KIỂM TRA 15 PHÚT TOÁN 6 CHƯƠNG 1

     
Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 6 chương 1

*

Xem thêm: Top 9 Bài Kể Lại Giấc Mơ Em Gặp Một Người Bạn Thân Đã Xa Cách Lâu Ngày ❤️️

*

ứng dụng giải bài bằng camera

Tất cả những môn Toán, Lí, Hóa, Anh, Sinh... Chụp bài xích khó nhận bài giải vào 5 giây
Xem thêm: Giáo Án Vòng Đời Của Sâu Bướm Vua, Giáo Án Vòng Đời Của Bướm (Tải Về Miễn Phí

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên bài xích 1: Tập hợp. Bộ phận của tập đúng theo bài xích 2: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên bài bác 3: Ghi số tự nhiên và thoải mái bài xích 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp con bài 5: Phép cộng và phép nhân bài xích 6: Phép trừ với phép phân chia bài bác 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số bài xích 9: đồ vật tự triển khai các phép tính bài 10: đặc thù chia hết của một tổng bài xích 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5 bài xích 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, đến 9 bài xích 13: Ước và bội bài xích 14: Số nguyên tố. Phù hợp số. Bảng số yếu tắc bài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số yếu tắc bài xích 16: Ước tầm thường và bội bình thường bài xích 17: Ước chung lớn nhất bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhất Ôn tập chương 1 Chương 1: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên bài xích 1: Tập phù hợp bài bác 2: bí quyết ghi số tự nhiên và thoải mái bài 3: lắp thêm tự trong tập hợp các số tự nhiên và thoải mái bài 4: Phép cộng và phép trừ số thoải mái và tự nhiên bài bác 5: Phép nhân và phép chia số thoải mái và tự nhiên bài bác 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên bài xích 7: máy tự tiến hành các phép tính bài bác tập cuối Chương 1 trang 28 Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên bài 8: quan lại hệ phân chia hết và đặc thù bài xích 9: tín hiệu chia không còn bài 10: Số nhân tố bài xích 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất bài xích 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất bài bác tập cuối Chương 2 trang 56 Chương 3: Số nguyên bài xích 13: Tập hợp những số nguyên bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên bài bác 15: Quy tắc vệt ngoặc bài xích 16: Phép nhân số nguyên bài xích 17: Phép phân chia hết. Ước và bội của một trong những nguyên bài tập cuối Chương 3 trang 76 Chương 4: một số hình phẳng trong thực tiễn bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác phần nhiều bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân nặng bài bác 20: Chu vi và ăn mặc tích của một số tứ giác đang học bài tập cuối Chương 4 trang 97 Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong thoải mái và tự nhiên bài 21: Hình bao gồm trục đối xứng bài bác 22: Hình tất cả tâm đối xứng bài xích tập cuối Chương 5 trang 110 Thực hành chuyển động trải nghiệm bài 1: Tấm thiệp cùng phòng học tập của em bài 2: Vẽ hình đơn giản và dễ dàng với phần mềm geogebra bài bác 3: Sử dụng máy tính xách tay cầm tay Chương 6: Phân số bài 23: mở rộng phân số. Phân số cân nhau bài bác 24: so sánh phân số. Lếu số dương bài xích 25: Phép cùng và phép trừ phân số bài 26: Phép nhân cùng phép phân chia phân số bài bác 27: Hai việc về phân số bài bác tập cuối chương 6 trang 27 Chương 7: Số thập phân bài bác 28: Số thập phân bài bác 29: đo lường và thống kê với số thập phân bài 30: làm cho tròn và mong lượng bài bác 31: một số trong những bài toán về tỉ số với tỉ số xác suất bài xích tập cuối chương 7 trang 42 Chương 8: đa số hình học tập cơ bạn dạng bài 32: Điểm và đường thẳng bài 33: Điểm nằm trong lòng hai điểm. Tia bài 34: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng bài bác 35: Trung điểm của đoạn trực tiếp bài xích 36: Góc bài xích 37: Số đo góc bài bác tập ôn cuối chương 8 trang 67 Chương 9: dữ liệu và xác suất thực nghiệm bài 38: dữ liệu và thu thập dữ liệu bài bác 39: Bảng thống kê và biểu vật tranh bài bác 