Erd Là Gì

     
Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, mẫu tên không ít thì nhiều cũng tương đối quen với bạn bè chứ hả