IMPRESS LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Impress là gì

*
*
*

impress
*

impress /im"pres/ danh từ sự đóng dấu vệt (đóng vào, in vào...) (nghĩa bóng) vết ấna work bearing an impress of genius: tác phẩm mang dấu ấn của một thiên tài ngoại rượu cồn từ đóng, in (dấu lên loại gì); đóng vệt vào, in dấu vào (cái gì)to impress the wax with a stamp: đóng vết vào miếng sáp bằng con dấu ghi sâu vào, tương khắc sâu vào, in sâu vàoto impress something on the memory: ghi sâu vật gì vào ký kết ức tạo ấn tượng; làm cho cảm động, làm cho cảm kíchto be deeply impressed by someone"s kindness: cảm kích thâm thúy vì lòng xuất sắc của ai ngoại hễ từ (sử học) cưỡng hiếp (thanh niên...) tòng quân, bắt (thanh niên...) đi lính trưng thu, sung công (hàng hoá...) đưa vào, cần sử dụng (những sự kiện... để làm dẫn chứng, để lập luận...)
dấuđóng dấuhoađục lỗsự đóngsự intạo lỗimpress systemphương thức kế toán tài chính tiền trợ thì ứngimpress systemtiền trả trước tất cả mức quy định

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): impression, impress, impressionable, impressive, impressively


*Xem thêm: Bom Là Gì - Ý Nghĩa Của Bom Trong Quá Trình Sản Xuất

*

*

impress

Từ điển Collocation

impress verb

ADV. really His work really impressed me.

VERB + IMPRESS be determined to, be keen to, hope to, want to | attempt to, seek to, try khổng lồ | be designed lớn | fail khổng lồ The results failed khổng lồ impress us.

PREP. with She impressed us with both the depth và range of her knowledge.

PHRASES an attempt/effort to lớn impress sb, be easily impressed I was young and easily impressed.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Chuyển File Âm Thanh Sang Văn Bản, Chuyển Đổi Âm Thanh Hoặc Video Thành Văn Bản

English Synonym and Antonym Dictionary

impresses|impressed|impressingsyn.: affect engrave establish fix imprint mark plant root stamp strike