trị bởi ISO.

+ Joint-CCITT – ISO(2), được quản ngại trị vì chưng ISO cùng CCITT.

Dưới nút ISO (1) có một trong những cây con, trong các số đó có cả cây bé mà ISO đã khẳng định cho những tổ chức khác điện thoại tư vấn là(3). Dưới tổ chức org(3) cây con, một nút đặc biệt được cỗ Quốc chống Mỹ áp dụng (United States Department of Defence – DOD) ký hiêụ là dod(6). Toàn bộ các tin tức được tích lũy từ những thiết bị qua những nghi thức mẫu mã DOD ví; dụ như TCP/IP có trong cây con này mà OID của nó là 1.3.6.1.

Xem thêm: Em Hãy Cho Biết Vật Liệu Cơ Khí Chia Làm Mấy Loại Vật Liệu Cơ Khí

Các OID này chí;nh là Internet. Nguyên phiên bản chuẩn đến ID này là ISO(3)dod (6) 1.


*

Cây ASN.1 được sử dụng cho thống trị mạng.

Có 4 cây con được quan niệm dưới OIDIntenhư sau :

– Directory (1)

– Mgmt (2)

– Experimental (3)

– Private (4)

Cây con Directory (1) : hiện tại cây con Directory (1) là được giành riêng cho tương lai. Cây con này vẫn chứa các thông tin về dịch vụ thư mục OSI (X. 500).

Cây con Mgmt (2) : Cây con Mgmt (2) là được giành riêng cho thông tin làm chủ theo nghi thức DOD. Trên thời điểm thao tác làm việc này, các đối tượng người tiêu dùng trong cây con hầu như được sử dụng rộng rãi. MIB – I (RFC 1156) bắt đầu được đặt trong OID 1.3.6.1.2.1.

Dưới cây con Mgmt (2) là các đối tượng người tiêu dùng được sử dụng để đưa các thông tin cụ thể từ các thiết bị mạng. Các đối tượng người dùng đó được phân chảy thành 11 loại như vào bảng bên dưới đây.

11 LOẠI CÂY bé MGMT(2)LOẠI THÔNG TIN vào CÂY
System (1) Hệ quản lý mạng
Interfaces(2)Đặc tả giao tiếp mạng
Address tranlation(3)Ánh xạ địa chỉ
IP(4)Đặc tả nghi tiết Internet
ICMP(5)Đặc tả nghi thức điều khiển thông tin liên mạng
Tcp(6)Đặc tả nghi tiết truyền
UDP(7)Đặc tả nghi tiết Datagram cho tất cả những người dùng
EGP(8)Đặc tả nghi thức cổng ngoài
CMOT(9)Dịch vụ thông tin cai quản chung
Tranmission(10)Đặc tả nghi tiết truyền
SNMP(11)Đặc tả nghi thức quản lý mạng đối kháng giản

-Cây nhỏ Experimental (3):