Inferior là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Inferior là gì

*
*
*

inferior
*

inferior /in"fiəriə/ tính từ dưới rẻ hơn, kém; rẻ kém, tồi (vật...) (thực thiết bị học) hạ, bên dưới (bầu hoa) danh từ người cấp dưới vật một số loại kém
dướialveolar artery inferior: đụng mạch (ổ) răng dướiangulus inferior scapulae: góc bên dưới của xương bả vaiapertura inferior cassaeiculi tympanici: lỗ bên dưới của ống cỗ ván nhĩapertura pelvis inferior: eo dướiarcus dentalis inferior: cung răng dướiarcus palpebralis inferior: cung rìa mi dướiarteria collateralis ulnaris inferior: cồn mạch nhánh mặt trụ dướiarteria genu inferior medialis: động mạch gối dưới giữaarteria glutea inferior: hễ mạch mông dướiarteria karyngea inferior: cồn mạch thanh cai quản dướiarteria phrenica inferior: động mạch hoành dướiarteria suprarenalis inferior: động mạch thượng thận dướiateria alveolaris inferior: hễ mạch ổ răng dướicerebral vein inferior: tĩnh mạch óc dướicurved line of ilium inferior: đường phân phối khuyên dưới, con đường mông dướicurved line of occipital bone inferior: con đường cong chẩm dướiextremitas inferior: đưa ra dướigemellus muscle inferior: cơ sinh song dướigluteal vein inferior: tĩnh mạch mông dướihemorrhoidal vein inferior: tĩnh mạch máu trực tràng dướiiliac spine anterior inferior: sợi chậu trước dướiincisura vertebralis inferior: khuyết đốt sống dướiinferior angle of parietalbone: góc dưới của xương đỉnhinferior angle of scapula: góc dưới của xương ức, xương bả vaiinferior dental block: phong bế răng dưới (một hình trạng gây tê rễ thần kinh răng dưới)inferior index: chỉ số dướiinferior lay: lớp dướiinferior limit: số lượng giới hạn dướiinferior planet: hành tinh dướiinferior turbinate: xương xoăn mũi dướilinea nuchae inferior: con đường cong chẩm dướilobus inferior pulmonis: thùy bên dưới phổimacular arteriole inferior: tiểu cồn mạch điểm xoàn dướiomental recess inferior: ngóc mạch nối dướipedunculus cerebellaris inferior: cuống tiểu óc dướipedunculus thalami inferior: cuống bên dưới đồipelvic strait inferior: eo dướiplexus dentalis inferior: đám rối thần khiếp răng dướiplexus hypogastricus inferior: đám rối thần khiếp hạ vị dướiplica duodenalis inferior: nếp tá tràng dướipubic ligament inferior: dây chằng dưới khớp murectal plexus inferior: đám rối thần kinh trực tràng dướisemilunar lobe inferior: thùy phân phối nguyệt dướisinus petrosus inferior: xoang đá dướistraight muscle of eyeball inferior: cơ thẳng dưới của nhãn cầusulcus temporalis inferior: rãnh thái dương dướitabes inferior: tabes đưa ra dướitemporal arteriole of rectina inferior: tiểu động mạch của vùng thái dương - võng mạc dướithyroid incisure inferior: khuyết sụn gần kề dướithyroid vein inferior: tĩnh mạch máu tuyến tiếp giáp dướivena anastomotica inferior: tĩnh mạch nối dướivena cava inferior: tĩnh mạch chủ dướivena pulmonalis inferior left: tĩnh mạch phổi bên dưới tráivenae labiales inferior: tĩnh mạch môi dướivenae rectales inferior: tĩnh mạch trực tràng dướivenula macularis inferior: tiễu tĩnh mạch hoàng điểm dướixấuLĩnh vực: toán và tinkémLĩnh vực: y họcở dướiLĩnh vực: hóa học & vật liệusản phẩm tồiGiải thích hợp EN: Of relatively low grade or quality.Giải say đắm VN: thành phầm hạng kém hay chất lượng tương đối thấp.Lĩnh vực: xây dựngthấp kémarteria genus inferior medialisđộng mạch gối dưarteria mesenterica inferiorđộng mạch mạc treo tràng trướcinferior layhạ tầngkéminferior quality: phẩm hóa học kémthấpinferior in quality: chất lượng thấpinferior goodshàng hạ cấpinferior goodshàng hóa cấp cho thiết
*Xem thêm: Moderna Và Astrazeneca Loại Nào Tốt Hơn, Vắc Xin Pfizer Có Tốt Hơn Vắc Xin Astrazeneca

*

*

inferior

Từ điển Collocation

inferior adj.

VERBS be, feel, seem Her obvious popularity made me feel inferior. | consider sb/sth, regard sb/sth as, see sb/sth as Women are often regarded as inferior.

ADV. decidedly, distinctly, greatly, markedly, significantly, vastly, very | slightly, somewhat | demonstrably | instrinsically | intellectually, morally, socially, technically

PREP. in These later paintings are slightly inferior in value. | lớn His later work was vastly inferior khổng lồ his early work.

Từ điển WordNet


n.

one of lesser rank or station or quality

adj.

of or characteristic of low rank or importanceof low or inferior qualityhaving an orbit between the sun và the Earth"s orbit

Mercury & Venus are inferior planets

lower than a given reference point

inferior alveolar artery
Xem thêm: Nhân Viên Marketing Tiếng Anh Là Gì, : Cách Viết, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

English Synonym and Antonym Dictionary

inferiorssyn.: lesser lower secondary subordinate worseant.: superior