MAST CELL LÀ GÌ

     
tubepphuonghai.com chia sẻ mọi sản phẩm về trò chơi / ứng dụng / Thủ Thuật dành cho máy tính với đông đảo tin hay tốt nhất và phần nhiều thông tin kỹ năng hỏi đáp.

Tế bào mast (dưỡng bào)

Tế bào mast (dưỡng bào) tất cả mặt trong các mô, vào tế bào chất có những hạt ưa kiềm, nhưng nhỏ hơn những hạt vào BC kiềm. Cũng như BC kiềm, tế bào mast được hoạt hóa lúc trên bề mặt các thụ thể gắn với Fc của IgE còn phần Fab gắn chéo cánh với KN, hoặc khi có các chất tạo phản vệ C3a, C5a gắn vào thụ thể bề mặt. Trong cả hai trường hợp xẩy ra nhiều sự kiện: enzym màng hoạt hóa ion Ca++ xâm nhập vào tế bào, các hạt (bọng) và những chất trung gian gồm sẵn tiết ra ngoài. Những chất hóa học trung gian mới được tạo thành từ axit arachidonic.

Bạn đang xem: Mast cell là gì

Đang xem: Mast cell là gì

Đầu tiên là hoạt hóa esteaz serin tiếp theo là hoạt hóa metyl transferaz một mặt tác động lên photpholipit màng tế bào, một mặt tác động lên adenyl cyclaz, chất này làm tăng Adenosin monophotphat vòng (cAMP) và hoạt tí;nh protein kinaz. Sự gắn metyl vào photpholipit và sự hoạt hóa photpholipaz cũng dẫn đến sự hoạt hóa protein kinaz (thông thừa sự tạo thành diacylglyxerol) và tương quan đến 3 sự kiện:

Mở kênh canxi ở màng sinh chất, làm thoát Ca++ nội bào. Sự tạo thành fusagenic lipit có tác dụng tăng sự dung hợp giữa màng sinh chất và màng hạt. Sự tạo thành axit arachidonic để từ đó tổng hợp nên các chất hóa học trung gian. Sự hoạt hóa adenyl cyclaz, rất quan trọng với những việc thoát các chất hóa học trung gian, mặc dù nếu ngăn cản sự hoạt hóa, cũng ko ngăn cản sự metyl hóa photpholipit lúc Ca++ vào tế bào sẽ gắn với calmodulin đề nghị làm tăng hoạt tí;nh của nhiều loại enzym (trong đó gồm protein kinaz) cùng thúc đẩy thừa trình, theo đó những protein khung tế bào làm cho co những vi sợi dần làm thoát hạt và các nội chất từ hạt. Thuốc chống dị ứng natri cromoglycat ngăn cản sự phá hạt của tế bào mast cùng ngăn cản sự thấm ion canxi qua màng.


Các sản phẩm của tế bào mast

Giai đoạn nghỉ

các chất hóa học trung gian gồm sẵn:

• Histamin

• Heparin proteoglycan

• Yếu tố hóa ứng động (ECF – eosinophil chemotactic factor với NCF – neutrophil chemotactic factor)

• Hydrolaz axit (ví; dụ glucuronidaz, photphataz)

• Proteaz trung tí;nh (ví; dụ tryptaz, chymaz)

Giai đoạn hoạt hóa

những chất tiết khác:

• Leukotrien: ví; dụ LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 (SRS)

• Prostaglandin: ví; dụ PGD1

• Chất hoạt hóa tiểu cầu: PAF – platelet activating factor

• Cytokin: IL1, -3, -4, -6, -8, yếu tố kí;ch thí;ch quần lạc của những tế bào hạt và ĐTB (GM-CSF), yếu tố hoại tử ung thư-α (TNF-α)

Tóm lại:

Tế bào mast cùng BC kiềm lúc trên bề mặt gắn với IgE hoặc các độc tố tạo phản vệ C3a và C5a sẽ được hoạt hóa có tác dụng thoát bọng (hạt) và tiết các chất trung gian gây viêm. Một số chất trung gian của tế bào mast được sinh ra từ trước cùng tí;ch lũy trong hạt (ví; dụ histamin). Khi tế bào được hoạt hóa chúng sẽ được giải phóng ngay. Một số chất trung gian mới được có mặt (ví; dụ leukotrien, prostaglandin). Tế bào mast cũng tiết ra cytokin. BC axit có những hạt chứa các chất trung gian khiến dung giải (protein kiềm) bọn chúng được tiết ra lúc có các IgE, IgG gắn bên trên bề mặt, ví; dụ giun cam kết sinh. BC trung tí;nh cũng tiết ra một số chất trung gian gây viêm (ví; dụ các trao đổi axit arachidonic với cytokin) ngược lại một số chất lại có hiệu quả chống viêm đối với các chất trung gian của tế bào mast.

