Giải Sgk Tin Học 8

     
Giải bài xích tập Tin học lớp 8 bài xích 3: Chương trình laptop và tài liệu (Ngắn gọn nhất) hướng dẫn những em trả lời các thắc mắc và bài xích tập trong sách giáo khoa (SGK) ngắn gọn, vừa đủ nhất. Cung ứng các em gọi và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài.

Bạn đang xem: Giải sgk tin học 8


Mời các em học viên cùng quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm ngay hướng dẫn giải bài tập Tin học lớp 8 bài 3: Chương trình laptop và dữ liệu ngắn gọn và không thiếu thốn nhất, được shop chúng tôi biên biên soạn và share dưới đây.

Bài 1 (trang 24 SGK Tin học lớp 8):

Hãy nêu ít nhất hai kiểu tài liệu và một phép toán hoàn toàn có thể thực hiện nay được trên một hình dáng dữ liệu, dẫu vậy phép toán đó không có nghĩa bên trên kiểu dữ liệu kia.

Trả lời:

- hai kiểu dữ liệu là: Integer (số nguyên), String (xâu kí tự).

- Phép toán: (3*4)+(5*6)*(123-2123) chỉ tiến hành được bên trên kiểu tài liệu Integer với không triển khai đươc bên trên kiểu dữ liệu String

Bài 2 (trang 24 SGK Tin học lớp 8):

Dãy chữ số 2017 hoàn toàn có thể thuộc đầy đủ kiểu dữ liệu nào?

Trả lời:

- dãy chữ số 2017 hoàn toàn có thể thuộc giao diện dữ liệu: Integer (số nguyên), ), real (số thực), String (xâu kí tự).

Bài 3 (trang 24 SGK Tin học lớp 8):

Cho hai xâu kí tự "Lớp" và "8A". Hãy thử có mang một "phép toán" có thể thực hiện được trên nhì xâu kí trường đoản cú đó.

Trả lời:

- Ta có thể định nghĩa một "phép toán" rất có thể thực hiện đươc trên hai xâu kí trường đoản cú đó. Ví dụ như:

Phép đếm: Đếm số kí tự gồm trong "Lớp" cùng "8A".

Phép chuyển đổi: chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa với ngược lại: "Lớp" thành "lỚP", "8A" thành "8a".

Xem thêm: Xác Định Góc Phần Tư Thứ Mấy Trên Đường Tròn Lượng Giác, Vòng Tròn Lượng Giác

Phép ghép: Ghép nhì xâu kí tự "Lớp" cùng "8A" thành "Lớp 8A".

Bài 4 (trang 25 SGK Tin học tập lớp 8):

Hãy phân biệt ý nghĩa sâu sắc của các câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln('5+20=' , '20+5') ; và Writeln('5+20=' , 20+5);

Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? tại sao?

Writeln('100'); với Writeln(100);

Trả lời:

- Writeln('5+20=' , '20+5'); thì sẽ mang lại ra kết quả trả về trực thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự: 5+20= 20+5

- Writeln('5+20=' , 20+5); thì sẽ đến ra kết quả là một vài bởi một phép tính toán: 5+20= 25

- nhì lệnh sau Writeln('100'); với Writeln(100); sẽ đã tạo ra cùng một công dụng là 100. Tuy vậy kiểu tài liệu của nhì lệnh lại không tương tự nhau, một lệnh là kiểu dữ liệu xâu kí tự, một lệnh ở trong kiểu dữ liệu số nguyên.

Bài 5 (trang 25 SGK Tin học tập lớp 8):

Viết những biểu thức toán tiếp sau đây với những ký hiệu trong Pascal:

Trả lời:

Bài 6 (trang 25 SGK Tin học tập lớp 8):

Chuyển các biểu thức được viết vào Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

Trả lời:

Bài 7 (trang 25 SGK Tin học tập lớp 8):

Hãy xác định công dụng của các phép đối chiếu sau đây:

Trả lời:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

d) Đúng khi x > 3 và ngược lại.

Bài 8 (trang 25 SGK Tin học tập lớp 8):

Viết các biểu thức ở bài bác tập 7 theo quy mong của Pascal.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Phân Tích Nhân Vật Ông Hai Trong Tác Phẩm Làng Của Kim Lân

Trả lời:

a) (15-8)>=3;

b) (20-15)*(20-15) 25;

c) 11*11 = 121;

d) x > 10 – 3*x;

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download về Giải bài xích tập Tin học tập lớp 8 bài xích 3: Chương trình máy vi tính và dữ liệu (Ngắn gọn) tệp tin PDF trọn vẹn miễn phí.