Loader Là Gì

     

Định nghĩa Loader là gì?

Loader là Loader. Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Loader - một thuật ngữ thuộc team Technology Terms - công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Loader là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cỗ nạp là 1 trong những thành phần bao gồm của một hệ điều hành và quản lý để bảo đảm an toàn tất cả những chương trình cần thiết và các thư viện được nạp, đó là điều cần thiết trong quy trình tiến độ khởi động chạy một chương trình. Nó đặt những thư viện và các chương trình vào bộ nhớ lưu trữ chính để chuẩn bị cho họ để thực hiện. Đang tải liên quan đến việc đọc các nội dung của tập tin thực thi có chứa những hướng dẫn của chương trình và sau đó thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị khác được yêu mong để chuẩn bị thực thi để chạy, toàn bộ đều mất từ bỏ ​​vài giây cho vài phút tùy thuộc vào size của chương trình mà rất cần được chạy.

Giải phù hợp ý nghĩa

Bộ nạp là 1 trong thành phần của một hệ điều hành tiến hành nhiệm vụ sẵn sàng một lịch trình hoặc vận dụng để thực hiện bởi hệ điều hành. Nó có tác dụng điều này bằng phương pháp đọc nội dung của những tập tin xúc tiến và kế tiếp lưu trữ những hướng dẫn này vào RAM, cũng như bất kỳ yếu tố thư viện mà bắt buộc phải được trong bộ nhớ cho chương trình để thực thi. Đây là tại sao một màn hình xuất hiện ngay trước khi phần nhiều các chương trình bắt đầu, thường hiển thị đông đảo gì đang xảy ra trong nền, đó là những gì bộ nạp hiện tại đang nạp vào bộ nhớ. Khi tất cả điều đó được thực hiện, chương trình đã sẵn sàng để thực thi. Đối với chương trình nhỏ, quá trình này là gần như là tức thời, nhưng đối với các ứng dụng lớn và phức hợp với các thư viện lớn quan trọng để thực hiện, chẳng hạn như những trò chơi cũng như 3D với CAD phần mềm, điều này rất có thể mất nhiều thời gian. Vận tốc tải cũng dựa vào vào tốc độ của CPU và RAM.

Xem thêm: Các Loại Phản Ứng Thế Là Gì Lớp 8 Đầy Đủ, Cho Ví Dụ Minh Họa

What is the Loader? - Definition

A loader is a major component of an operating system that ensures all necessary programs and libraries are loaded, which is essential during the startup phase of running a program. It places the libraries và programs into the main memory in order to lớn prepare them for execution. Loading involves reading the contents of the executable file that contains the instructions of the program và then doing other preparatory tasks that are required in order to prepare the executable for running, all of which takes anywhere from a few seconds lớn minutes depending on the kích thước of the program that needs to run.

Understanding the Loader

The loader is a component of an operating system that carries out the task of preparing a program or application for execution by the OS. It does this by reading the contents of the executable file and then storing these instructions into the RAM, as well as any library elements that are required khổng lồ be in memory for the program lớn execute. This is the reason a splash screen appears right before most programs start, often showing what is happening in the background, which is what the loader is currently loading into the memory. When all of that is done, the program is ready to execute. For small programs, this process is almost instantaneous, but for large & complex applications with large libraries required for execution, such as games as well as 3D and CAD software, this could take longer. The loading tốc độ is also dependent on the speed of the CPU and RAM.

Xem thêm: Các Giai Đoạn Thiết Kế Feed Là Gì ? Xác Định Cơ Sở Pháp Lý Thẩm Tra Dự Toán Feed

Thuật ngữ liên quan

Power-On Self chạy thử (POST)Boot LoaderData LoadingLazy LoadingAutoloaderAutonomic ComputingWindows ServerApplication ServerFull VirtualizationLegacy System

Source: Loader là gì? technology Dictionary - tubepphuonghai.com - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình chú ý này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.


Tìm tìm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


tubepphuonghai.com là website tra cứu tin tức file (thông tin định dạng, phân loại, công ty phát triển…) biện pháp mở file và ứng dụng mở file. Hình như file.com cung ứng đầy đầy đủ và cụ thể các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến