Hình Ảnh Bánh Trôi Nước

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Hình ảnh bánh trôi nước

*Xem thêm: Viết Lại Câu Với Nghĩa Không Đổi: How Long Have You Been Here? =>When Did I Haven'T Taken A Bath Since Monday

Hình hình ảnh bánh trôi nước trong bài bác thơ Bánh trôi nước được biểu đạt ra sao | Hình hình ảnh người phụ nữ trong làng hội xưa qua bài bác thơ Bánh trôi nước


Xem thêm: Bản Dịch Của " How Much Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? Phép Dịch How Much Thành Tiếng Việt

Hình ảnh bánh trôi nước trong bài bác thơ Bánh trôi nước được mô tả ra sao | Hình hình ảnh người thiếu nữ trong thôn hội xưa qua bài bác thơ Bánh trôi nước

Câu hỏi: Hình ảnh bánh trôi nước trong bài xích thơ “Bánh trôi nước” được biểu đạt ra sao? bài xích thơ còn gợi lên hình ảnh người thanh nữ trong làng mạc hội xưa thế nào (vẻ đẹp, phẩm chất,thân phận)?

Trả lời:


-Hình hình ảnh bánh trôi nước trong bài bác thơ được diễn đạt : white , tròn, chìm , nổi trong nước.

-"Bánh trôi nước" của hồ nước Xuân hương mượn hình hình ảnh viên bánh trôi để nói về thân phận người thanh nữ trong làng mạc hội phong kiến. định mệnh người đàn bà trong buôn bản hội đương thời xinh tươi có cuộc sống thường ngày khó khăn vất vả nhưng mà họ vẫn duy trì được tấm lòng son sắt, thủy chung