Far more là gì

     

So sánh bởi chỉ ra 2 thực thể đúng chuẩn giống nhau (bằng nhau hay như nhau) và trái lại nếu kết cấu so sánh sinh hoạt dạng lấp định.Bạn đang xem: Far more là gì

Cấu trúc:

– nếu như là kết cấu phủ định “as” máy nhất có thể thay bởi “so“.

Bạn đang xem: Far more là gì

Ví dụ:

She is not so tallas her sister. (Cô ấy không cao bằng chị cô ấy)

Lưu ý: Ta cần được nhớ rằng đại từ sau “as” luôn luôn ở dạng đại tự tân ngữ.

Ví dụ:

1/ John is as thin as me. (John nhỏ như tôi)

2/ Peter are as young as his friend. (Peter trẻ con như các bạn cậu ý)

* một số trong những thí dụ về đối chiếu bằng:

1/ My book is as thick as yours. (Quyển sách của mình dày bằng quyển sách của bạn)

2/ He plays tennis as well as Peter.(Anh ấy nghịch tennis tốt như Peter)

– Danh trường đoản cú cũng có thể dùng để đối chiếu cho kết cấu này cơ mà trước khi đối chiếu phải xác định chắc chắn rằng rằng danh tự đó bao hàm tính từ tương tự như sau:

Tính từ Danh từ
heavy, light

wide, narrow

deep, shallow

long, short

big, small

weight

width

depth

length

size

-> cấu tạo dùng cho một số loại này đang là “the same … as“.

Subject + verb + the same + (noun) + as noun/ pronoun

Ví dụ:

1/ Her hair is as long as Mary’s hair (Tóc cô ấy nhiều năm như tóc Mary)

2/ Her hair is the same height as Mary’s hair. (Tóc của cô ấy bao gồm chiều dài bằng tóc của Mary)

Lưu ý:

– The same as trái nghĩa với different from : My nationality is different from hers.

– Trong giờ đồng hồ Anh của bạn Mỹ có thể dùng “different than” nếu kế tiếp là cả một câu hoàn hảo (không phổ biến).

Ví dụ:

His plan is different from what I have thought.

= His plan is different than I have thought.

(Kế hoạch của anh ấy ý không giống với đông đảo gì tôi sẽ nghĩ)

– “From” rất có thể thay thế bằng to.

Một số tỉ dụ về “the same” và “different from”:

1/ These tables are the same as those. (Nhưng chiếc bàn này cũng giống những chiếc bàn kia)

2/ He sings the same tuy vậy as her. (Anh ý hát một bài xích hát kiểu như với cô ấy)

3/ Their plan is different from ours. (Kế hoạch của họ khác với planer của bọn tôi)

2. So sánh hơn, kém


*

– vào loại so sánh này, bạn ta phân ra làm 2 nhiều loại phó từ, tính tự ngắn với phó từ, tính trường đoản cú dài.

– Đối với các phó từ với tính từ bỏ ngắn, ta chỉ việc cộng thêm đuôi ER vào tận cùng.

– Đối với đều tính từ bỏ ngắn có 1 nguyên âm kẹp thân 2 phụ âm, ta phải gấp đôi phụ âm cuối nhằm không phải chuyển đổi cách đọc.

Lưu ý:

– Tính từ bỏ ngắn là hồ hết tính từ bỏ chỉ gồm một âm tiết, ví dụ: nice, great, cool, hot, short, poor, warm, clean, …

– Tính từ lâu năm là đầy đủ tính từ gồm từ hai ấm tiết trở lên, ví dụ: tired, sleepy, nervous, crowded, anxious, wonderful, exquisite, exorbitant,…

Ví dụ:

strong – stronger.

Xem thêm: Cụm Từ Make A Fortune Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Make A Fortune Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

tall – taller

hot – hotter

– những tính từ tất cả tận cùng bằng chào bán nguyên âm cần đổi thành ier (y – ier)

Ví dụ:

happy – happier

friendly – friendlier (hoặc more friendly than)

– Trường thích hợp ngoại lệ: strong – stronger.

Ví dụ: more wonderful, more beautiful, more comfortable.

S+V

adj/adv(ngắn)+er

more+adj/adv(dài)

less+adj(dài)

thannoun/pronoun/S +V

Ví dụ:

1/ John’s salary are higher than his sister’s. (Lương của John cao hơn lương của chị anh ý)

2/ Today is colder than yesterday. (Ngày hôm nay lạnh rộng ngày hôm qua)

3/ This task is more important than the other. (Nhiệm vụ này quan trọng đặc biệt hơn những nhiệm vụ còn lại)

4/ He speaks English more fluently than I bởi vì . (Anh ý nói tiếng anh trôi chảy hơn tôi)

5/ He goes khổng lồ school less frequently than she does. (Anh ý đi học không phần nhiều đặn bởi cô ấy)

6/ His speech in this year is less impressive than last year’s. (Bài diễn thuyết trong năm này của anh ta không tuyệt vời bằng năm ngoái)

– Để nhấn mạnh vấn đề cho tính từ cùng phó từ so sánh người ta cần sử dụng “far” hoặc “much“trước so sánh.

