Làm Việc Độc Lập Tiếng Anh Là Gì

     

Nhiều nhà tuyển dụng hiện nay yêu ước ứng viên bắt buộc nộp CV bởi Tiếng Anh. Cùng việc thực hiện những từ vựng thế nào cho đúng, hợp lí luôn là điều ứng viên quan liêu tâmkhi trình diễn CV.tubepphuonghai.com sẽ khối hệ thống lại đầy đủ từ vựng thường mở ra trong CV, chúng ta tham khảo nhé!

Apply position - địa chỉ ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - khu vực sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity thẻ No - Số CMND

Issued at - cấp tại

Permanent address - Địa chỉ trợ thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - nút lương ao ước muốn


*

- Educational background - quá trình học tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - khả năng tin học

Good at… - tốt về

typing skills - tài năng đánh máy

Foreign language skills - tài năng ngoại ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - năng lực làm câu hỏi nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - làm việc dưới áp lực nặng nề cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng giải quyết và xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời hạn tham gia

Institution - trung trung khu theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - bởi cấp

Certificate - hội chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - xuất sắc nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - kinh nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm bài toán cho ai, công ty nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe in -Tin vào, lạc quan vào

extensive experience in… - kinh nghiệm tay nghề dồi dào sinh sống mảng…

professional in…- chuyên viên trong lĩnh vực….

Work History - lịch sử vẻ vang làm việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions lớn the development of the company - đưa về những góp sức đáng nói trong sự phát triển của công ty