EVERY ONCE IN A WHILE LÀ GÌ

     

Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, bởi Hằng tâm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Every once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE & A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE cùng A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee siêu thị is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter và talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come khổng lồ this place, but when they’re here, they often see their friends and relish the conversation with them.

Quán cà phê từ bây giờ đông bất thường. Thanh niên tuổi ngồi không còn ghế vào tiệm. Tiếng cười cợt tiếng nói vang mọi nơi; ai ai cũng vui thích hợp khung cảnh dễ chịu này. Chắc chắn là Mai Lan và Mike cũng vậy. Chúng ta ít lúc tới đây tuy nhiên khi tại đây thì bọn họ gặp các bạn và trò chuyện rất vui.

MIKE: It’s good khổng lồ see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc mọi bạn quanh bản thân vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems to lớn be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy nhàn hạ và dường như không lo lắng gì. Chúng mình xứng danh được hưởng phần đông lúc gắng này, thỉnh thoảng một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học tập được tự này lúc tôi phát âm một chuyện về tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to lớn this coffee-shop. When was the last time we were here, bởi vì you remember?

Cô vừa nói song khi họ tới tiệm coffe này. Lần chót ta tới đấy là hồi nào, cô gồm nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here lớn rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, đó là từ lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi mua sắm, mua không ít vì có bán giá tốt. Mình nghỉ tại trên đây để uống cà phê và nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi siêu thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi ghi nhớ rồi. Cô tất cả trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta new tới đây, rất hiếm như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax.

Mình cho tới đây nhiều hơn nữa nhé. Ở đây dễ thương và đáng yêu quá. Chúng mình bận, nhưng lại sau kỳ thi, sẽ có khá nhiều thì giờ ngơi nghỉ hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? và I, I’m going khổng lồ intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên bọn họ có vấn đề làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi cộng sự ở ngân hàng. Bản thân lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to lớn stand up all the time. I’ll have khổng lồ sit down và relax at break time.

Đúng. Tôi khôn xiết mừng có câu hỏi ở hãng sản xuất Macy’s. Các bước của người bán hàng không đề nghị nhiều mức độ lực, cơ mà tôi sẽ đề xuất đứng trong cả ngày. Tôi sẽ bắt buộc ngồi và nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp (Chi Tiết), Soạn Bài Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp

MIKE: That’s right. I’ll have lớn work hard at the bank, too. Both of us need to get experience in the workforce và we also need khổng lồ build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng trở thành phải thao tác làm việc nhiều ở ngân hàng. Cả hai bọn họ cần tay nghề làm việc, mình cũng cần phải để dành riêng thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What vày you điện thoại tư vấn a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ cho làm việc. Anh lo việc học nghỉ ngơi trường, rồi bài toán làm. Một người làm việc nhiều quá gọi là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này xuất xắc nhỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. Và often gets drunk. He’s addicted khổng lồ alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Nhiều quá cùng hay bị say sưa. Hắn là 1 người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không hẳn là bạn nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà vắt ly rượu trong tay, không thao tác gì hết.

MIKE: I wouldn’t bởi that, you know me!

Tôi không bao giờ làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh ko phải là 1 trong anh nghiện rượu, tuy vậy anh là anh nghiện làm việc. Anh thao tác làm việc cả ngày, tăng ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want khổng lồ work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là tín đồ nghiện rượu, dẫu vậy cũng không là bạn nghiện làm. Tôi còn mong muốn làm những hơn. Tôi nghĩ về tôi hơi lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to lớn catch up with you.

Mike, anh xuất sắc lắm. Anh chuyên học chuyên làm. Tôi thấy khó bì kịp với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là nhân vật của cô! Tôi ước gì đó là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee và this fun place.

Sau này, tôi sẽ hỏi thêm anh về tự “a lazy bum”, “anh lười”. Hiện nay mình thưởng thức cà phê ngon và địa điểm vui vẻ này nhé.

Xem thêm: Top 3 Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Âm Nhạc Đạt Điểm Cao, Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Âm Nhạc

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức thị ĐÔI KHI cùng A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng chổ chính giữa và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.