– một số thành ngữ nhấn mạnh vấn đề : much, too much

Ví dụ:

1/ His car is far more expensive than mine. (xe xe hơi của anh ý giá thành cao hơn xe của tớ rất nhiều)

That meals we ate last night in restaurant was much less delicious than the one we cook by ourselves. (Bữa ăn shop chúng tôi ăn buổi tối qua tại nhà hàng quán ăn không ngon bằng bữa ăn shop chúng tôi tự nấu)

2/ Lemon is much sourer than orange. (Chanh chua hơn cam rất nhiều)

3/ She talks much more fluently than her friend. (Cô ta nói trôi tung hơn chúng ta cô ấy)

4/ He speaks Japanese much more rapidly than he does English. (Anh ta nói giờ đồng hồ Nhật nhanh hơn anh ta nói giờ Anh)

5/ His watch is far better than yours. (Cái đồng hồ thời trang của anh ta giỏi hơn các cái của bạn)

– Danh tự cũng có thể được dùng để so sánh vào các cấu tạo bằng hoặc hơn, kém.

– Trong cấu tạo so sánh bằng chỉ việc xác định xem danh từ sẽ là đếm được hay là không đếm được vị trước chúng có một trong những định ngữ cần sử dụng với 2 nhiều loại danh trường đoản cú đó.

– Trong cấu tạo so sánh hơn kém cũng cần được phải khẳng định xem danh từ đó là đếm được hay là không đếm được bởi vì đằng trước chúng có dùng fewer (cho đếm được), less(không đếm được) và more dùng chung cho tất cả 2 (công thức bên dưới đây). Do cấu tạo này không tinh vi nên được dùng rộng thoải mái hơn so với kết cấu so sánh bằng.

Ví dụ:

1/ I have more friend than she does. (Tôi có rất nhiều bạn rộng cô ấy)

2/ I have fewer book than her. (Tôi bao gồm ít sách rộng cô ấy)

3/ She earns as much money as her husband. (Anh ta kiếm được nhiều tiền hơn ck của cô ấy)

4/ They have as few chances as us. (Họ có ít thời cơ như bọn chúng tôi)

3. Những dạng so sánh đặc biệt

Bảng dưới đấy là một số dạng so sánh đặc trưng của tính từ và phó từ. Vào đó lưu ý rằng “farther” cần sử dụng cho khoảng chừng cách, “further” dùng cho thông tin và những vấn đề trừu tượng khác.

Tính từ cùng phó từ so sánh hơn kém đối chiếu nhất

Tính từ và phó từ so sánh hơn kém đối chiếu nhất
farfartherthe farthest
littlefurtherthe furthest
muchmanylessthe least
goodwellmorethe most
badbadlybetterthe best
worsethe worst

Ví dụ:

1/ I feel much worse today than I did yesterday. (Tôi cảm thấy bây giờ tệ hơn hôm qua rất nhiều)

2/ The university is farther than the mall. (Trường đại học thì xa trung tâm thương mại hơn)

3/ He has less money now than he had before. (Bây tiếng anh ta ít tiền hơn trước đây đây)

Lưu ý: further = more.

Ví dụ:

1/ The distance from your house khổng lồ school is farther than the distance from your house to lớn mall. (Quãng đường từ nhà bạn tời ngôi trường xa rộng khoảng những từ nhà của bạn tới trung trung tâm thương mại)

2/ We will need a meeting for further information of this project. (Chúng ta sẽ nên thêm một buổi nói chuyện để có thêm tin tức về dự án)

4. đối chiếu bội số

Là loại đối chiếu gấp rưỡi, vội đôi, cấp 3. Yêu cầu nhớ rằng trong cấu trúc này không được dùng đối chiếu hơn yếu mà đề xuất dùng so sánh bằng.

S+v+bội số+as

much

noun

many

as +

N/pronoun

Ví dụ:

1/ This house costs twice as much as the other one. (Ngôi công ty này đắt gấp rất nhiều lần nhưng ngôi nhà khác)

2/ Our company have three times as much information of project as their. (Công ty của công ty chúng tôi có số tin tức về dự án công trình nhiều cấp 3 lần họ)

3/ I has half as much money now as I had last year. (Tôi chỉ bao gồm số tiền bởi một nửa số tôi có năm ngoái)

Lưu ý:

– khi sử dụng so sánh một số loại này phải xác định rõ danh từ chính là đếm được hay là không đếm được vị đằng trước chúng có “much” với “many”.

– các cấu trúc: twice that much/ many (gấp song số đó) chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối hoàn hảo không được dùng trong văn viết.

Xem thêm: Yêu Râu Xanh Là Gì - Chuện Xưa Chuyện Nay: Sao Lại Gọi Là Yêu Râu Xanh

Ví dụ:

We had expected eighty people at the meeting, but twice that many showed up. (văn nói)

We had expected eighty people at the meeting, but twice as many as that number showed up. (văn viết)

(Chúng tôi chỉ hi vọng 80 người có mặt tại biểu chạm mặt mặt nhưng con số người xuất hiện là cấp đôi)

5. So sánh kép (càng ….thì càng)

Những câu này bắt đầu bằng một kết cấu so sánh hơn, và vì thế mệnh đề thứ 2 cũng phải bước đầu bằng một cấu trúc so sánh hơn.

Ví dụ:

1/ The harder you study, the better your result will be (Bạn càng học hành chuyên cần thì tác dụng càng tốt)