If Anything Là Gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:on the contrary if anything
Vietnamese translation:(mà) bao gồm lẽ/có thể là trái lại
Entered by:This person is a tubepphuonghai.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a tubepphuonghai.com Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> phái nam Vo

Đang xem: If anything là gì

09:17 Dec 29, 2016
English to Vietnamese translationsTech/Engineering – Electronics / Elect Eng / Schumann Resonance
English term or phrase: on the contrary if anything
I have difficulty understanding this phrase. Help, please! Context: There has also been rumor circulating in some esoteric circles about the 7.8 Hz. Schumann frequency increasing and that this implies a raising of the awareness or spirituality of human consciousness. In my opinion, both points are nonsense built upon misunderstandings about the fluctuating và multi-frequency nature of the Schumann Resonances và about the nature of frequencies in general. Even if it were true (which would require a significant change in the physical kích cỡ of the Earth or in her surrounding atmosphere), an increase in frequency does not imply an increase in awareness–on the contrary if anything.
This person is a tubepphuonghai.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a tubepphuonghai.com Certified PRO.


Bạn đang xem: If anything là gì


Xem thêm: Net Operating Income Là Gì ?, Từ Điển Anh Net Operating Income Là GìXem thêm: Nếu Người Sử Dụng Súng Thuận Tay Trái Không Có Nghĩa Là Bạn Có Não Phải

“, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo
*
Local time: 21:56
(mà) có lẽ/có thể là trái lại
Explanation:10. If dùng khá thông dụng với một số trong những từ như “any/anything/ever/not” diễn tả phủ định Ex: There is little if any good evidence for flying saucers. (=There is little evidence if ther is any at all, for flying saucers) (Có siêu ít bằng chứng về đĩa bay, nếu như quả là gồm một chút) Ex: I’m not angry. If anything, I feel a little surprised. (Tôi không khó chịu gì đâu. Mà lại trái lại tôi cảm giác hơi ngạc nhiên) a, Thành ngữ này còn mô tả ý kiến ướm thử: giả dụ có… Ex: I’d say he was more lượt thích a father, if anything (Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một fan cha, nếu nói cách khác thế.) Even if it were true (which would require a significant change in the physical size of the Earth or in her surrounding atmosphere), an increase in frequency does not imply an increase in awareness–on the contrary if anything. = ngay cả nếu điều đó là đúng (…), sự ngày càng tăng về tần số không ngụ ý sự gia tăng về thừa nhận thức–mà tất cả lẽ/có thể là trái lại