MANIFOLD LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

manifold
*

manifold /"mænifould/ tính từ khôn cùng nhiều; những vẻ ngoại đụng từ in thành nhiều bản
bộ phân phốibuồng gópGiải ưng ý EN: A pipe or chamber that has multiple openings to lớn allow passage of a fluid..Giải đam mê VN: Một ống hay như là 1 buồng có tương đối nhiều khe hở để hóa học lỏng chảy qua.đa tạpalgebraic manifold: đa tạp đại sốalmost complex manifold: nhiều tạp hầu phứcanalytic manifold: nhiều tạp giải tíchanalytic manifold: nhiều tạp giải thíchclosed manifold: đa tạp đóngcombinatorial manifold: nhiều tạp tổ hợpcomplex manifold: đa tạp phứccomposite manifold: nhiều tạp đa hợpcovering manifold: đa tạp phủdifferentiable manifold: nhiều tạp khả vidouble covering manifold: nhiều tạp phủdoubly covering manifold: đa tạp bao phủ képelemental manifold: nhiều tạp sơ cấpelementary manifold: nhiều tạp sơ cấplargest covering manifold: nhiều tạp phủ phổ dụnglargest covering manifold: đa tạp lấp phổ thônglinear manifold: nhiều tạp tuyến đường tínhmanifold of class Cn: đa tạp lớp Cnmanifold theory: lý thuyết đa tạpone-sided manifold: nhiều tạp một phíaorientable manifold: nhiều tạp triết lý đượcpseudocomplex manifold: đa tạp đưa phứcpseudocomplex manifold: đa tạp giả thứcsmooth manifold: đa tạp trơntopological manifold: nhiều tạp topotwo-sided manifold: đa tạp nhì phíaunlimited covering manifold: đa tạp phủ vô hạnga con đường ốngmanifold pressure: áp lực nặng nề ga con đường ốngkhuỷukhuỷu nối ốngốngUS intake manifold: ống góp hútair manifold: các ống (dẫn) khíair manifold: ống góp gióair manifold: ống góp ko khícooling manifold: ống phân phối lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhcooling manifold: ống góp lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhdischarge manifold: ống cao thế chínhdischarge manifold: ống đẩy chínhdual-exhaust manifold: ống khói képengine induction manifold: ống góp đưa vào động cơexhaust manifold: ống xảexhaust manifold: ống góp khá xảexhaust manifold: ống góp khá thoátexhaust manifold: ống góp hảiexhaust manifold: miệng ống xảexhaust manifold: mặt đường ống xảexhaust manifold: ống thảiexhaust manifold: cổ góp ống xảexhaust manifold: cụm ống thảiexhaust manifold: con đường ống thoátexhaust manifold: ống gom khí xảfuel manifold: ống dẫn nhiên liệugas cylinder manifold: ống góp khí vào xy lanhhigh-performance manifold: ống góp thải một số loại tốtinduction manifold: ống góp dầuinduction manifold: nhiều ống nạpinduction manifold: con đường ống rẽ nhánhinduction manifold: ống nạp (động cơ)induction manifold: nhiều ống hútinduction manifold: ống hútinlet manifold: ống nạpinlet manifold: ống hútinlet manifold: ống nhánh dẫn vàoinlet manifold: ống góp tương đối nạpinlet manifold: nhiều ống hútinlet manifold: ống hấp thụ (động cơ)intake manifold: ống hútintake manifold: ống góp tương đối nạpintake manifold: ống dẫn khí nạpintake manifold: ống góp (hút)intake manifold: ống nạpmanifold air pressure: áp suất vào ống hútmanifold gasket: đệm ống gópmanifold heater: bộ sưởi con đường ống nạpmanifold pressure: áp lực nặng nề ga con đường ốngmanifold pressure: áp lực đè nén đường ốngnintake manifold: các ống nạpoil manifold: máng, ống gom dầuoil manifold: ống gom dầuoil manifold tube assembly: bộ ống gom dầupipe manifold: cụm ống phân phốipipe manifold: ống góppipe manifold: con đường ống triển lẵm (xây dựng mặt đường ống)pipe manifold: mạng ốngpressure control manifold: ống dẫn soát sổ tăng áppressure manifold: ống cao thế chínhpressure manifold: ống đẩy chínhpump manifold: nhiều ống bơmpump manifold: ống lan của bơmscavenging manifold: ống rẽ có tác dụng sạchsuction manifold: cụm ống hútsuction manifold: nhiều ống nạpsuction manifold: ống hútthermal exhaust manifold reactor: bộ phản ứng nhiều ống xả nhiệtturbine rotor cooling air manifold: ống gió làm cho mát rôto tuabinwater manifold: ống góp nướcống dẫncooling manifold: ống dẫn lạnhcooling manifold: ống dẫn lạnhfuel manifold: ống dẫn nhiên liệuintake manifold: ống dẫn khí nạppressure control manifold: ống dẫn chất vấn tăng ápống gópUS intake manifold: ống góp hútair manifold: ống góp gióair manifold: ống góp ko khícooling manifold: ống góp lạnhengine induction manifold: ống góp đem vào động cơexhaust manifold: ống góp khá xảexhaust manifold: ống góp khá thoátexhaust manifold: ống góp hảigas cylinder manifold: ống góp khí vào xy lanhhigh-performance manifold: ống góp thải các loại tốtinduction manifold: ống góp dầuinlet manifold: ống góp khá nạpintake manifold: ống góp khá nạpintake manifold: ống góp (hút)manifold gasket: đệm ống gópwater manifold: ống góp nướcống góp nướcống nhánhinlet manifold: ống nhánh dẫn vàoống phân nhánhống phân phốicooling manifold: ống bày bán lạnhpipe manifold: các ống phân phốipipe manifold: mặt đường ống trưng bày (xây dựng con đường ống)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhống góp hơiexhaust manifold: ống góp hơi xảexhaust manifold: ống góp hơi thoátinlet manifold: ống góp tương đối nạpintake manifold: ống góp hơi nạp <"mænifould> danh từ o ống góp o chỗ phân phối đường ống - chỗ các ống dẫn vào và toả ra ở trạm bơm. - ống tất cả một chỗ vào và nhiều lối ra, ống tất cả nhiều chỗ vào cùng một lối ra. - ống, van với phụ tùng dùng cho những chất lỏng, từ một hoặc nhiều nguồn được hướng đi nhiều hệ thống. o đường ống phân nhánh, ống nhánh § engine induction manifold : ống góp dẫn vào động cơ § exhaust manifold : đường ống thoát, đường ống xả § induction manifold : đường ống rẽ nhánh; ống góp dầu § inlet manifold : ống nhánh dẫn vào § pipe manifold : ống góp § pressure control manifold : ống dẫn kiểm tra tăng áp § scayenging manifold : ống rẽ có tác dụng sạch § manifold center : trung trung tâm thu gom § manifold trailer : xe pháo móc tất cả ống góp