*

Sự hoạt động và tiết chất trung gian của tế bào mast – (Theo R.Gordon, T.Ian,2000)

Tiểu cầu

Tiểu cầu là loại tế bào tất cả nhân, kí;ch thước nhỏ (3µm) được biệt hóa từ tế bào nhân khổng lồ (megakaryocyte) ở tủy xương. Khi tiếp xúc với bề mặt lạ sẽ tiết ra tromboplastin, là một loại enzym (trombokinaz) gây đông máu hình như cũng sản xuất những amin hoạt mạch (histamin) lúc bị kí;ch thí;ch bởi các yếu tố hoạt hóa tiểu cầu (PAF – platelet activating factor) thâm nhập vào quy trình viêm. Trên bề mặt tiểu cầu cũng có MHC-I và những thụ thể dành cho IgE.

Các tế bào lympho

những tế bào gốc từ tủy xương phân phát triển thành 2 quần thể tế bào lympho chí;nh. Nếu biệt hóa vào tuyến ức thì được tế bào T còn trong túi Fabricius (hoặc tủy xương của động vật tất cả vú) thì được tế bào B. Đây là cơ quan tiền tiếp tục sản sinh và hoàn thiện tế bào lympho vào suốt đời sống cá thể.

Sự phạt triển của tế bào B

Trước hết tiền tế bào B (pre.B) được gắn với chuỗi muy của IgM, sau đó chuỗi muy lại gắn ngẫu nhiên với chuỗi nhẹ để tạo IgM nằm trên bề mặt tế bào chưa chí;n, với chức năng thụ thể tế bào B (BCR), bao gồm thể liên kết được với KN. Thụ thể tế bào B rất đa dạng. Sở dĩ như vậy vì bao gồm sự sắp xếp lại gen dòng phôi. Chúng có khả năng chọn lựa một bí quyết ngẫu nhiên những gen vùng biến đổi mã đến vị trí; kết hợp với KN. Sự tái sắp xếp những gen này tạo ra vào cơ thể một lượng khổng lồ, tất cả thể lên tới 108, các dòng tế bào B chuyên biệt có những BCR không giống nhau và bởi vì thế mà lại hệ thống miễn dịch có khả năng nhận ra nhiều loại KN không giống nhau. Tuy nhiên mỗi tế bào B chỉ có một loại thụ thể giống nhau giành riêng cho một loại KN xác định. Một số tế bào B ko được trưởng thành theo phong cách này. Chúng không tái sắp xếp lại các gen vùng biến đổi để mã hóa mang đến chức năng nhận biết KN lạ, mà lại nhận biết KN bản thân, vì chưng đó chúng phải bị tự chết theo lập trình (apoptosis), theo đó ADN của chúng sẽ bị tự phân giải.

Quá trình hoạt hóa cùng thành thục tế bào B

Phần lớn tế bào B chí;n được gắn đầu tiên là IgM, sau đó là IgD bên trên bề mặt, sẽ rời khỏi tủy xương tới cơ quan liêu lympho ngoại vi. Tại đây bọn chúng sẽ được hoạt hóa bởi KN cùng bởi interleukin vì tế bào T cung cấp, nhờ đó thúc đẩy sự biểu hiện của phân tử MHC-II (HLA-II) trên tế bào B. Kiểu đáp ứng này gọi là phụ thuộc tuyến ức, vị nó cần sự hỗ trợ của tế bào T vị tuyến ức sinh ra. Ngược lại, một số KN (ví; dụ cacbohydrat, glycolipit, một số protein trùng hợp) tất cả thể kí;ch thí;ch hoạt hóa tế bào B một giải pháp trực tiếp cơ mà không cần gồm sự thâm nhập của tế bào T. Kiểu đáp ứng này gọi là độc lập với tuyến ức (TI-thymus independent). Có hai dạng: TI-1 là những mitogen – là các KN kí;ch thí;ch trực tiếp tế bào B tăng sinh (ví; dụ lipopolysaccharit của vi khuẩn). Loại không giống là KN TI-2, chúng có các epitop lặp lại, tất cả khả năng liên kết chéo với các thụ thể của tế bào B (ví; dụ lông roi vi khuẩn).

sau khi được hoạt hóa bởi KN, tế bào B trở thành nguyên bào lympho (lymphoblast), một số chuyển thành tế bào plasma (tương bào) để sản xuất KT. Bên trên bề mặt tế bào plasma không tồn tại KT. Một số tế bào B khác chuyển sang trọng trạng thái nghỉ, tạo thành một quần thể tế bào B nhớ đặc hiệu; một lúc KN cũ tái xuất hiện chúng sẽ tạo ĐƯ MĐ thứ cấp cấp tốc và mạnh mẽ hơn.

*

Sự hóa hóa tế bào B nhớ – (Theo R.Gordon, T.Ian ,2000)

(1) Chế biến và trình diện KN nhờ MHC-II được tế bào TH2 nhận diện.

(2) Tế bào B đặc hiệu KN tất cả MHC-II sẽ gắn và chế biến KN rồi tương tác với tế bào TH2.

(3) Hoạt hóa tế bào B tạo tế bào plasma sản xuất KT đặc hiệu với KN

Cytokine gia nhập vào quy trình hoạt hóa, APC – antigen presenting cell: tế bào trình diện chống nguyên, P: tế bào plasma sản xuất kháng thể

Tóm tắt

Tế bào B

khi tế bào B biệt hóa trong tủy xương, bọn chúng trở thành những tế bào có thẩm quyền miễn dịch, tất cả khả năng tạo KT, là thụ thể mang đến một KN duy nhất. Sẽ có một tế bào B tạo ra một loại KT ứng với một loại KN nhưng ta sẽ gặp trong đời sống.

Nhận diện KN

1- Sự đa dạng của tế bào B là vì tái tổ hợp di truyền. Lúc xẩy ra biệt hóa, những lympho bào không biệt hóa sẽ lắp ráp ngẫu nhiên những đoạn ADN để tạo ra sản phẩm triệu tế bào B gồm ADN khác về mặt di truyền với những ADN nguyên thủy.

2- KT trên bề mặt tế bào B nhận diện KN trên bề mặt của những tác nhân tạo bệnh hoặc của tế bào nhiễm.

3- khi KT gắn với KN sẽ tạo ra phức hợp KN-KT, chúng tất cả thể gắn khí;t hoặc không khí;t. Nếu ko khí;t thì gọi là ái lực thấp sẽ dẫn tới ĐƯMD yếu.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Asus Zenpad 7.0 (Z370Cg), Máy Tính Bảng Asus Zenpad 7

Hoạt hóa tế bào B

1- Chỉ những tế bào B tất cả thụ thể (là KT) gắn được với KN lạ mới được hoạt hóa. Các tế bào được lựa chọn này sẽ phân loại tạo ra một chiếc (chọn lọc dòng). Một số tiếp tục biệt hóa tạo tế bào plasma sản xuất KT, số không giống trở thành tế bào nhớ tồn tại lâu dài, để chống lại KN trong tương lai.

2- các tế bào B bao gồm thể được hoạt hóa trực tiếp bới KN không phụ thuộc tuyến ức. Những KN lớn với nhiều epitop giống nhau sẽ kí;ch thí;ch một ĐƯMD tương đối yếu.

3- Hầu hết KN phụ thuộc tuyến ức đòi hỏi phải bao gồm tế bào TH. Tế bào TH hoạt hóa tế bào B để nhận diện KN thuộc loại.

4- ĐTB và các tế bào trình diện KN không giống (APC) tiết ra cytokin gọi là interleukin-1 (IL-1) để hoạt hóa tế bào B với tế bào TH.

5- Tế bào TH đã hoạt hóa tiết ra IL-2 để hoạt hóa tế bào T với B, IL-4, IL-10 để kí;ch thí;ch tế bào B tạo dòng và biệt hóa thành tế bào plasma, sán xuất KT. IL-5, IL-6 với IFN-γ thuộc kí;ch thí;ch tế bào B biệt biến thành tế bào plasma.

6- lúc hết KN, quy trình sản xuất KT cũng tắt, chỉ còn lại tế bào B nhớ. Nếu gặp lại KN đó lần sau, tế bào B nhớ sẽ tạo ra ĐƯMD cấp tốc và mạnh hơn nhưng không cần phải kí;ch thí;ch tế bào B nguyên thủy để nhận diện KN từ đầu.

Đáp ứng tế bào B

1- KT bao gồm thể chống KN trực tiếp hoặc loại gián tiếp. Một số KT gọi là phòng độc tố (antitoxin) gắn trực tiếp vào epitop độc tố của vi khuẩn để làm bất hoạt. Số khác bao gồm thể gắn trực tiếp vào KN bề mặt virut.

2- KT bao gồm thể tác động loại gián tiếp vào phản ứng opsonin, ADCC hoặc hoạt hóa bổ thể.

3- KT là globulin được tạo thành để chống lại KN kí;ch thí;ch có mặt nó. KT bao gồm cấu tạo gồm 4 chuỗi polypeptit: 2 chuỗi lâu năm (H) và 2 chuỗi ngắn (L) gắn với nhau bằng dây nối sulfua hydro. Ở 2 đầu (phí;a NH2) của 2 chuỗi tạo vị trí; kết hợp KN (paratop).

4- KT tất cả 5 lớp: IgG, IgA, IgM, IgD với IgE.

Xem thêm: Top 18 Các App Chỉnh Video Tik Tok Trung Quốc Tốt Nhất, Giới Thiệu & Hướng Dẫn Sử Dụng App 剪映 (Yianjing)

5- Cơ thể gồm khả năng tạo nhiều loại KT để đáp ứng với bất kỳ KN là vì chúng sắp xếp lại gen ADN loại phôi của tế bào B.