Functional requirements là gì

     
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tubepphuonghai.com/wp-content/uploads/2019/05/non-functional-requirement-va-chuyen-ve-cai-xo-be-header.jpg?fit=1023%2C666&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tubepphuonghai.com/wp-content/uploads/2019/05/non-functional-requirement-va-chuyen-ve-cai-xo-be-header.jpg?fit=1023%2C666&ssl=1" />

Chuyện là công ty mình bao gồm cái xô bể, lẹo vá cũng khá được 7-8 lớp. Về bạn dạng chất, nó vẫn đựng nước được. Nhưng mà ngoài điểm đó ra, nó trông như đồ bỏ.

Mẹ bản thân thì vẫn khoái dùng cái xô này, cùng không nỡ quăng quật nó đi :3

Nhưng các lần về quê bản thân lại chẳng mong dùng nó tí nào? Kỳ cục zậy đó? thuộc là một chiếc xô bể, nhưng có người mong dùng, có bạn không.

Đó là vấn đề của unique of Service. Ánh xạ qua nhân loại phần mềm, nó đó là Non-Functional Requirement