Dữ Liệu Nào Sau Đây Là Dữ Liệu Kiểu Số

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 8: các dữ liệu sau: Tin học, hà nội Lớp 7A, Bảng điểm trực thuộc kiểu tài liệu nào bên dưới đây? A. Dữ liệu số.B. Tài liệu công thức.C. Tài liệu ngày tháng. D. Dữ liệu kí tự


Câu 1: phát biểu nào sau đấy là đúng

A. Kiểu tài liệu Text tất cả độ dài về tối đa là 65535 kí tự

B. Kiểu tài liệu Text bao gồm độ dài về tối đa là 65536 kí tự

C. Kiểu dữ liệu Text gồm độ dài giới hạn max

D. Kiểu tài liệu Text có độ dài tối đa là 255 kí tự 

Câu 2: đặc điểm nào có thể chấp nhận được đặt form size tối nhiều của trường

A.Caption B. Format C.Field form size D.Default Value

Câu 3: sau khi thực hiện việc tìm kiếm thông tin trong 1 tệp hồ sơ học sinh, khẳng định nào sau đây là đúng?

A.Trình tự các hồ sơ vào tệp không cụ đổi.

Bạn đang xem: Dữ liệu nào sau đây là dữ liệu kiểu số

B. Trình tự những hồ sơ trong tệp không cụ đổi, tuy thế những tin tức tìm thấy sẽ được kéo ra nên không còn giữa những hồ sơ tương ứng.

C.Tệp hồ nước sơ có thể xuất hiện phần đông hồ sơ mới.

D. Hầu hết hồ sơ tìm được sẽ không thể tệp vì tín đồ ta đang lấy tin tức ra.

Xem thêm: Máu Có Màu Đỏ Thẫm Là Máu - Máu Ở Đâu Có Màu Đỏ Tươi / Đỏ Thẫm

Câu 4: Chỉnh sửa kết cấu bảng là

A.Thêm trường, thêm phiên bản ghi B. Thêm hoặc xoá trường, thêm hoặc xoá phiên bản ghi

C.Thêm hoặc xoá ngôi trường D.Thêm hoặc xoá bạn dạng ghi

Câu 5: chọn câu không đúng nói về tính năng của hệ QTCSDL:

A.Cung cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

B. Cung ứng môi trường tạo lập CSDL

C.Cung cung cấp công cụ quản lý bộ nhớ

D.Cung cấp khí cụ kiểm soát, tinh chỉnh việc truy vấn vào CSDL

Câu 6: thống kê là việc:

A.sử dụng các tác dụng tìm kiếm, những thống kê

B. Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chuẩn nào đó

C.tra cứu các thông tin có sẵn trong làm hồ sơ

D. Khai thác hồ sơ dựa vào tình toán

Câu 7: Hệ quản lí trị database là:

A.Tập hợp những dữ liệu bao gồm liên quan

B. ứng dụng dùng tạo thành lập, lưu trữ một CSDL

C.Phần mượt để thao tác và cách xử lý các đối tượng người dùng trong CSDL

D.Phần mềm cần sử dụng tạo lập, tàng trữ và khai quật một CSDL

Câu 8: vấn đề xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời khắc nào?

A. Trước khi tiến hành các phép tra cứu kiếm cùng tra cứu vớt thông tin.

B. Trước khi nhập làm hồ sơ vào trong trang bị tính.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Từ Bột Gạo Tẻ, Tổng Hợp 27 Món Bánh Làm Từ Bột Gạo Tẻ Đơn Giản

C.Sau khi sẽ nhập làm hồ sơ vào trong đồ vật tính.

D.Cùng thời điểm với câu hỏi nhập và update hồ sơ

Câu 9: Ở cơ chế trang tài liệu (Datasheet View) quán triệt phép

A.Hiển thị tài liệu dạng bảng B. Xem ,xoá các dữ liệu vẫn có

C.Thay đổi cấu tạo bảng, biểu chủng loại D.Thay đổi dữ liệu đã có

Câu 10: Để ra khỏi MS Access ta thực hiện

A.Chọn File, lựa chọn Close B. Chọn File, chọn Exit

C.Tổ vừa lòng phím alternative text + F4 D.Chọn File, chọn Quit

Câu 11: Câu nào trong những câu tiếp sau đây không thuộc hiện tượng kiểm soát, điều khiển truy vấn vào CSDL?

A.Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

B. Phục sinh CSDL khi có sự cố

C.Phát hiện tại và ngăn chặn sự truy vấn không được phép

D.Duy trì tính nhất quán của CSDL

Câu 12: một trong những vai trò của bạn quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

A.có quyền truy vấn và khai quật CSDL

B. Người mong muốn khai thác tin tức từ CSDL

C.Người có nhiệm vụ xây dựng những chương trình ứng dụng

D. Người chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên

Câu 13: quá trình để kiến thiết CSDL:

A. Khảo sát, cập nhật, khai quật B. Khảo sát, thiết kế, kiểm test

C.Tạo lập, cập nhật, khai thác D.Tạo lập, lưu lại trữ, khai thác

Câu 14: Hệ quản lí trị csdl gồm:

A.Oracle, Access, MySQL B. Access, Word, Excel

C.MySQL, Access, Excel D.Access, Excel, Oracle

Câu 15: đặc thù nào quy định giải pháp hiển thị dữ liệu

A.Field kích thước B. Format C.Caption D.Default Value

Câu 16: đặc điểm nào chất nhận được thay thương hiệu trường bằng các phụ đề

A. Field kích cỡ B. Format C. Caption D. Default Value

Câu 17: tính chất nào khẳng định giá trị tự động đưa vào trường lúc tạo bản ghi mới

A. Field kích thước B. Format C. Caption D. Mặc định Value

Câu 18: Để chuyển đổi cấu trúc bảng

A. Ta hiển thị bảng ở cơ chế thiết kế B. Ta hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu