GIẢI SGK TOÁN LỚP 5

     
*Bạn đang xem: Giải sgk toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: định nghĩa phân số • Ôn tập: tính chất cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân chia hai phân số • lếu láo số • hỗn số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân


• định nghĩa số thập phân • khái niệm số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân đều nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - các phép tính với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • rèn luyện trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • luyện tập trang 100 • luyện tập chung trang 100 • trình làng biểu thứ hình quạt • rèn luyện về tính diện tích • luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • rèn luyện chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • giới thiệu hình trụ. Trình làng hình ước • rèn luyện chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều
Xem thêm: Rất Hay: Cách Đổi Từ Độ Sang Radian Bằng Máy Tính 580, Cách Đổi Ra Độ Trên Máy Tính Casio

• Bảng đơn vị đo thời gian • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một trong những • chia số đo thời hạn cho một trong những • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• gia tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng con đường • rèn luyện trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài cùng đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài cùng đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân chia • rèn luyện trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một trong những hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một số trong những hình • rèn luyện trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một số dạng toán đang học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu đồ gia dụng • rèn luyện chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Một Số Quy Tắc Soạn Thảo Văn Bản Trong Word, Các Nguyên Tắc Khi Soạn Thảo Văn Bản Trong Word

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập