Kiểm Tra Chuỗi Đối Xứng

     

Trong bài xích tập này họ sẽ thực hiện chương trình để bình chọn chuỗi đối xứng trong java bởi nhiều cách. Qua những ví dụ này các các bạn sẽ hiểu rõ thêm về Stack,Queue vào java.

Bạn đang xem: Kiểm tra chuỗi đối xứng

*


*

Chuỗi đối xứng là chuỗi nhưng mà khi họ đọc xuôi giỏi ngược đông đảo cho ra 1 kết quả.

Dưới đây bọn họ sẽ tất cả 3 cách để thực hiện nay chương trình kiểm soát chuỗi đối xứng:

Sử dụng Stack.Sử dụng Queue.Sử dụng vòng lặp For/While.

Xem thêm: Lý Thuyết Bài Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu, Dùng Cụm Chủ

Ví dụ 1: đánh giá chuỗi đối xứng trong java thực hiện Stack

*Lưu ý: trước khi vào ví dụ bên dưới thì các bạn phải phát âm được Stack là gì với nó hoạt động như cố gắng nào (google !!).

Bài viết này được đăng trên


import java.util.Stack;import java.util.Scanner;class KiemTraChuoiDoiXung { public static void main(String<> args) { System.out.print("Nhập vào chuỗi bạn muốn kiểm tra:"); Scanner in=new Scanner(System.in); String inputString = in.nextLine(); Stack stack = new Stack(); for (int i = 0; i
Kết trái 1:

Kết quả 2:

Ví dụ 2: Kiểm tra chuỗi đối xứng vào java sử dụng Queue

* lưu ý: chúng ta hãy tìm hiểu trước về Queue và cách hoạt động vui chơi của nó trước khi vào ví dụ bên dưới.

Xem thêm: Cách Tải Gacha Life Trên Máy Tính, Gacha Life 1


import java.util.Queue;import java.util.Scanner;import java.util.LinkedList;class KiemTraChuoiDoiXung public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập vào chuỗi buộc phải kiểm tra:"); Scanner in=new Scanner(System.in); String inputString = in.nextLine(); Queue queue = new LinkedList(); for (int i = inputString.length()-1; i >=0; i--) queue.add(inputString.charAt(i)); String reverseString = ""; while (!queue.isEmpty()) reverseString = reverseString+queue.remove(); if (inputString.equals(reverseString)) System.out.println("Đây là chuỗi đối xứng."); else System.out.println("Đây không hẳn là chuỗi đối xứng.");
Kết quả:

Ví dụ 3: bình chọn chuỗi đối xứng trong java sử dụng For/While

Ở lấy một ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For, While và sử dụng hàm String charAT().


import java.util.Scanner;class KiemTraChuoiDoiXung public static void main(String args<>) String reverseString=""; Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhập vào chuỗi bạn có nhu cầu kiểm tra: "); String inputString = scanner.nextLine(); int length = inputString.length(); for ( int i = length - 1 ; i >= 0 ; i-- ) reverseString = reverseString + inputString.charAt(i); if (inputString.equals(reverseString)) System.out.println("Đây là chuỗi đối xứng!"); else System.out.println("Đây không phải là chuỗi đối xứng!");
Kết quả:

Như vậy chúng ta đã thực hiện dứt 3 chương trình kiểm soát chuỗi đối xứng trong java. Chúc chúng ta thực hiện thành công xuất sắc nhé !!!lúc nào dùng default Methods trong Java 8

Ở 2 bài xích trước bọn họ đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…cách chuyển chữ hoa thành chữ hay trong Java

Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ mày mò về cách biến hóa chữ in…bài xích tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

những số dương 1, 2, 3, 4, ... được điện thoại tư vấn là các số từ bỏ nhiên,…cách chuyển chữ hay thành chữ hoa trong Java

trong chuỗi hoàn toàn có thể vừa tất cả ký tự hay vừa có ký từ hoa, nhưng…


cách viết hoa ký kết tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, chúng ta cần có kiến thức căn phiên bản về Java…


phía dẫn biến hóa giờ giây phút trong Java

Để gọi được chương trình, các bạn cần có kỹ năng và kiến thức cơ bản về Java.…


cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, chúng ta cần có kiến thức cơ bản sau…


giải pháp làm tròn số vào Java

Khi tiến hành tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…


cách tìm ma trận đưa vị vào Java

quy trình hoán thay đổi giữa hàng và cột được hotline là chuyển vị của ma…


phương pháp chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để đọc được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ phiên bản về mảng…


giải pháp nối nhị mảng trong Java

bản thân sẽ thực hiện hai công tác nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…


biện pháp xóa khoảng trắng của chuỗi vào Java

mình sẽ triển khai hai chương trình không giống nhau để các chúng ta cũng có thể hiểu…


In ra tam giác bằng ký từ * cùng số vào Java

Mình đang giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký từ *…


tra cứu số lớn nhất trong mảng Java

chúng ta cần mày mò về mảng, giải pháp khởi tạo ra và in mảng trong Java…


Tìm mong của một trong những nguyên vào Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ mày mò cách tìm tất cả các ước…


phương pháp kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong nội dung bài viết này họ sẽ kiểm tra một số trong những có nên là số…


Đảo ngược một số trong những trong Java

Mình đã giới thiệu các bạn cách hòn đảo ngược một vài sử dụng vòng lặp…


search bội chung nhỏ nhất vào Java

bản thân sẽ áp dụng hai cách không giống nhau để tìm kiếm BCNN. Cách trước tiên mình…


biện pháp hoán đổi hai số trong Java

vào phần này mình sẽ thực hiện một trở thành tạm temp() làm phát triển thành trung gian…