Lời Giải Hay Toán 7

     

Giải bài bác 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trang 28 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 1. Bài 2.2. Thực hiện chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần trả 0,010101….

Bạn đang xem: Lời giải hay toán 7


Bài 2.1 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - kết nối tri thức

Trong những số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

(0,1; - 1,(23);11,2(3); - 6,725)

Phương pháp:

Các số thập phân bao gồm chứa chu kì là số thập phân vô hạn tuần hoàn

Lời giải:

Số thập phân hữu hạn là: 0,1; –6,725.

Số thập phân vô hạn tuần trả là: –1,(23); 11,2(3).

Bài 2.2 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - kết nối tri thức

Sử dụng chu kì, hãy viết gọn gàng số thập phân vô hạn tuần trả 0,010101….

Phương pháp:

Các số thập phân vô hạn tuần hoàn gồm chứa số được tái diễn vô hạn lần thì số sẽ là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn

Lời giải:

Ta thấy 01 được lặp lại mãi bắt buộc chu kì của số thập phân này là 01.

Xem thêm: Đường Cao Của Tứ Diện Đều - Tính Độ Dài Đường Cao Tứ Diện Đều Cạnh $A$:

Viết gọn ta được: 0,010101… = 0,(01).

Bài 2.3 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Tìm chữ số thập phân thiết bị năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) mang lại chữ số thập phân sản phẩm công nghệ năm

Phương pháp:

Các số thập phân vô hạn tuần hoàn gồm chứa số được tái diễn vô hạn lần thì số đó là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn

Làm tròn theo quy tắc làm cho tròn số thập phân.

- Đối cùng với chữ số hàng có tác dụng tròn:

+ giữ nguyên nếu chữ số ngay mặt phải nhỏ hơn 5;

+Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải to hơn hoặc bằng 5

- Đối với chữ số sau hàng làm tròn:

+ bỏ đi nếu tại phần thập phân;

+ cố kỉnh bằng các chữ số 0 nếu ở trong phần số nguyên

Lời giải:

Ta có: 3,2(31) = 3,2313131…

Do kia chữ số thập phân đồ vật năm của số 3,2(31) là 1.

Làm tròn số 3,2(31) mang đến chữ số thập phân trang bị năm được tác dụng là: 3,23131.

Xem thêm: Tại Sao Trong Túi Tiêu Hóa Thức Ăn Sau Khi Được Tiêu Hóa Ngoại Bào Lại Tiếp Tục Tiêu Hóa Nội Bào

Bài 2.4 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - kết nối tri thức

Số 0,1010010001000010…(viết liên tiếp các số 10, 100, 1 000, 10 000, sau dấu phẩy) liệu có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không?

Phương pháp:

Các số thập phân vô hạn tuần hoàn là số thập phân gồm phần thập phân đựng chữ số được tái diễn vô hạn lần

Lời giải:

Số 0,1010010001000010… (viết thường xuyên các số 10, 100, 1000, 10000, … sau vệt phẩy) không hẳn là số thập phân vô hạn tuần hoàn do không kiếm được chu kì của số đó.