40: Biểu đồ gia dụng cột bài bác 41: Biểu thiết bị cột kép bài 42: Kết quả rất có thể và sự kiện trong trò chơi, phân tích bài xích 43: xác suất thực nghiệm bài tập ôn cuối chương 9 trang 99 hoạt động thực hành những hiểu biết trang 99 Kế hoạch chi tiêu cá nhân và mái ấm gia đình chuyển động thể thao làm sao được hâm mộ nhất trong hè? ĐỀ THI TOÁN 6 Đề thi Toán 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Toán 6 học kì 2 gồm đáp án Chương 1: Số thoải mái và tự nhiên bài 1: Tập phù hợp bài bác 2: Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái bài xích 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên bài xích 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên và thoải mái bài xích 5: Phép tính lũy vượt với số mũ tự nhiên bài bác 6: trang bị tự tiến hành các phép tính bài xích 7: quan hệ phân tách hết. Tính chất chia không còn bài 8: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5 bài 9: dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang lại 9 bài xích 10: Số nguyên tố. Phù hợp số bài bác 11: Phân tích một vài ra thừa số thành phần bài xích 12: Ước thông thường và mong chung lớn số 1 bài bác 13: Bội thông thường và bội chung nhỏ dại nhất bài bác tập cuối chương 1 Chương 2: Số nguyên bài xích 1: Số nguyên âm bài 2: Tập hợp những số nguyên bài xích 3: Phép cộng các số nguyên bài xích 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc bài 5: Phép nhân các số nguyên bài bác 6: Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan lại hệ chia hết vào tập vừa lòng số nguyên bài tập cuối chương 2 Chương 3: Hình học trực quan tiền bài bác 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác rất nhiều bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi bài xích 3: Hình bình hành bài xích 4: Hình thang cân bài xích 5: Hình có trục đối xứng bài bác 6: Hình bao gồm tâm đối xứng bài 7: Đối xứng trong thực tế bài bác tập cuối chương 3 Chương 4. Một số yếu tố thống kê lại và xác suất bài xích 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích với xử lí tài liệu bài xích 2. Biểu thiết bị cột kép bài bác 3. Mô hình xác suất trong một trong những trò đùa và thí nghiệm dễ dàng và đơn giản bài xích 4. Tỷ lệ thực nghiệm trong một trò đùa và thí nghiệm đơn giản dễ dàng bài ôn tập cuối chương 4 Chương 5. Phân số với số thập phân bài bác 1. Phân số cùng với tử và mẫu là số nguyên bài bác 2. So sánh các phân số. Lếu láo số dương bài bác 3. Phép cộng. Phép trừ phân số bài 4. Phép nhân, phép phân tách phân số bài bác 5. Số thập phân bài bác 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân bài 7. Phép nhân, phép phân chia số thập phân bài 8. Ước lượng và làm tròn số bài 9. Tỉ số. Tỉ số xác suất bài bác 10. Hai vấn đề về phân số bài bác tập cuối chương 5 Chương 6. Hình học phẳng bài xích 1. Điểm. Đường thẳng bài xích 2. Hai tuyến phố thẳng giảm nhau. Hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song bài bác 3. Đoạn trực tiếp bài bác 4. Tia bài bác 5. Góc bài xích tập cuối chương 6 Chương 1: Số tự nhiên và thoải mái bài 1: Tập hợp, thành phần của tập vừa lòng bài 2: Tập đúng theo số trường đoản cú nhiên. Ghi số thoải mái và tự nhiên bài xích 4: Lũy vượt với số mũ thoải mái và tự nhiên bài xích 5: thiết bị tự triển khai các phép tính bài xích 6: chia hết với chia có dư. đặc thù chia không còn của một tổng bài 7: dấu hiệu chia hết mang đến 2, đến 5 bài xích 8: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9 bài 9: Ước và bội bài xích 10: Số nguyên tố. Thích hợp số. Phân tích một số trong những ra quá số yếu tố bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất bài xích 13: Bội chung. Bội chung bé dại nhất bài xích tập cuối chương 1 Chương 2: Số nguyên bài bác 1: Số nguyên âm với tập hợp những số nguyên bài xích 2: lắp thêm tự vào tập phù hợp số nguyên bài xích 3: Phép cùng và phép trừ nhị số nguyên bài bác 4: Phép nhân với phép phân tách hết nhì số nguyên bài bác tập cuối chương 2 Chương 3: Hình học trực quan cùng hình phẳng trong thực tế bài bác 1: hình vuông - Tam giác đa số - Lục giác phần đa bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tế bài xích tập cuối chương 3 Chương 5: Phân số bài bác 1: Phân số cùng với tử số và mẫu số là số nguyên bài 2: đặc điểm cơ phiên bản của phân số bài bác 3: so sánh phân số bài xích 4: Phép cộng và phép trừ phân số bài xích 5: Phép nhân và phép chia phân số bài 6: quý giá phân số của một trong những bài bác 7: lếu số bài xích tập cuối chương 5 Chương 6: Số thập phân bài xích 1: Số thập phân bài xích 2: các phép tính cùng với số thập phân bài bác 3: làm tròn số thập phân và cầu lượng tác dụng bài bác 4: Tỉ số cùng tỉ số tỷ lệ bài 5: bài toán về tỉ số tỷ lệ bài xích tập cuối chương 6 Chương 7: Hình học tập trực quan liêu bài 1: Hình gồm trục đối xứng bài bác 2: Hình có tâm đối xứng bài 3: phương châm của tính đối xứng trong nhân loại tự nhiên bài bác tập cuối chương 7 Chương 8: Hình học phẳng và các hình học cơ phiên bản bài 1: Điểm. Đường trực tiếp bài xích 2: tía điểm trực tiếp hàng. Bố điểm ko thẳng bài xích 4: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn trực tiếp bài xích 5: Trung điểm của đoạn trực tiếp bài 6: Góc bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt bài xích tập cuối chương 8 Chương 9: một trong những yếu tố xác suất bài bác 1: Phép xem sét - Sự khiếu nại bài 2: phần trăm thực nghiệm bài xích tập cuối chương 9 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học tập kì 1 Đề thi Toán 6 học tập kì 2 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học kì 2 Chương 2: Số nguyên bài bác 1: có tác dụng quen với số âm bài xích 2: Tập hợp các số nguyên bài xích 3: trang bị tự trong tập hợp những số nguyên bài bác 4: cộng hai số nguyên thuộc dấu bài 5: cộng hai số nguyên khác dấu bài bác 6: đặc điểm của phép cộng những số nguyên bài 7: Phép trừ nhị số nguyên bài 8: Quy tắc lốt ngoặc bài xích 9: Quy tắc đưa vế bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu bài 11: Nhân nhị số nguyên cùng dấu bài bác 12: đặc thù của phép nhân bài xích 13: Bội và ước của một số trong những nguyên Ôn tập chương 2 Chương 1: Đoạn trực tiếp bài 1: Điểm. Đường trực tiếp bài xích 2: bố điểm thẳng hàng bài bác 3: Đường thẳng trải qua hai điểm bài xích 5: Tia bài 6: Đoạn thẳng bài xích 7: Độ lâu năm đoạn trực tiếp bài 8: khi nào thì AM + MB = AB? bài bác 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết thêm độ dài bài bác 10: Trung điểm của đoạn trực tiếp Ôn tập chương 1 Hình học Chương 3: Phân số bài 1: mở rộng khái niệm phân số bài bác 2: Phân số cân nhau bài bác 3: đặc thù cơ bản của phân số bài 4: Rút gọn phân số bài 5: Quy đồng mẫu những phân số bài bác 6: đối chiếu phân số bài 7: Phép cùng phân số bài 8: tính chất cơ bản của phép cùng phân số bài bác 9: Phép trừ phân số bài bác 10: Phép nhân phân số bài xích 11: đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số bài bác 12: Phép chia phân số bài 13: láo số. Số thập phân. Xác suất bài bác 14: Tìm quý giá phân số của một số cho trước bài bác 15: Tìm một vài biết quý hiếm một phân số của chính nó bài xích 16: tra cứu tỉ số của nhị số Ôn tập chương 3 Chương 2: Góc bài 1: Nửa mặt phẳng bài xích 2: Góc bài 3: Số đo góc bài xích 4: khi nào thì xOy + yOz = xOz bài xích 5: Vẽ góc cho biết số đo bài 6: Tia phân giác của góc bài bác 8: Đường tròn bài bác 9: Tam giác Ôn tập chương 2 Hình học tập Trắc nghiệm tổng vừa lòng Toán 6 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học kì 1 có đáp án Đề thi Toán 6 học kì 2 gồm đáp án Trắc nghiệm Toán 6 tổng hòa hợp Chương 1: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên Chương 2: Tính chia hết vào tập hợp những số tự nhiên Chương 3: Số nguyên Chương 4: một vài yếu tố những thống kê Chương 4: một trong những hình phẳng trong trong thực tế Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên và thoải mái chăm đề Toán 6 chăm đề 1 chăm đề 2 chuyên đề 3 chuyên đề 4 siêng đề 5 chuyên đề 6 siêng đề 7 chuyên đề 8 chuyên đề 9